44453

Foodcafé Mint

€ 50.000  |  9,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 96
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-04-2023 in 1 uur volgeschreven door 96 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Foodcafé Mint B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overname broodjeszaak
Datum van oprichting 29-12-2022
Website www.hoteltholen.nl

Leendoel

Samantha Nieuwkoop-Kuhn (1994) heeft een achtergrond met een opleiding in de marketing en diverse werkgevers in de horeca. Samen met haar vader is ze sinds 2020 trotse eigenaar van Hotel Restaurant SAM in Tholen. In het verleden heeft zij bij dit hotel gewerkt en toen de vorige eigenaar het hotel wegens gezondheidsredenen moest verkopen was de keuze snel gemaakt. Het hotel had achterstallig onderhoud dus na de overname is het ingrijpend verbouwd. 
Nu heeft ondernemer de kans om een naastgelegen broodjeszaak, Sabina’s Diner/Brasserie ’t Kaeswienkeltje, over te nemen. De huidige ondernemer is gestopt en Samantha kan per direct het pand huren. Omdat het hotel inmiddels draait wil ze die kans graag grijpen. Het leegstaande pand zal door ondernemer zelf worden verbouwd en ingericht. De inrichting wordt door de leverancier gefinancierd. De verbouwing wordt uit eigen middelen voldaan. De Collin direct lening dient voor werkkapitaal en een buffer voor de opstartfase zodat het foodcafé spoedig kan worden geopend. Zo kan de ondernemer het aankomende hoogseizoen optimaal benutten.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 9% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Overname Sabin’s Diner € 80.000
Verbouwing € 10.000
Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 115.000
Eigen inbreng € 10.000
Leverancierskrediet € 55.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is Foodcafé Mint B.V.;
  • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 50.000,- door de heer K. Nieuwkoop en mevrouw S.A.W. Nieuwkoop-Kuhn. Deze borgstelling is op dit moment  materieel van aard op basis van de overwaarde op het in bezit zijnde woonhuis;
  • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Burgemeester van Lichtenbergstraat 10, 4691JJ Tholen, kadastraal bekend als sectie H nummer 517 te Tholen. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Foodcafé Mint B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste acht maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Foodcafé Mint B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Foodcafé Mint B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De financiering van € 50.000,- dient als overbrugging. De privéwoning van mevrouw S.A.W. Nieuwkoop-Kuhn en haar partner is verkocht. De levering zal plaatsvinden in augustus 2023. Het huis is verkocht met € 99.500,- overwaarde. De bedenktermijn is inmiddels verstreken. De overwaarde uit de verkoop van de privéwoning zal worden gebruikt om de lening af te lossen.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 90.000
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € 25.000
Totaal € 115.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 9.000
Langlopende schulden € 95.000
Kortlopende schulden € 11.000
Totaal € 115.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 250.000
Bruto winst € 188.000
Kosten € 134.000
Afschrijvingen € 16.000
Belasting € 9.000
Netto winst € 28.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-376441 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 14:04
investeerder-299194 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 14:04
investeerder-9261 heeft € 200 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 14:04
investeerder-65666 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 14:04
investeerder-35561 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders