43248

Floris Engelkes (box3)

€ 220.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 489
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

12 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-10-2022 in 4 dagen volgeschreven door 489 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Floris Engelkes (box 3)
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Box 3
Leendoel Aankoop recreatiewoning

Leendoel

Ondernemer en vastgoedbelegger Floris Engelkes is in mei 2021 gestart met het bedrijf LabelUP. LabelUP verstrekt energielabels voor vastgoed en doet hiervoor energiemetingen met eigen inspecteurs. Dit doet LabelUP voor zowel particuliere woningbezitters als voor kantoorvastgoed en commercieel vastgoed. De introductie van nieuwe regelgeving voor energielabels was voor hem een uitgelezen mogelijkheid, aangezien er nog weinig spelers op de markt waren voor energielabels en dit goed aansluit bij zijn vastgoedactiviteiten. Daarnaast is Floris een vastgoedportefeuille aan het opbouwen. De portefeuille (bestaande uit zeven verhuurde objecten) kent een marktwaarde, na aankoop van het vastgoed met deze lening, van € 2.504.000,- en een totale hypotheekschuld van € 1.987.000,-. Met de lening wordt een recreatiewoning aangekocht voor de verhuur. De verwachte jaarlijkse huurinkomsten van de aan te kopen recreatiewoning bedragen € 18.000,-.

Er wordt een annuïtaire lening van € 220.000,- met een slottermijn ter hoogte van € 190.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Van de lening zal er € 50.000,- in depot worden gehouden ten behoeve van de verbouwingskosten.

Financieringsbehoefte

Aankoop recreatiewoning € 212.500
Kosten € 21.000
Verbouwing € 50.000
Totaal € 283.500
Eigen inbreng € 63.500
Collin Direct € 220.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer A.F.K. Engelkes. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemer is momenteel ruim, gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille en de overwaarde op de eigen woning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op de recreatiewoning aan de Boomsweg 1 ZH66, 7645 AA te Hoge Hexel, kadastraal bekend als sectie S nummer 324 te Wierden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 215.000,- in huidige staat en € 262.500,- na verbouwing, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 26 september 2022.
  • De huurpenningen van de recreatiewoning aan de Boomsweg 1 ZH66, 7645 AA te Hoge Hexel, kadastraal bekend als sectie S nummer 324 te Wierden worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om na 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van het overzicht van de vastgoedportefeuille, het taxatierapport en de IB-aangifte. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting op jaarcijfers
De portefeuille heeft een marktwaarde, na aankoop van het vastgoed met deze lening, van € 2.504.000,- met een hypotheekschuld van € 1.987.000,-. De totale huurinkomsten op de vastgoedportefeuille bedragen na aankoop € 138.600,-. Na rente- en aflossingsverplichtingen resteert er een cashflowoverschot ter hoogte van € 20.300,-. Daarnaast heeft de ondernemer nog een verhuurd pand met een ​overwaarde van ruim € 100.000,- op naam van zijn bedrijf, welke niet is meegenomen in onderstaand vastgoedoverzicht. Zijn bedrijf is winstgevend op basis van cijfers 2021 (resultaat € 60.000,-) en tussentijdse cijfers tot en met juni 2022 (winst € 95.000,-).

Jaarcijfers

Balans overzicht vastgoedportefeuille na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 2.504.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa
Totaal € 2.504.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 517.000
Langlopende schulden € 1.987.000
Kortlopende schulden
Totaal € 2.504.000

Winst- en verliesrekening volledige vastgoedportefeuille na financiering

Huurinkomsten € 138.600
Rente en aflossingsverplichtingen € 118.300
Resultaat € 20.300

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-248905 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 8:37
investeerder-322765 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 8:31
investeerder-11616 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 8:27
investeerder-7216 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 7:55
investeerder-347874 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 7:52

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders