33519

Flotrans BV

€ 250.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 258
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-12-2019 in 5 uur volgeschreven door 258 investeerders

Samenvatting

Flotrans is in 1960 opgericht als Van Harten transport. In juli 2007 is het bedrijf overgenomen door de derde generatie: Sabine Cast – van Harten en Marvin Jon Cast. Zij hebben het bedrijf verder ontwikkeld tot een specialist in confectievervoer met een sterke klantenbasis. Hierdoor is het familiebedrijf uitgegroeid tot een florerend bedrijf met ambities voor de toekomst. Op dit moment werken er 28 werknemers en heeft Flotrans de beschikking over 37 transportmiddelen, zijnde bakbusjes, bakwagens, trekkers, trailers en afzetbakken.

De onderneming groeit sinds 2018 sterk door in te zetten op verdere specialisatie in confectietransport en een steeds nauwere samenwerking met partners. Deze samenwerking leidt tot meer werkzaamheden naast transport die bij Flotrans belegd worden zoals etiketteren, labelen, prijzen en her-verpakken van confectie. Deze ‘verticale’ specialisatie heeft geleid tot hogere omzet en nieuwe klanten. Flotrans wil met hun landelijke distributie, optimale service en partnership model de groei verder voortzetten in 2020.

De groei die Flotrans verwacht te realiseren gaat gepaard met een toename van de debiteurenpositie welke wordt gefinancierd met deze gevraagde lening van € 250.000,- die tevens zal worden aangewend om het bankkrediet in te lossen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden en de lening wordt lineair afgelost. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Voldoende. Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet kwalificatie Verhoogd risico.

 • De debiteuren zijn Flotrans B.V., Flotrans Forwarding B.V. en Cast en van Harten Holding B.V..
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer M.J. Cast geboren op 12-05-1978 te Amsterdam en mevrouw S.R. Cast – van Harten geboren op 09-04-1980 te Amsterdam. De borgstelling heeft momenteel een morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Flotrans B.V., Flotrans Forwarding B.V. en Cast en van Harten Holding B.V. wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste respectievelijk tweede verpanding van (huidige en toekomstige) roerende zaken. Momenteel bestaande uit de voertuigen en overige middelen in eigendom van Flotrans B.V., Flotrans Forwarding B.V. en Cast en van Harten Holding B.V.. 
  • 1e rang: is van toepassing op het materieel waarop geen lease rust. De roerende zaken worden op basis van kenteken geïdentificeerd in de pandakte (boekwaarde: € 166.000)
  • 2e rang: is van toepassing op het materieel waarop een lease rust. De roerende zaken worden op basis van kenteken geïdentificeerd in de pandakte (boekwaarde: € 485.000)

Video Pitch

Leendoel

De totale financieringsbehoefte is € 250.000,-. en wordt aangewend om de bestaande rekening courant faciliteit ad € 120.000,- te herfinancieren. Daarnaast wordt € 130.000,- aangewend om de groei te financieren. Dit zal met name de financiering van debiteuren betreffen. 

Ondernemer

Sinds 2007 hebben Sabine Cast – van Harten en Marvin Jon Cast als derde generatie het bedrijf Flotrans overgenomen. Beide hebben veel ervaring in logistieke dienstverlening en zijn op hun plek binnen Flotrans.

Voordat Sabine (39) als ondernemer aan de slag ging bij Flotrans heeft ze o.a. als teamleider gewerkt bij de bloedvoorziening Sanquin. In 2007 kwam de kans om Flotrans over te nemen van haar vader. Samen met echtgenoot Marvin Jon zijn ze als derde generatie in Flotrans gestapt. Door haar opvoeding die hand in hand ging met Flotrans weet Sabine goed hoe de transportwereld werkt en in combinatie met haar werkervaring weet ze goed invulling te geven aan het aansturen van het kantoorteam.

Marvin Jon (41) heeft een HBO opleiding Logistiek en Economie aan de Hogeschool Haarlem afgerond in 2002. Na zijn studie heeft Marvin Jon diverse functies in de logistiek vervuld. In zijn laatste functie bij een expediteur heeft Marvin Jon een groot netwerk in de transportsector opgebouwd en is de basis gelegd voor zijn ondernemerschap in de transport en expeditie. In 2012 is Marvin Jon zich volledig gaan focussen op het ondernemerschap en heeft zijn baan opgezegd en naast Flotrans zijn eigen expeditie kantoor opgezet genaamd Flowfreight B.V.. Marvin Cast is 50% eigenaar van deze onderneming. Beide ondernemingen schrijven zwarte cijfers en zijn door aan het groeien.

Marvin Jon en Sabine zijn getrouwd, hebben twee kinderen en zijn woonachtig in Badhoevedorp.

Onderneming

Flotrans is een specialist in confectievervoer met een landelijke dekking(www.flotrans.nl). Samen met een vast team verzorgt Flotrans dagelijks de landelijke distributie van fashion en lifestyle voor vele retail bedrijven (o.a. C&A en Hunkemöller), groothandels (o.a. Hartevelt) en Business tot Consumer webshops. 
Door de grote verscheidenheid aan eigen transportmiddelen (busjes en vrachtwagens) is Flotrans sterk in zowel de fijnmazige distributie in stadcentra als grotere transporten voor de grotere klanten. 

Groei strategie
Serviceverlening is een belangrijke pijler voor het realiseren van de groei van Flotrans en in het aangaan van partnerships met klanten. Door de dienstverlening verder uit te breiden naar andere diensten zoals het etiketteren, prijzen, labelen en verpakken van kleding weet Flotrans haar klanten te ontzorgen en daarmee te binden. Uiteindelijk levert dit meer omzet op en langdurigere relaties. 
Een andere belangrijke pijler is betrouwbaarheid en leverperformance binnen 24 of 48 uur. Deze service is van groot belang voor klanten en zorgt ervoor dat Flotrans haar werkgebied steeds verder kan uitbreiden in Nederland. De capaciteit is een remmende factor voor groei. Alsmede heeft men tijdig haar wagenpark in 2018 uitgebreid en is de capaciteit van het eigen warehouse vergroot. Nieuwe investeringen zullen gepaard gaan met getekende nieuwe contracten.

Organisatie
De onderneming wordt geleid door Marvin Jon Cast en Sabine Cast – van Harten. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de algehele aansturing, de operatie én de strategische beslissingen. Met hen werken er 17 chauffeurs voor Flotrans waarvan één verantwoordelijk is voor de planning van de distributieroutes. Daarnaast is ook een chauffeur verantwoordelijk voor het wagenparkbeheer. Verder zijn er drie medewerkers actief op kantoor als customer service en administratie. De organisatie is klein en goed op elkaar ingespeeld waardoor er snel en direct gehandeld kan worden. 

Concurrentiepositie
Flotrans is een specialist die goed inspeelt op de wensen van haar partners. Een sterk punt van de onderneming is haar eigen wagenpark met een verscheidenheid aan transportmogelijkheden. Hierdoor kan Flotrans in eigen beheer het fijnmazig transport uitvoeren alsmede het bulkvervoer. Met dit aanbod is Flotrans een verlengstuk van haar klant.
De vaste partners van Flotrans werken met een digitale portal om de zendingen te in te boeken. Hierdoor is de planning van distributieritten zeer eenvoudig te maken. De geboekte zendingen worden al per rit automatisch gesorteerd, zodat de planning alleen nog een chauffeur en auto aan de rit moet koppelen. Optimaliseren van de ritten is hierdoor mogelijk, waardoor er zo min mogelijk km/tijdsverlies wordt geleden.
Door het business model is Flotrans in staat om diverse grote partijen aan zich te binden, enkele voorbeelden zijn C&A, Hunkemöller, Netraco en Hartevelt. Ondanks dat deze partners belangrijk zijn voor Flotrans is er geen sprake van een omzetconcentratie van >30% bij een of meerdere partners.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Rabobank € 120.000,-
Debiteuren financiering € 130.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financieringen

 • De rekening courant faciliteit van de Rabobank ad € 120.000,- wordt in zijn geheel afgelost en opgezegd;
 • Er is per 1 oktober 2019 een financial lease schuld van € 365.000 op een boekwaarde van € 486.000, in 2020 bedraagt de aflossing op leases € 141.000. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Flotrans B.V., Flotrans Forwarding B.V. en Cast en van Harten Holding B.V..
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer M.J. Cast geboren op 12-05-1978 te Amsterdam en mevrouw S.R. Cast – van Harten geboren op 09-04-1980 te Amsterdam. De borgstelling heeft momenteel een morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Flotrans B.V., Flotrans Forwarding B.V. en Cast en van Harten Holding B.V. wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste respectievelijk tweede verpanding van (huidige en toekomstige) roerende zaken. Momenteel bestaande uit de voertuigen en overige middelen in eigendom van Flotrans B.V., Flotrans Forwarding B.V. en Cast en van Harten Holding B.V.. 
  • 1e rang: is van toepassing op het materieel waarop geen lease rust. De roerende zaken worden op basis van kenteken geïdentificeerd in de pandakte (boekwaarde: € 166.000)
  • 2e rang: is van toepassing op het materieel waarop een lease rust. De roerende zaken worden op basis van kenteken geïdentificeerd in de pandakte (boekwaarde: € 485.000)

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert Flotrans B.V. als aanzienlijk risico als gevolg van de vermogenspositie die compensatie kent binnen de groepsstructuur. De kwalificatie van Flotrans Forwarding is verhoogd risico. Voor Cast en van Harten Holding wordt de kwalificatie Laag risico afgegeven. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is bepaald op basis van de definitieve cijfers van 2018 en de prognosecijfers voor 2019 en 2020 op geconsolideerd niveau (Cast en van Harten Holding B.V.). De overall Collin Credit Score is Voldoende.
 
Afloscapaciteit

De resultaten over 2018 van Cast en van Harten Holding (omzet 2018: € 1.843.000,-, cashflow: € 121.000,-) waren voldoende om de rente en aflossing te voldoen. Het kasstroom overschot bedroeg € 47.000. De verwachting op basis van de prognose 2019 is dat er een omzet zal zijn van € 2.132.000,- met een bijbehorende cashflow van € 238.000,-. Dit geeft een netto cashflow overschot van ruim € 89.000,- conform de prognose. Dit wordt ondersteund door de gerealiseerde omzet tot en met augustus 2019 (omzet t/m augustus 2019: € 1.439.000,-, cashflow: € 131.000,-). Hieruit kunnen wij afleiden dat de toekomstige rente en aflossing naar verwachting ook komende jaren in voldoende mate kan worden voldaan. Wij hebben de score voor afloscapaciteit vastgesteld op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De vermogenspositie van Cast en van Harten Holding B.V. bedraagt door gerealiseerde resultaten tot en met augustus 2019 ruim € 80.000,-. Daarnaast beschouwen wij de lijfrente verplichtingen aan Marvin Jon en Sabine (€ 223.000,-) als risicodragend vermogen. De solvabiliteit komt hierdoor eind 2019 uit op 29% bij een balanstotaal van € 1.104.000,-. We hebben de score voor solvabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer M.J. Cast en mevrouw S.R. Cast – van Harten. De borgstelling heeft momenteel een morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Flotrans B.V., Flotrans Forwarding B.V. en Cast en van Harten Holding B.V. wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste respectievelijk tweede verpanding van (huidige en toekomstige) roerende zaken. Momenteel bestaande uit de voertuigen en overige middelen in eigendom van Flotrans B.V., Flotrans Forwarding B.V. en Cast en van Harten Holding B.V.

Door zowel de gezamenlijke persoonlijke borg, verpanding van inventaris als eerste respectievelijk tweede verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij als voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38433 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2019 om 15:29
investeerder-12098 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2019 om 15:11
investeerder-115953 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2019 om 15:10
investeerder-98662 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2019 om 15:09
investeerder-110145 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-12-2019 om 15:07

Ondernemer

Sabine Cast – van Harten en Marvin Jon Cast

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh