40664

Fonti Energie

€ 500.000  |  6,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 359
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 359 investeerders

Samenvatting

Fonti Energie B.V. is een samenwerkingsverband tussen drie bedrijven, in de vorm van een project B.V. De drie bedrijven zijn: Sustainable Data Farming B.V. (www.sustainabledatafarming.nl), StortStroom B.V. (www.mvoenergyservices.nl) en Jiltze Holding B.V. 

De investering is gericht op het produceren van duurzame en betaalbare warmte, met een eerste aanzet tot het gebruik van emissievrije warmte. In Fonti Energie combineren drie bedrijven hun kennis op het gebied van glastuinbouw, energievoorziening en het leveren van rekenkracht aan het Bitcoin netwerk. Daarmee ontstaat een duurzame oplossing en tevens een drieledig verdienmodel, via zowel het glastuinbouwbedrijf, het lokale energienetwerk en het Bitcoin netwerk. De lening is volledig hypothecair gedekt.

Fonti Energie zal zich richten op het duurzaam verwarmen van de kassen van Fondieplant, een teler van groene, tropische planten. Fonti Energie zal warmte op gaan wekken door gebruik te maken van een warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze levert naast warmte ook CO2 en elektriciteit. De CO2 wordt lokaal ingezet voor de groei van de planten. 

Door de elektriciteit die de WKK produceert te combineren met het bieden van rekenkracht aan het Bitcoin netwerk ontstaat een extra verdienmodel. In ruil voor het verifiëren van transacties wordt Fonti Energie beloond met de uitgifte van nieuwe Bitcoins. Door gebruik te maken van innovatieve koelmethoden, waarbij de warmte die de hardware afgeeft voor 95% terug te winnen is, zal het gasverbruik dat nodig is om de tropische planten te laten groeien tot wel 40% afnemen. De levering van warmte aan de kassen werkt kostprijs verlagend voor zowel de glastuinbouwondernemer als voor het samenwerkingsverband. 

Ten slotte werkt Fonti Energie samen met lokale netbeheerders. Wanneer de netbeheerder merkt dat er een stroomtekort ontstaat, bijvoorbeeld door een tijdelijke piek in het verbruik of een tijdelijke daling in productie, kan de WKK-installatie opgevoerd worden om zo extra stroom te leveren aan het elektriciteitsnetwerk.

Invloed coronavirus
Fonti Energie ontvangt inkomsten uit zowel het leveren van rekenkracht aan het Bitcoin netwerk, het leveren van energie aan het energienetwerk, en het verkopen van warmte aan Fondieplant (tuinder). Het coronavirus heeft geen invloed op de verdiensten van het leveren van rekenkracht, wat ook blijkt uit de groeicijfers die Sustainable Data Farming sinds de coronacrisis laat zien. De effecten op de energiemarkt hebben ook nauwelijks effect op de inkomsten van Fonti Energie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de warmteprijs correleert met de gasprijzen. Hierdoor worden kosten van hoge gasprijzen, zoals afgelopen weken het geval is, gedekt door de hogere prijs die voor de levering van warmte in rekening wordt gebracht.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.275.000,-. Er wordt voor € 400.000,- aan eigen middelen ingebracht en € 375.000,- via investeerders. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Fonti Energie B.V., Sustainable Data Farming B.V., Jiltze Holding B.V. en StortStroom B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het woonhuis aan de Amsteldijk Zuid 187 en 187 A, 1188 VN Amstelveen (kadastraal bekend als sectie K nummer 1840 te Amstelveen) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De waarde is getaxeerd op € 565.000,- euro d.d. 26 maart 2020;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fonti Energie B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om, in afwijking van onze Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.
   

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aanschaf van een warmtekrachtkoppeling (WKK), Mohec (container met dataservers) en elektravoorzieningen.

Ondernemer

Binnen Fonti Energie werken Sustainable Data Farming B.V. (SDF), StortStroom B.V. en Jiltze Holding B.V. samen aan de verduurzaming van het glastuinbouwbedrijf van laatstgenoemde aandeelhouder.

De vier oprichters van Sustainable Data Farming hebben een achtergrond in de ontwikkeling van blockchaintoepassingen: Jelmer ten Wolde (27 jaar), strategie consultancy Rick Bakker (27 jaar), energieoptimalisatie Co ten Wolde (62 jaar) en glastuinbouw Dick Bakker (56 jaar). Sustainable Data Farming is een gespecialiseerd bedrijf in het ontwerpen en plaatsen van warmteoplossingen voor (glastuinbouw)bedrijven. Dit doet Sustainable Data Farming door gebruik te maken van een innovatief systeem voor warmtewinning uit dataservers, genaamd: immersie koeling. Leuk weetje: Sustainable Data Farming is gestart als echt familiebedrijf met twee vaders en zoons. 

Marcel van Oudheusden (43 jaar) is sinds 2007 actief in MvO Energy Services, een bedrijf dat zich richt op het plaatsen, onderhouden en/of reviseren van WKK-installaties. Met zijn nieuwe bedrijf richt hij zich op specialistische installaties en het exploiteren van warmte als een service.

Matthieu Fontijn (51 jaar) is al jarenlang actief als teler in de glastuinbouw. Sinds 2007 richt hij zich met Fondieplant op de teelt van tropische planten, welke jaarrond geleverd kunnen worden. 
 

Onderneming

Fonti Energie is een samenwerkingsverband tussen drie bedrijven, in de vorm van een project B.V. De drie bedrijven zijn: Sustainable Data Farming (www.sustainabledatafarming.nl), StortStroom (www.mvoenergyservices.nl) en Jiltze Holding

Rekenkracht Bitcoin netwerk
Bij Fondieplant wordt een warmtekrachtkoppeling (WKK) geplaatst, welke de kwekerij voorziet van warmte, CO2 en elektriciteit. De eerste twee worden ingezet om de ideale groeiomstandigheden voor de tropische planten te creëren. De elektriciteit wordt gebruikt om extra warmte op te wekken door het plaatsen van een Mohec. Dit is een gepatenteerde technologie van Sustainable Data Farming, waarmee zij op zeer innovatieve wijze warmte winnen uit computer hardware. In dit geval wordt deze ingezet voor het verifiëren van transacties voor het Bitcoin netwerk. De warmte die de servers produceren wordt voor meer dan 95% ingezet om de kassen van Fondieplant mee te verwarmen.

Door de elektriciteit die de WKK produceert te combineren met het bieden van rekenkracht aan het Bitcoin netwerk ontstaat een extra verdienmodel: In ruil voor het verifiëren van transacties wordt Fonti Energie beloond met de uitgifte van nieuwe Bitcoins. Door gebruik te maken van innovatieve koelmethoden waarbij de warmte die de hardware afgeeft voor 95% terug te winnen, zal het gasverbruik dat nodig is om de tropische planten te laten groeien tot wel 40% afnemen.

Fondieplant
De samenwerking is erop gericht om het glastuinbouwbedrijf Fondieplant op een duurzame en innovatieve wijze van warmte te voorzien. In de samenwerking verenigen de expertises van energieopwekking, glastuinbouw en warmtewinning uit computer hardware zich om de meest energie efficiënte en rendabele warmteoplossing voor de glastuinbouw te plaatsen.

Het bedrijf Fondieplant teelt tropische planten en heeft hiervoor veel warmte nodig. Daartoe vindt de teelt van de planten plaats in verwarmde kassen gelegen in De Kwakel. Het verwarmen van de kassen werd gedaan door de inzet van een verwarmingsketel. Door samen te werken met Sustainable Data Farming en StortStroom, kan Fondieplant haar kassen verwarmen met maar 60% van het gas wat hij nu verbruikt. Daarnaast is de nieuwe oplossing een grote stap in de richting van het gebruik van emissievrije warmte. 

Elektriciteitsnetwerk
Waar de samenwerking op lokaal niveau een enorme stap zet in de verduurzaming van het glastuinbouwbedrijf, biedt de oplossing op regionaal niveau nog een extra voordeel. Fonti Energie werkt namelijk samen met netbeheerders om een stabiel en veilig elektriciteitsnetwerk te kunnen blijven garanderen. Dat zit zo: Bij Fondieplant wordt door StortStroom een WKK-installatie geplaatst in combinatie met een Mohec (container met dataservers) van Sustainable Data Farming. De combinatie van beiden zorgt ervoor dat Fondieplant volledig zelfstandig in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien. Vanuit duurzaamheidsoogpunt zal de WKK standaard op halve kracht draaien, waardoor deze minder gas zal verbruiken. De elektriciteit die de WKK op halve kracht levert is voldoende om de Mohec van stroom te voorzien. 

Wanneer de netbeheerder vervolgens merkt dat er een stroomtekort ontstaat, bijvoorbeeld door een tijdelijke piek in het verbruik of een tijdelijke daling in productie, kan de WKK-installatie opgevoerd worden om zo extra stroom te leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Mocht de situatie echt nijpend worden kan de Mohec binnen een seconde volledig worden afgeschakeld, waardoor alle elektriciteit die het normaal verbruikt ook aan het net geleverd kan worden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Warmtekrachtkoppeling (WKK) € 500.000,-
Mohec (container met dataservers) € 655.000,-
Elektravoorzieningen € 100.000,-
Onvoorziene kosten € 20.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.275.000,-
Externe investeerders € 375.000,-
Eigen inbreng aandeelhouders € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij.

Inbreng aandeelhouders
Sustainable Data Farming B.V., Jiltze Holding B.V. en StortStroom B.V. brengen gezamenlijk € 400.000,- in, middels een rekening courant verhouding. De aflossing zal jaarlijks in overleg plaatsvinden aan het einde van elk jaar. Er gelden op voorhand geen vaste aflosschema’s. De rente wordt wel voldaan. 

Overige financiers
Vier externe investeerders hebben leningen verstrekt, totaal ter hoogte van € 375.000,-. De leningen hebben allen een looptijd van 4 jaar met een rente van 8% per jaar. Gedurende de looptijd van de lening mogen de rente en aflossing worden voldaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Fonti Energie B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognoses over de komende vier jaren. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
Sustainable Data Farming draait al enkele maanden met de proefopstelling. De omzetprognose voor de inkomsten van de dataservices is gebaseerd op 80% van de huidige gegenereerde inkomsten. Elk jaar wordt hier voorzichtigheidshalve een afslag op gedaan van 20%. De prijsschommelingen van Bitcoin hebben – tweewekelijks – via een correctie op de moeilijkheidsgraad van de vereiste rekenkracht van het netwerk een compenserende invloed op de vergoeding voor de geleverde rekenkracht. Daardoor hebben deze koersbewegingen een geringe invloed op de inkomsten van de dataservices. In het eerste jaar verwacht Fonti Energie een omzet te behalen ter hoogte van € 995.000,-. De verwachte omzet wordt voor 83% gegenereerd door omzet dataservices, voor 13% aan warmteverkoop en 4% aan elektraverkoop. Het verwachte resultaat over jaar 1 wordt geraamd op € 231.000,-. Er wordt fors afgeschreven, aangezien de activa in vier jaar worden afgeschreven. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt na financiering 31% op een balanstotaal van € 1.375.000,-. De solvabiliteit stijgt naar verwachting, door de geprognosticeerde winsttoevoeging na het eerste jaar, naar 49% op een balanstotaal van € 1.431.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit, na financiering, als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Fonti Energie B.V., Sustainable Data Farming B.V., Jiltze Holding B.V. en StortStroom B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het woonhuis aan de Amsteldijk Zuid 187 en 187 A, 1188 VN Amstelveen (kadastraal bekend als sectie K nummer 1840 te Amstelveen) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De waarde is getaxeerd op € 565.000,- euro d.d. 26 maart 2020;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fonti Energie B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om, in afwijking van onze Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, als de verpanding van de activa, kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende 
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-20815 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2021 om 11:08
investeerder-11266 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2021 om 11:08
investeerder-3361 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-09-2021 om 11:08
investeerder-4964 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-09-2021 om 11:08
investeerder-237972 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
13-09-2021 om 11:08

Ondernemer

Jelmer ten Wolde & Rick Bakker

Co ten Wolde

Dirk Bakker

Marcel van Oudheusden

Crowdfund Coach


Rick van Griensven