26830

Formidable Invest

€ 600.000  |  7,0% rente  |  78 maanden  |  Investeerders: 402  |  Reacties: 26
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
88%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-06-2017 in 28 dagen volgeschreven door 402 investeerders

Samenvatting

Wijziging leenbedrag

In samenspraak met de ondernemer is het leenbedrag verlaagd van € 800.000,- naar € 600.000,- deze wijziging was mogelijk, aangezien in de pitch een ondergrens van € 500.000,- was opgenomen. Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het schip met registratienummer 36L488 met het scheepsnummer 47000014. Mikro Electro Beheer B.V. zal conform de pitch het ontbrekende bedrag ter hoogte van € 200.000,- aanvullen in de vorm van een achtergestelde lening. 

Verder blijft de onderstaande financieringsopzet ongewijzigd. 

21 juni 2017
Collin Crowdfund

In 2015 heeft Rederij Le Formidable B.V. partyboot “Le Formidable” in de vaart gebracht na een succesvolle financiering via Collin Crowdfund (inmiddels vervroegd afgelost). De oorspronkelijke ligplaats was Breda, maar dankzij uitstekende contacten met het havenbedrijf in Antwerpen, is de ligplaats uiteindelijk Antwerpen geworden. Vanuit deze thuisbasis werd het schip in Nederland en België geëxploiteerd. Le Formidable werd als evenementenboot gebruikt voor bruiloften (en was een officiële trouwlocatie), luxe (bedrijfs)feesten en productpresentaties voor 50 tot 600 mensen. Eind maart 2017 is het schip verkocht vanwege de aankoop van een groter schip met meer mogelijkheden, de MS Rousse. Als gevolg van de steeds toenemende vraag van de gasten naar hotelaccommodatie heeft de ondernemer Marc Geerts het plan opgevat om een schip aan te kopen en te gaan exploiteren met een combinatie van party- en hotelschip.

Na een zoektocht is zijn oog gevallen op de MS Rousse, een hotelschip wat voorheen in de vaart was op de Donau. Dit schip (van oorsprong Nederlands, gemaakt door Werf De Biesbosch) is tegen een zeer scherpe prijs aangekocht. Op de MS Rousse kunnen, in tegenstelling tot Le Formidable, gasten nu ook na een feest of evenement overnachten. Het schip zal met name binnen de vaarregio Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam worden ingezet bij grote evenementen als Tomorrowland, Kerstmarkt Antwerpen, Vierdaagse Nijmegen, weekendtrips en dergelijke. Overigens zal de naam Le Formidable meegaan naar het nieuwe hotelschip

Voor een leuke video van de aankomst van het nieuwe schip in de haven van Antwerpen klik hier

Structuur
Om de aankoop te realiseren heeft Rederij Le Formidable B.V. een informal benaderd om de investering in de MS Rousse te realiseren. Hiertoe is een nieuwe vennootschap, Formidable Invest B.V., opgericht die het schip zal verwerven en zal doorverhuren aan Rederij Le Formidable B.V. Formidable Invest B.V. heeft twee aandeelhouders die ieder een 50% aandelenbelang verkrijgen, Rederij Le Formidable B.V. en Mikro Invest B.V. De exploitatie van het schip zal uitgevoerd worden door Rederij Le Formidable B.V. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de aankoop van het schip, inclusief transportkosten en aanvullende investering voor de verfraaiing, aanpassingen en overige investeringen is € 1.250.000,-. Hiervan wordt € 50.000, als aandelenkapitaal ingebracht en € 400.000,- als achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,- met een ondergrens van € 500.000,-. De looptijd is 78 maanden inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing over de laatste 72 maanden. Dit betekent dat er de eerste 6 maanden alleen rente betaald wordt en geen aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Mocht het doelbedrag van € 800.000,- niet worden behaald, dan verstrekt Mikro Electro Beheer B.V. het ontbrekende bedrag in de vorm van een aanvullende achtergestelde lening.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor Formidable Invest B.V. een Verhoogd risico af, omdat deze vennootschap recent opgericht is. Rederij Le Formidable B.V. en Mikro Invest B.V. (medeaandeelhouder van Rederij Le Formidable B.V.) worden door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn Formidable Invest B.V. en Rederij Le Formidable B.V. Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van maximaal € 800.000,- op het schip met registratienummer 36L488 met het scheepsnummer 47000014 (afhankelijk van het uiteindelijke leenbedrag). De lening ter hoogte van € 400.000,- door Mikro Electro Beheer B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het echtpaar Geerts geeft een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor een bedrag van € 350.000,-.

Leendoel

Het betreft hier de financiering van de aankoop van een hotelschip in de nieuw opgerichte vennootschap Formidable Invest B.V. De nieuwe B.V. gaat het schip verhuren aan Rederij Le Formidable B.V., ten behoeve van de exploitatie van het schip. 

Ondernemer

Marc Geerts (56) heeft 14 jaar een eigen binnenvaartschip geëxploiteerd en is al ruim 20 jaar scheepsmakelaar. Zijn opleidingen zijn MTS, schippersdiploma en radardiploma. Hij is geduldig, heeft ervaring met grote schepen en is sterk relatie-, kwaliteit- en servicegericht. Eén van zijn kernkwaliteiten is dat hij zeer goed ingevoerd is in de branche. Hij weet waar de interessante mogelijkheden liggen en wat de achtergrond van de betreffende schepen is. Hierdoor weet hij mooie deals te maken, zowel voor klanten als voor zichzelf.

Hij is gehuwd met Ivana, 48 jaar, die een hbo opleiding bouwkunde in haar geboorteland Tsjechië heeft afgerond. Haar kwaliteiten liggen vooral op het organisatorisch vlak. Zij is goed in administratie en weet goed met personeel om te gaan. Bovendien is ze vastberaden hoe het verloop bij ieder evenement moet zijn. Marc en Ivana hebben samen één zoon van 13 jaar oud.

Jan Hoogstrate (47) is DGA van de Mikro Groep en heeft vooral zijn sporen verdiend in de elektronicasector met van oudsher het familiebedrijf en de winkelformule Mikro-Electro. Ook de winkelformules Harense Smid en It’s Electronics behoorden na de aankoop uit hun faillissementen uiteindelijk tot de Mikro Groep voordat deze winkels in 2015 aan BCC zijn verkocht. Mikro Groep is een investeringsmaatschappij die met name investeert in commercieel onroerend en via dochter Mikro Invest participeert in bedrijven. Bij Formidable Invest B.V. is de Mikro Groep ook als financier betrokken via Mikro Electro Beheer B.V.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Rederij Le Formidable B.V. (www.leformidable.nl) was in 2016 succesvol met het organiseren van feesten en partijen en blijft zich daarop richten. De (vaste) gasten (veelal leeftijd 35+) krijgen nu ook de gelegenheid om na de feesten als Soulboat, Saturday Night Fever en dergelijke te blijven overnachten. Het nieuwe schip is veel groter dan het vorige schip en heeft daardoor ook meer exploitatiemogelijkheden.

Voor alle duidelijkheid, het schip wordt niet ingezet voor rondvaarten, maar richt zich vooral op meerdaagse reizen in de Nederlandse en Belgische markt. Het schip zal ook ingezet worden bij evenementen als Tomorrowland, Nijmeegse Vierdaagse en vergelijkbare evenementen, omdat tijdens deze drukbezochte evenementen veel vraag is naar overnachtingsplaatsen. Er is al veel interesse voor de activiteiten van Le Formidable. Vaste relaties zijn Haven Antwerpen, Stad Antwerpen, Exxon Mobil, Electrabel, Confinimo, Heavy Lift en N.V. de Scheepsvaart.

Missie
De missie is om met de nieuwe ‘Le Formidable’ het toonaangevende party- en hotelschip voor de (vaar) regio Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam te worden. Hiervoor wordt de exploitatie van het schip de komende jaren geoptimaliseerd. Daarnaast onderzoeken we op dit moment andere mogelijkheden om de optimalisatie van het nieuwe schip te versnellen of eventueel op termijn te investeren in andere schepen, wanneer de vraag blijft groeien.

Positionering in markt 
De markt voor grotere eventschepen staat nog in de kinderschoenen en Rederij Le Formidable heeft al een vast klantenbestand opgebouwd. Daarnaast richt zich men zich vooral op meerdaagse reizen in de Nederlandse en Belgische markt en op evenementen.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
In Antwerpen is geen directe concurrentie (rondvaartbedrijf Flandria is failliet) en bij de ligplaats is een parkeerruimte voor ruim 600 auto’s. Bij Ahoy in Rotterdam, waar veel evenementen worden georganiseerd, kan gebruik gemaakt worden van de steiger van Waterbus. Er zijn slechts vijf eventschepen in Nederland en België, die een verschillende capaciteit hebben. Hierdoor werken zij veel samen. In Nederland kan je Ameland, Ocean Diva en Pure liner als concurrenten bestempelen. De overige concurrentie zijn rondvaartboten, echter zijn die minder luxueus ingericht en hebben doorgaans een lagere capaciteit. Onderscheidend is dat er (bedrijfs)feesten voor grote groepen mensen (tot 600 personen) kunnen worden georganiseerd, waarbij er ook overnachtingsmogelijkheden zijn.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop schip incl. transport € 1.000.000,-
Verfraaiing en aanpassingen € 250.000,-
Totaal € 1.250.000,-
Inbreng eigen middelen € 50.000,-
Achtergestelde lening* € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

* Deze achtergestelde lening wordt verstrekt door Mikro Electro Beheer B.V. met een rente van 9%. Op de achtergestelde lening mag pas rente en aflossing worden betaald indien het netto cashflow overschot (genormaliseerde cashflow (na verrekening bijzondere baten en lasten) -/- aflossing Collin Crowdfund) van Formidable Invest B.V. dat toelaat. Daarnaast verkrijgt Mikro Electro Beheer B.V. een 2e hypothecaire inschrijving op het aan te kopen schip achter Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund.

In 2015 is via Collin crowdfund de aankoop van het eerste partyschip door Rederij Le Formidable B.V. met succes gefinancierd. Deze financiering is in april 2017 vervroegd afgelost na verkoop van het oude partyschip. 

Leenbedrag: € 800.000,-, met een ondergrens van € 500.000,-*
Rente: 7,0%
Looptijd: 78 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing in 72 maanden.

Mocht het doelbedrag van € 800.000,- niet worden behaald, dan verstrekt Mikro Electro Beheer B.V. het ontbrekende bedrag in de vorm van een aanvullende achtergestelde lening.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Formidable Invest B.V. en Rederij Le Formidable B.V.
  • Marc en Ivana Geerts geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van €350.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van het uiteindelijke leenbedrag met een minimum € 500.000,- en een maximum van € 800.000,- op het schip “Le Formidable” met registratienummer 36L488 met het scheepsnummer 47000014*. 
  • De lening van € 400.000,- van Mikro Electro Beheer B.V. wordt achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin. Op de achtergestelde lening mag pas rente en aflossing worden betaald indien het netto cashflow overschot (genormaliseerde cashflow (na verrekening bijzondere baten en lasten) -/- aflossing Collin Crowdfund) van Formidable Invest B.V. dat toelaat.

* De taxateur heeft de marktwaarde van het schip ‘MS Le Formidable (v/h MS Rousse, 1983) op € 3.000.000,- bepaald. Deze hoge vrije verkoopwaarde ten opzichte van de investering wordt verklaard doordat er een exploitatie onder ligt. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Formidable Invest B.V. met een Verhoogd risico, omdat deze vennootschap recent opgericht is. Beide aandeelhouders Rederij Le Formidable B.V. en Mikro Invest B.V. worden door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico van de werkmaatschappij. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de definitieve cijfers 2016 van Rederij Le Formidable B.V. en de prognoses 2017 en 2018 van Rederij Le Formidable B.V. en Formidable Invest B.V. Bij deze prognoses is uitgegaan van een worst-case scenario, waarbij voor de verhuurinkomsten van de hutten slechts een bezettingsgraad van 15% is gehanteerd.

Rentabiliteit
De winst van de exploitatiemaatschappij Rederij Le Formidable B.V. met het oude partyschip is op basis van de definitieve jaarcijfers 2016 € 88.000,- met een omzet van € 400.000,- (score Goed). De prognoses 2017 en 2018 zijn gebaseerd op de cijfers 2016 aangevuld met additionele omzet van de verhuur van de hutten op het nieuwe schip. Voor 2017 verwacht men in de exploitatiemaatschappij een omzet van € 800.000,-, waarbij de exploitatiemaatschappij Rederij Le Formidable B.V. en Formidable Invest B.V. volgens prognose samen een geconsolideerd netto cashflowoverschot van € 163.000,- realiseren. De aflossingen op de lening via Collin Crowdfund starten vanaf 1 januari 2018, waarna er in het boekjaar 2018 een geconsolideerd netto cashflowoverschot wordt verwacht van € 105.000,- met een verwachte omzet in de exploitatiemaatschappij van circa € 1.200.000,-. Voor beide prognosejaren komt de score hiermee uit op Goed. Aangezien de prognoses nog wel gerealiseerd moeten worden, waarderen we de score voorzichtigheidshalve af naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit 
Bij de openingsbalans is de solvabiliteit 36% op het totaal van € 1.250.000,-, waarbij het risicodragend vermogen vooral bestaat uit de achtergestelde lening van € 400.000,-. Na investering komt de solvabiliteit ultimo 2017 van Formidable Invest B.V. uit op 37% bij een balanstotaal van € 1.271.000,- en scoort daarmee Goed. Na realisatie van de prognose 2018 komt de solvabiliteit uit op 42% bij een balanstotaal van € 1.159.000,- en scoort daarmee tevens Goed. De score van de solvabiliteit is hiermee vastgesteld op Goed, waarbij wij de mogelijke stille reserve in het schip buiten beschouwing laten.

Liquiditeit
In feite is er sprake van een verhuurconstructie. In Formidable Invest B.V. komen nauwelijks vlottende activa voor en is een berekening van de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) niet representatief. Om deze reden zijn we voor de liquiditeit in deze financieringsaanvraag uitgegaan van de zogenaamde Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Deze ratio wordt berekend door de geconsolideerde inkomsten te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. Voor Formidable Invest B.V. en Rederij Le Formidable B.V. wordt deze in 2017 geprognosticeerd op 1,3. De gangbare minimale norm bedraagt 1,25 waardoor wij de score voor de liquiditeit hebben vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

-Investeerders vanaf € 2.500,- krijgen gratis entree op een publiekelijke party en hierbij 50% korting  op een eventuele  overnachting voor 2 personen.
-Investeerders vanaf € 5.000,- worden daarnaast uitgenodigd voor het openingsfeest op 30-6-2017.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1723 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
21-06-2017 om 13:04
investeerder-36914 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
21-06-2017 om 12:52
investeerder-34985 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
21-06-2017 om 12:27
investeerder-31819 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2017 om 12:27
investeerder-15129 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-06-2017 om 12:20

Reacties

Investeerder – 5365
24-05-2017 11:22
Kunt u aangeven wat de waarde van het MotorSchip is zonder exploitatie?

M.A.R. Geerts
24-05-2017 11:47
Beste investeerder,

De gedwongen verkoopwaarde bedraagt € 1.500.000

Met vriendelijke groet,
Marc Geerts

Investeerder – 5365
24-05-2017 11:57
De achtergestelde lening kan vrij gemakkelijk tussentijds worden afgelost. Is het niet zinvol om een borgstelling van bv 300K te vragen van Mikro Electro Beheer B.V./Mikro Invest B.V.

Collin Crowdfund
24-05-2017 12:07
Beste investeerder,

In de pitch staat aangegeven onder welke condities pas aflossing op deze achtergestelde lening is toegestaan.
Daarnaast wijzen wij er op dat er voor de Collin investeerders sprake is van een volwaardig eerste hypotheekrecht.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 2654
24-05-2017 14:43
Als de gedwongen verkoopwaarde 1,5 mio is, waarom kon het schip zo goedkoop worden aangekocht, wat mis ik in de toelichting?

M.A.R. Geerts
24-05-2017 15:37
Beste investeerder,

Het was op het moment van aankoop van het schip in de markt niet bekend dat het schip in Nederland gebouwd was, anders was de vraagprijs in de markt zeker aanzienlijk hoger geweest.
Daarnaast was onderdeel van de aankoop de noodzakelijke transportkosten om het schip in Nederland te krijgen. Formidable Invest BV heeft gelet haar uitstekende contacten weten te bewerkstelligen dat het transport slechts voor ca. € 500.000,- (normaal € 1.000.000,-) is uitgevoerd. Hierdoor was de totale aankoopprijs van het schip zeer interessant waardoor de totale investering zelfs net iets onder de gedwongen verkoopwaarde ligt.

Met vriendelijke groet,
Marc Geerts

Investeerder – 12671
24-05-2017 15:40
Ik deel de mening van investeerder 5365. Met de reactie van Collin van 12.07 uur kan ik echter niet zo veel. De condities in de pitch “Op de achtergestelde lening mag pas rente en aflossing worden betaald indien het netto cashflow overschot (genormaliseerde cashflow (na verrekening bijzondere baten en lasten) -/- aflossing Collin Crowdfund) van Formidable Invest B.V. dat toelaat.” zijn namelijk zo opgeschreven dat er inderdaad erg gemakkelijk tussentijds kan worden afgelost. Er is namelijk geen duidelijk definitie gesteld waaraan de netto cashflow moet voldoen voor er mag worden afgelost. Waarom gedurende de looptijd niet alleen rente betalen? Pas dan is de lening toch echt achtergesteld?

Collin Crowdfund
24-05-2017 16:02
Beste investeerder,

Er kan en mag inderdaad alleen op de achtergestelde lening van Mikro Electro Beheer B.V. worden afgelost uit het netto cashflow overschot (vrije cashflow) nadat alle verplichtingen jegens de investeerders van Collin zijn voldaan. De medeaandeelhouder Mikro Invest B.V. heeft er geen belang bij dat er meer dan het netto cashflow overschot op de achtergestelde lening van Micro Electro Beheer B.V. wordt afgelost want dan snijdt Mikro Invest B.V. in haar eigen vingers. Daar jaarlijks het netto cashflowoverschot toeneemt (vanwege daling van de rentelasten) zijn wij overeengekomen dat de overtollige liquiditeiten gebruikt worden als aflossing op de lening van Micro Electro Beheer B.V. Doordat de investeerders een zekerheidspositie hebben in de vorm van een 1e volwaardige hypothecaire inschrijving op het schip is de betaling aan de investeerders maximaal gesecureerd; dit is de reden om aflossing op de lening gedurende de gehele looptijd toe te staan. De definitie van het netto cashflowoverschot is het overschot na aflossing, investering en mutatie werkkapitaal onder aftrek van extra financiering.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 36630
26-05-2017 10:02
“In feite is er sprake van een verhuurconstructie. In Formidable Invest B.V. …” Wat betekent dit betaald Rederij Le Formidable B.V. huur aan Formidable Invest B.V. ? Waar wordt de omzet dan geboekt die met de boot behaald gaat worden?

Collin Crowdfund
26-05-2017 10:04
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie. Formidable Invest B.V. is de eigenaar van het schip en verhuurt het schip ook aan Rederij Le Formidable B.V. De omzet die behaald gaat worden met het schip, zal worden geboekt bij Rederij Le Formidable B.V.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 5365
26-05-2017 10:07
Het schip is voor 500k aangeschaft. Van investeerders wordt een bedrag tussen 500k en 800k gevraagd. Micro Electro financiert een bedrag als er niet 800k wordt opgehaald bij de investeerders. Investeerders hebben belang dat er (maar) 500k wordt opgehaald (gelijk aan aankoopbedrag), micro Electro heeft belang dat er 800k wordt opgehaald. M.i. zou het een win-win situatie zijn als micro Electro een borgstelling (of aflopende borgstelling) zou afgeven voor het bedrag dat boven de 500k wordt opgehaald bij de investeerders van Collin.

Collin Crowdfund
26-05-2017 10:16
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie. De optie voor de te stellen zekerheden bij deze financiering die u geeft, had ook gekund. Echter hebben wij daar in deze niet voor gekozen. Wij zullen uw tip zeker meenemen naar volgende aanvragen, waarbij een soortgelijk vraagstuk zich voordoet. In dit geval wordt er daarnaast een volwaardig eerste hypotheekrecht gevestigd op het schip.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 18593
26-05-2017 11:06
Is de vastgestelde gedwongen verkoopwaarde van € 1,5 mln. ook in het rapport van de taxateur opgenomen en is die taxatie in te zien?

Collin Crowdfund
26-05-2017 11:14
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie. De gedwongen verkoopwaarde staat niet in het taxatierapport. De marktwaarde staat in de pitch beschreven en is door de taxateur bepaald op € 3.000.000,-. Het taxatierapport is in bezit van Collin Crowdfund en niet inzichtelijk voor de investeerders.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 36630
26-05-2017 11:40
Hoeveel bedraagt de jaarlijkse huur die Rederij Le Formidable zal moeten betalen aan Formidable Invest? Is deze afhankelijk van gebruik of een vast bedrag per jaar? Wat als Rederij Le Formidable de huur niet kan betalen? dan kan de lening ook niet betaald worden?

Collin Crowdfund
26-05-2017 12:54
Beste investeerder,

De huur bedraagt een vast bedrag per jaar van € 200.000. Als blijkt dat er te weinig cashflow is, dan zal de huur niet betaald kunnen worden. Wat ook gevolgen heeft voor de terugbetaling van de lening. Als zekerheid wordt er een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd, welke uitgewonnen kan worden. Daarnaast zullen de aandeelhouders (in bovengenoemde situatie) zeer waarschijnlijk additioneel vermogen inbrengen om de verplichtingen richting de Investeerders na te komen.

Mede namens de ondernemer,

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 10128
29-05-2017 14:20
Ik vind 78 maanden te lang!
Bij een kortere looptijd of een rente van 8% zou ik overwegen om te investeren. Daarnaast begint de aflossing later wat het rendement ongunstig beïnvloed. En een schip van deze ouderdom… verder vraag ik me af hoe het mogelijk is dat de verkopende partij er geen weet van heeft waar dit schip is gebouwd (Nederland).
Ook wordt in de pitch niet aangegeven hoe de technische staat van onderhoud is, wanneer welke keuringen moeten plaatsvinden en met welke regelmaat etc.
Mijn ervaring met zeeschepen is dat er onverwacht veel kosten bij nagenoeg nieuwe schepen voorkomen. Ook bij dubbelwandige 7 jaar oude binnenvaarttankers varend in het ARA gebied vallen de kosten onverwacht behoorlijk tegen.
Concreet zou ik graag meer informatie over de staat van onderhoud etc. willen lezen.
En hoe concreet liggen ligplaatsen vast?
Alvast dank voor de reactie van de ondernemer.

Collin Crowdfund
29-05-2017 14:47
Beste investeerder,

In samenspraak met Formidable Invest BV hebben wij geopteerd voor een looptijd van maximaal 78 maanden en een maximale lening van EUR 800.000,- gelet op de geprognosticeerde inkomsten.
Een rente van 8% zou op haar plaats zijn geweest als wij geen volwaardige 1e hypothecaire inschrijving voor de investeerders van Collin zouden hebben bedongen. Het rendement (gebaseerd op de inleg) is bruto 7% op de daadwerkelijke inleg.
Het rendement wordt o.i. niet negatief beïnvloed door een aflossingsvrije periode van zes maanden omdat de investeerders de vergoeding krijgen over het uitstaande leenbedrag.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Namens de ondernemer:

Het schip is ondanks haar leeftijd in goede staat en heeft een classificatiecertificaat van Bureau Veritas (einddatum 31 maart 2018). De huidige certificaten worden omgezet naar Nederlandse certificaten.
Niet de verkopende partij had geen weet, maar bij potentiële kopers in de markt was niet bekend dat dit schip gebouwd was door Rederij de Biesbosch, hierdoor kon het schip tegen een zeer interessante prijs worden aangekocht.
Formidable Invest BV verwacht de komende tijd geen noemenswaardige onderhoudskosten.
De huidige ligplaats is Antwerpen, maar het schip kan en mag overal (tegen betaling van havengeld) aanleggen. Desgewenst kunt u altijd als potentieel investeerder (na telefonisch overleg met mij) een bezoek brengen op het schip om zelf een oordeel te vellen of deze investering iets voor u is.

Met vriendelijke groet,
Marc Geerts

Investeerder – 17403
30-05-2017 14:48
Met referentie naar de vragen van 10128. Wil de kennis en inschattingsvermogen van Dhr Geerts zeker niet te kort doen, maar het zou toch prettig zijn meer technische achtergrond te vernemen. Lees o.a. niets over de motoren en zijn staat van onderhoud en door wie. Tot wanneer is er met dit schip daadwerkelijk gevaren? Zo ook de huidige navigatie uitrusting, is deze recent ? Zijn de hutten ook al eens onderhanden genomen ? (Zelf recent een binnenvaart cruise gemaakt op een schip van ongeveer 12 jaar oud, dan vallen sommige zaken toch wat tegen. (Duro cruise Portugal) Voor mij als techneut en ook bekend zijnde met de binnenvaart, zijn dit zaken waar je als eerste op let. De financieel georiënteerde kijken meer naar de cijfers.

M.A.R. Geerts
30-05-2017 17:44
Beste investeerder,

Ik begrijp uw vraag heel goed als je in de binnenvaart zit, weet je ook wat de Biesbosch werf was, waar dit schip is gebouwd als een zeeschip. Het is altijd onder Bureau Veritas gekeurd ook de motoren. Deze hebben in 2014 een complete revisie gekregen door Wartsila. Daarnaast zijn in 2015 alle hutten bijgewerkt en ook de navigatie is van deze tijd. Tot november 2016 is daadwerkelijk met het schip gevaren.
Het is niet bepaald de leeftijd maar de kwaliteit die telt. Onder water is het schip nog helemaal glad zonder enige verdubbeling

Met vriendelijke groet Marc Geerts

Investeerder – 18593
01-06-2017 12:03
Ik heb nog één aanvullende vraag inzake de vastgestelde executiewaarde van het schip ad € 1,5 mln. . Door wie is die waarde vastgesteld en hoe hard is dit gegeven? Graag een nadere onderbouwing.

Collin Crowdfund
01-06-2017 16:23
Beste investeerder,

Deze vastgestelde waarde is gebaseerd op de huidige marktwaarde en informatie uit het verleden van opbrengsten van vergelijkbare hotelschepen bij andere rederijen. Hieruit blijkt dat er geen hotelschepen zonder werk liggen en dat deze schepen altijd circa 70% van de getaxeerde marktwaarde opbrengen. In dit geval hebben wij ervoor gekozen om met een opbrengst van 50% van de getaxeerde marktwaarde aan de voorzichtige kant te gaan zitten.

Namens ondernemer Marc Geerts

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 10128
07-06-2017 11:36
Alvorens te investeren; ik krijg er toch niet zo’n goed gevoel bij. Ik lees een prachtige pitch met mooie cijfers zoals inkoop schip 5 ton terwijl de waarde 3 miljoen zou zijn en executie 1,5 miljoen. Ook mooi dat het vorige schip vroegtijdig kon worden afgelost inclusief rente maar elders lees ik dat dit eerder gefinancierde schip helemaal niet zo succesvol uitgepakt heeft. Zie krantenartikel: http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2017-04-07/partyboot-le-formidable-duikt-op-zeeland @ Collin Meer en vollediger onderbouwing zou voor elke investeerder goed zijn, ook voor Collin

Collin Crowdfund
07-06-2017 11:57
Beste investeerder,
In het artikel dat u aanhaalt wordt gerefereerd aan de moeizame start die er inderdaad is geweest bij de exploitatie van het vorige schip, omdat de gewenste ligplaats in Breda niet gerealiseerd kon worden. Collin is hiervan altijd goed op de hoogte geweest en de ondernemer heeft ook in deze beginperiode altijd zijn verplichtingen voldaan. De ondernemer heeft hierna besloten om het schip naar een ligplaats in Antwerpen te verplaatsen en met succes. Hiermee heeft hij een goed lopende exploitatie kunnen realiseren en mede door verkoop van het vorige schip de eerdere lening via Collin kunnen aflossen en een deel kunnen inbrengen voor de aankoop en exploitatie van het nieuwe schip. Wij doen ons uiterste best om een zo helder en volledig mogelijke onderbouwing van de bij ons gepubliceerde financieringsaanvragen te verzorgen op onze website. Feedback hierop is altijd welkom, want dit kan ons alleen maar beter maken.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

V.C. van Wulfen
09-06-2017 10:55
Wat ik mis is een goed plan/visie en dito budget voor Sales en Marketing. Kunt u hier info over verstrekken

Investeerder – 6381
12-06-2017 16:38
Geachte investeerder.
Als antwoord op uw vraag over plan/visie en budget voor Sales en Martketing;
Wij hebben een vaste klantenkring van de vorige Formidable, daarnaast zijn wij met verschillende reisbureaus in onderhandeling die onze cruises gaan promoten en verhandelen.
Zelf hebben wij hier geen budget voor.

Met vriendelijke groet.
Marc geerts

Ondernemer

Marc en Ivana Geerts
Jan Hoogstrate

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas