39166

Force Multidiensten V.O.F.

€ 40.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 65
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 65 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Force Multidiensten V.O.F.
Sector Bouw
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Herfinanciering / werkkapitaal
Datum van oprichting 19-11-2008

Leendoel

Force Multidiensten V.O.F. wordt geëxploiteerd door de heer Malik en zijn partner mevrouw Iqbal. De onderneming is actief in de bouwwereld en gespecialiseerd in het werken met bouwkranen. Vanwege de toenemende vraag in bouwprojecten, en nieuwe wetgeving die stelt dat er een begeleider bij iedere bouwkraan aanwezig moet zijn, is er behoefte aan extra werkkrachten. Daarnaast hebben de ondernemers recent een krediet van € 20.000,- afgesloten bij Qeld, deze willen ze graag herfinancieren wegens gunstigere voorwaarden bij Collin Crowdfund. 

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 20.000
Herfinanciering Qeld € 20.000
Totaal € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer A.R. Malik en mevrouw S.S. Iqbal, handelend onder de naam Force Multidiensten V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De heer A.R. Malik en mevrouw S.S. Iqbal geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Veilinghof 6 te Purmerend wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De openstaande restschuld bedraagt € 404.000,-, het woonhuis is in 2020 aangekocht voor € 400.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Force Multidiensten V.O.F. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Force Multidiensten V.O.F. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemers geven aan dat corona geen negatieve impact heeft op de bedrijfsvoering van Force Multidiensten V.O.F.

Toelichting jaarcijfers
Op basis van de voorlopige cijfers 2020 is er een omzet van € 335.000,- en een resultaat van € 116.000,- behaald. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019  
Vaste activa € 0  
Vlottende activa € 23.000  
Overige vlottende activa € 0  
Totaal € 23.000  

Passiva

  2019  
Eigen vermogen € 0  
Langlopende schulden € 22.000  
Kortlopende schulden € 1.000  
Totaal € 23.000  

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 403.000  
Bruto winst € 147.000  
Kosten € 32.000  
Resultaat € 115.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69069 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:01
investeerder-19539 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:01
investeerder-211890 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:01
investeerder-55318 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:01
investeerder-110351 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders