25277

Food Jazz & DJ’s

€ 165.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 192
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-04-2017 in 1 uur volgeschreven door 192 investeerders

Samenvatting

Food Jazz & DJ’s is een creatieve partycateraar met een geheel eigen kijk op organisatie, gastronomie en muziek. Grote en kleine evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen, festivals, borrels, diners, recepties en huwelijksfeesten; Food Jazz & DJ’s verzorgt het totale evenement. Men houdt van een ongedwongen stijl, maar draait zijn handen niet om voor een wat meer klassieke dienstverlening. Uiteindelijk vraagt elk evenement om maatwerk en een persoonlijke aanpak. De aanpak van Food Jazz & DJ’s is altijd afgestemd op de opdrachtgever en zijn doel. Daarin zijn ze niet alleen ondersteunend, maar denken ze ook mee met de klant. Hieruit ontstaan de mooiste culinaire belevenissen die er mede voor zorgen dat ieder evenement de gast bijblijft. 

Food Jazz & DJ’s probeert altijd net even iets anders te zijn dan gemiddeld. Vandaar haar slogan: Dare to Eat different! Inmiddels is men uitgegroeid tot een gevestigde naam in de omgeving Utrecht en Amsterdam. De onderneming wordt geëxploiteerd door de heren Jan Joost Luitse (36 jaar) en Piet Heijn Schoute (37 jaar) in een vof-structuur. Beide heren zijn ervaren ondernemers en hoog opgeleid. 

De onderneming werkt samen met gespecialiseerde bedrijven zoals onder andere Hanos – ISPC Nieuwegein, de Bijenakker in Odijk en De Lindenhoff in Baambrugge. Ieder seizoen stellen ze een nieuw verrassend aanbod samen met al het moois dat de natuur en haar leveranciers te bieden hebben. Food Jazz & DJ’s staat voor vers, duurzaam, no waste, lokaal en producten met een verhaal. Door alles zo dicht bij de natuur te houden zijn de producten niet alleen smaakvoller, maar ook gezonder.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 165.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert een Minimaal Risico voor Food Jazz & DJ’s. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteur voor de financiering is de vof Food Jazz & DJ’s, bestaande uit haar vennoten Jan Joost Luitse en Piet Hein Schoute. De inventaris en voorraden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Het doel van de financiering is de verbouwing en inrichting van de nieuwe werklocatie. Aangezien de huidige bedrijfshuisvesting te klein is geworden, wordt er een nieuwe locatie betrokken welke aanzienlijk groter is en efficiënter ingedeeld gaat worden dan de huidige locatie. Deze nieuwe ruimte geeft ook letterlijk de ruimte om te groeien. 

Ondernemer

Piet Heijn (37 jaar) is geboren in Haarlem en in 2005 afgestudeerd in Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en technische bedrijfskunde (hbo). Piet Heijn is sinds 2006 actief als zelfstandig ondernemer. Binnen Food Jazz & DJ’s is hij verantwoordelijk voor de financiën, het personeel en hij zet de grote lijnen voor marketing uit. Zijn kernkwaliteiten zijn het samenbrengen van mensen, oplossingsgericht werken, luisteren, analyseren en een creatieve impuls geven.

Jan Joost (36 jaar) is geboren in Wageningen, zoon van een vader met een tandartspraktijk aan huis en een moeder met een eigen evenementenbureau. Ondernemerschap zit Jan Joost in het bloed en zodra hij kon (15 jaar) ging hij op pad met zijn een eigen drive – in disco. Naast zijn studie Technische Bedrijfskunde in Utrecht deed Joost veel horeca ervaring op in cafés, was hij manager van twee grote Utrechtse feestbands en werkte hij zo nu en dan voor het evenementenbureau van zijn moeder. Jan Joost is enthousiast, loyaal en betrokken. Hij weet als geen ander mensen te binden en te verbinden, hij is organisatorisch sterk en is zeer proactief. Jan Joost beschikt over een helicopterview die hem in staat stelt tijdig de nodige keuzes te maken die opdrachten en het bedrijf ten goede komen

Onderneming

Kernprofiel
Food Jazz & DJ’s richt zich op twee verschillende klantsegmenten:

 • B2B-klanten: Food Jazz & DJ’s kan elke B2B partij verzorgen. Ervaring leert dat een tevreden B2B-klant nooit eenmalig iets afneemt. Binnen de doelgroep wordt de mogelijkheid geboden om totale bedrijfsevenementen te organiseren. Naast marge op de catering verdient Food Jazz & Dj’s op uren en leveranciers. Daarom richt Food Jazz & DJ’s zich voornamelijk op dit marktsegment. 
 • B2C-klanten: Dit is een doelgroep met een specifieker karakter. Over het algemeen zijn dit opdrachtgevers die over voldoende bestedingsbudget beschikken om uit te geven aan bijvoorbeeld een verjaardagsfeest, private diner of een huwelijk. Een doorsnee klantenprofiel van deze doelgroep is als volgt: een man/vrouw met een boven modaal inkomen die graag geld betaalt voor een culinaire beleving. De leeftijd binnen dit segment loopt uiteen tussen de 30 en 60 jaar. Het overgrote deel van deze doelgroep is hoogopgeleid en heeft een vooraanstaande baan. Het zijn mensen met een eigen mening en ze willen dan ook veel inspraak wat betreft het verloop van een evenement. 

Missie & visie en doelgroep
Food Jazz & DJ’s is een partycateraar met de slogan ‘Dare to Eat different’. Food Jazz DJ’s wil een brede doelgroep kennis laten maken met een creatieve en onderscheidende manier van koken en entertainment. Alles met persoonlijke aandacht tegen een goede prijs kwaliteitsverhouding. 

SWOT-analyse

 • Sterktes: dit komt vooral terug in de kwaliteit van het eten, de grote mogelijkheden op het gebied van producten en diensten in de zin van maatwerk en de goede en klantvriendelijke communicatie. Het bedrijf en het personeel is flexibel en denkt met de klanten mee tot de best mogelijke oplossing. Daarnaast zijn zij altijd bereikbaar: wanneer er niemand op kantoor is om de telefoon op te nemen zijn de uitvoerend leidinggevenden altijd mobiel bereikbaar. Als men spreekt over Food Jazz & DJ’s kan men concluderen dat het een positieve naam is, men bekijkt het bedrijf positief. 
 • Zwaktes: de naamsbekendheid is groeiende, maar kan een stuk beter. De reactiesnelheid op nieuwe aanvragen en vragen van afnemers zijn niet altijd even snel, hierin zijn de afgelopen jaren wel grote slagen gemaakt. Verder zijn er weinig actieve marketing activiteiten. Onder andere de website en social media hebben een vrij klein bereik en worden weinig gebruikt. 
 • Kansen: Een grote trend binnen de Food wereld is gezond, biologisch en lokaal geproduceerde producten. Daarnaast zijn er gunstige technologische ontwikkelingen. Er is steeds meer mogelijk op websites en via social media. De consument is steeds beter op de hoogte van ontwikkelingen en is hierdoor steeds kritischer. Een andere trend is customization, wat inhoudt dat evenementen steeds meer maatwerk moeten zijn.
 • Bedreigingen: veel concurrenten die met scherpe offertes en kwaliteit consumenten naar zich toe willen trekken. Hierdoor kunnen de prijzen van de toeleveranciers omhoog gaan. Ook door de vraag naar gezonde, biologische producten kunnen de prijzen snel stijgen. De consument wordt steeds kritischer mede door online informatiebronnen. Hierdoor kan je snel klanten verliezen omdat ze het niet eens zijn met de geboden producten en diensten. Tenslotte speelt de economische crisis nog steeds mee en zoeken zowel bedrijven als particulieren naar een zo scherp mogelijke offerte. Hierdoor komen de marges op scherp te staan.

Onderscheidend vermogen

 • Kwaliteit
 • Creativiteit
 • Vernieuwende concepten
 • Persoonlijk
 • Flexibel

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing (incl. btw) € 137.192,-
Inventaris (incl. btw) € 15.972,-
Aanschaf ICT (incl. btw) € 5.445,-
Borgstelling huur € 6.000,-
Werkkapitaal € 20.391,-
Totale investeringsbehoefte € 185.000,-
Eigen middelen € 5.000,-
Hanos (vooruitbetaalde bonus) € 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 165.000,-

Leenbedrag: € 165.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Naast de financiering van Collin heeft Food Jazz & DJ’s een krediet ter hoogte van € 25.000,- bij de Rabobank. Hiervoor zijn geen zekerheden afgegeven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is vof Food Jazz & DJ’s met Piet Heijn Schoute en Jan Joost Luitse als vennoten. Door de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De vermogenspositie van beide vennoten in privé is momenteel nihil.
 • Een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris en voorraden van de vof Food Jazz & DJ’s.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Food Jazz & DJ’s met een Minimaal risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de door de accountant opgestelde jaarcijfers over 2015 en 2016 (concept) van Food Jazz & DJ’s en de prognoses voor de jaren 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.

Rentabiliteit
De omzet over 2016 is uitgekomen op € 737.000,- met een netto cashflow overschot na privé van € 32.000,-. Voor 2017 is een omzet begroot van € 916.000,- met een genormaliseerde cashflow na privé van € 58.000,-. Het verwachte netto cashflowoverschot komt uit op € 22.000,-. Wij hanteren de score Ruim voldoende voor de Rentabiliteit.

Solvabiliteit
Eind 2016 is de solvabiliteit 43% op een balanstotaal van € 187.000,- (Goed), exclusief de aanwezige stille reserve op de keuken en inventaris. Deze staat voor ruim € 20.000,- op de balans, echter bedraagt de huidige waarde € 80.000,-. De nieuwwaarde in 2008 was € 200.000,-. De gecorrigeerde solvabiliteit komt uit op ruim 57%. 
Mede dankzij de geprognosticeerde winst in 2017 stijgt het absolute eigen vermogen in 2017 naar verwachting naar € 103.000,-. Door de balansverlenging zal de solvabiliteit daarentegen wel dalen naar 30% (exclusief de stille reserve) op een balanstotaal van € 340.000,- (Ruim voldoende). De gecorrigeerde solvabiliteit, inclusief de stille reserve, komt naar verwachting uit op 41%. Mede daarom kwalificeren wij de Solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
De liquiditeit van de onderneming is altijd toereikend geweest om te kunnen voldoen aan de kortlopende verplichtingen. Er is daarnaast een kredietfaciliteit van € 25.000,- bij de Rabobank. Deze faciliteit wordt bijna niet gebruikt. De current ratio eind 2016 bedraagt 1,6 (kortlopend actief € 125.000,- en kortlopend passief € 77.000,-). Dit geeft een score Excellent. Doordat de BTW meegefinancierd wordt, geeft dit voor 2017 in de liquiditeit extra ruimte en wordt er een current ratio geprognosticeerd van 2,4 hetgeen ook een score Excellent geeft. Voorzichtigheidshalve kennen wij voor de Liquiditeit de score Goed toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Bij een investering van € 1.000,- of meer ontvangt de investeerder een speciale VIP-kaart voor 2 personen voor een geweldig diner speciaal voor het openen van het nieuwe pand van Food Jazz & DJ's. DIt diner, speciaal en alleen voor de investeerders, zal plaatsvinden op de nieuwe locatie in Utrecht zodat de investeerders als eerste kunnen proeven wat Food Jazz & DJ's in Utrecht produceert.

De dag erna verzorgen we een feestelijke opening voor al onze relaties. Ook hier zijn zij meer dan welkom om te netwerken. We kijken uit naar dat moment. 

De uitnodiging voor het VIP diner zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33918 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-04-2017 om 10:09
investeerder-34236 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-04-2017 om 10:09
investeerder-24502 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-04-2017 om 10:09
investeerder-34278 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-04-2017 om 10:09
investeerder-9601 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-04-2017 om 10:09

Reacties

Mandy Schram
10-04-2017 10:04
Succes mannen!

Investeerder – 19270
21-04-2017 13:43
Dank voor de wensen
R.W.M. Krabbenborg
10-04-2017 10:21
Heeft de Rabobank niet standaard voor de door haar verstrekte kredietfaciliteit 1e pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren?

Collin Crowdfund
10-04-2017 10:28
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht.

De Rabobank heeft niet standaard een 1e pandrecht. Dit is door ons gecontroleerd. Wij hebben hier een bevestiging van.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer
Jan Joost Luitse
Piet Heijn Schoute

Crowdfund Coach


Erwin Trapman