31605

Fortune Coffee regio Zaanstreek & Waterland

€ 130.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 59
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 59 investeerders

Samenvatting

Koffie op het werk is heel normaal in Nederland. De markt groeit in totaliteit vrijwel niet, maar de behoefte aan lekkere koffie met beleving des te sterker. Fortune Coffee springt al 19 jaar in op deze behoefte. Zij verzorgt koffie voor het MKB en zakelijke verenigingen en stichtingen. Fortune Coffee is een franchiseorganisatie met 30 zelfstandige regio’s. 

Ondernemer Henk Meetsma is in begin 2018 gestart met Fortune Coffee in de regio Zaanstreek-Waterland en krijgt nu de kans om een bestaande klantenportefeuille over te nemen en vraagt hiervoor een financiering via Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico en de Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn de heer H.J. Meetsma t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland en mevrouw A. Şafak. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Een zakelijke relatie geeft een op dit moment materiële borgstelling van € 60.000,- af. Tevens wordt er door de heer H.J. Meetsma een overlijdensrisicoverzekering van € 130.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de overname van een klantenbestand en uitbreiding van het werkkapitaal (o.a. voorraden, debiteuren) en om de bestaande lening bij Collin te herfinancieren.

Ondernemer

Ruim vijftien jaar heeft Henk Meetsma (34 jaar en samenwonend) gewerkt bij een supermarktorganisatie, waarvan acht jaar als supermarktmanager. Zijn hoogst afgeronde opleiding is hbo in Detailhandel. Hij is nu zijn droom tot werkelijkheid aan het maken. Zijn persoonlijke doelstelling is een succesvolle onderneming te runnen en verder uit te bouwen. Henk beschikt over een doorzettingsvermogen en discipline, wat goed van pas komt bij het exploiteren van een onderneming.

Henk heeft ervaring met plannen en organiseren, administratie, verkoop en kan zich aanpassen aan de klant (in gesprekken). Zijn kernkwaliteiten zijn transparant, betrouwbaar, heldere communicatie, discipline, doorzetter, bedachtzaam, zelfstandig, positief, kwaliteitsgericht en dienstverlenend. Een echt kenmerk van Henk is dat hij doet wat hij zegt en zegt wat hij doet.

Onderneming

Henk Meetsma is in het begin van begin 2018 begonnen met zijn bedrijf Fortune Coffee Zaanstreek-Waterland. Het meest onderscheidend is de persoonlijke relatie met de klant. De klant heeft één contactpersoon voor alle vragen en wensen.

Missie en visie ondernemer
De persoonlijke doelstelling van de ondernemer is een succesvolle onderneming te runnen. Naar verwachting is de ondernemer over één tot anderhalf jaar zodanig gegroeid, dat er een medewerker aangetrokken dient te worden. 

Henk Meetsma, handelend onder de naam Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland, is een franchisenemer van Fortune Coffee. Fortune Coffee levert kwalitatieve koffie en plaatst automaten en aanverwante artikelen aan MKB-bedrijven en instellingen. Het totaal ontzorgen van de eindgebruiker op het gebied van warme dranken, is waar het allemaal om draait. Dat betekent dat er niet uitsluitend naar de automaat gekeken wordt, maar naar alles er omheen. Denk aan een waterslot en filter of aan een passende onderkast en bijbehorende disposables. Om de klanten van een persoonlijke en snelle service te kunnen voorzien, is Nederland opgedeeld in verschillende regio’s. Zo is er altijd een franchiseondernemer, een koffieleverancier bij de klant in de buurt. Grotere plaatsen in de regio zijn Zaandam en Purmerend.

Franchisegever
Fortune Coffee te Zoetermeer is de franchisegever. De organisatie bestaat sinds 1996 en is in 2000 overgestapt naar een franchiseformule. De formule kent een automatenlijn die door de franchisegever in eigen beheer gefabriceerd wordt. De knowhow en onderdelen van de automaten zijn hiermee gewaarborgd. Het bedrijfsspecifieke assortiment van vriesdroog, freshbrew en koffiebonen voorziet in ruime mate in de behoefte van de klanten. Naast koffie worden ook andere warme dranken zoals thee, soep en chocolade verkocht. De klanten worden op het gebied van warme drankenvoorziening geheel ontzorgd. Met 30 regionale vestigingen en in totaal 60 medewerkers wordt er door heel Nederland gewerkt.

De franchiseondernemer profiteert bij Fortune Coffee van een professionele organisatie en een goed doordacht Total Business Concept. Dat betekent dat alle onderdelen van de bedrijfsvoering zoals marketing, verkoop, administratie, integraal worden aangepakt. Ieder werkt conform de afspraken die zijn vastgelegd in de franchiseovereenkomst en formulehandboeken.

Missie en visie franchiseformule
Fortune Coffee vindt dat de klant altijd moet kunnen genieten van een lekker kopje koffie. Alles wat de klant drinkt, behoort van topkwaliteit te zijn. Daarom verzorgt Fortune graag de gehele drankvoorziening. Fortune maakt de juiste afstemming van zowel automaten als ingrediënten.
Fortune Coffee vindt duurzaamheid belangrijk. Koffieautomaten die degelijk gebouwd zijn. Ingrediënten in aluminiumvrije verpakkingen en vaste afleverdata van ingrediënten, zodat de klant altijd voldoende in huis heeft. Fortune Coffee wil ook voor de medemens het goede nastreven door bijvoorbeeld een koffieproject in Oeganda te sponsoren, maar ook duurzaamheid van onze relatie met de klant! Eén contactpersoon voor alle vragen, zodat de klant alles met één telefoontje of afspraak kan regelen. Fortune Coffee vindt het belangrijk dat de klant uiterst tevreden is over de producten, koffieautomaten en service.

Doelgroep
De doelgroep zijn ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf segment met 5 tot 50 medewerkers. Deze bedrijven spreken de taal van de ondernemer en weten slagvaardig te handelen. Ook met overheidsinstanties, zakelijke verenigingen en stichtingen doet Fortune Coffee goede zaken. Denk ook aan buurtcentra en sportclubs. Overal waar meerdere mensen koffie drinken, staat zij haar mannetje.

Concurrentie
Er is een aantal grote spelers landelijk actief zoals Douwe Egberts en Selecta. Dan zijn er tal van plaatselijke en regionale leveranciers en groothandels waar koffie gekocht wordt. Fortune Coffee is uniek, omdat zij een landelijke dekking biedt als een nationale onderneming en dat vooral combineert met de nabijheid van de regionale ondernemer.

Structuur
De onderneming Henk Meetsma, tevens handelend onder de naam Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland, wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak.

Financieringsbehoefte

De financiering zal aangewend worden voor overname van klanten in de regio Zaanstreek-Waterland, die nu nog door andere franchisenemers worden beleverd. Door deze overname en de zelfstandige toename van het aantal klanten, neemt ook behoefte aan werkkapitaal toe (door stijging van de post debiteuren en hogere voorraad). Daarnaast wordt overgestapt naar een grotere bedrijfsruimte. Tenslotte wordt de bestaande lening bij Collin Crowdfund vervroegd volledig afgelost. 

Investeringsoverzicht

Overname klantenbestand (goodwill) € 17.500,-
Werkkapitaal (debiteuren, voorraad, btw, kosten) € 42.500,-
Herfinanciering bestaande Collin lening € 70.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer H.J. Meetsma, t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland en zijn partner mevrouw A. Şafak. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag, evenals zijn partner die in privé mee tekent. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
  • Een zakelijke relatie geeft een zakelijk borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer H.J. Meetsma voor een bedrag van minimaal € 130.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) activa van Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De franchisegever geeft een terugkoopverklaring af voor de voorraden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Henk Meetsma t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Zaanstreek – Waterland is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers zijn gebaseerd op de realisatie van 2018 en prognose voor 2019 en 2020, die in samenspraak met de externe accountant zijn opgesteld. De Collin Credit Score is Voldoende. 

De ervaring bij alle franchisenemers van Fortune Coffee leert dat het ongeveer twee jaar duurt voordat de omzet en het resultaat op orde zijn. Dit is ook te zien bij Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland. Doordat zijn partner ook een baan heeft, zijn de privé onttrekkingen in het eerste jaar minimaal geweest. 

Rentabiliteit
De gerealiseerde omzet over 2018 (10 maanden) is uitgekomen op ruim €150.000,- en blijft daarmee iets achter op de prognose. De prognose voor 2019 leidt naar een omzet van € 305.000,- en een winst voor belasting en privé van € 24.000,-. Na aflossing op de Collin lening en privé onttrekkingen wordt er een cashflowtekort van € 17.000,- voorzien voor 2019. In 2020 stijgt de omzet naar verwachting naar € 405.000,- en wordt een cashflowoverschot begroot van € 10.000,- (score Voldoende). Omdat het een bestaande vestiging is met een stabiele basisomzet, waarderen wij de score voor Rentabiliteit op dit moment op Voldoende. 

Solvabiliteit
Door de aanloopverliezen in het eerste jaar is het eigen vermogen geheel verbruikt. Ook voor 2019 zal de eigen vermogenspositie nog niet herstellen. Dit herstel wordt voorzien in 2020 en zal dan naar verwachting stijgen naar 20% van het balanstotaal van € 135.000,-. In privé heeft de ondernemer een woning welke in gezamenlijk bezit is met zijn partner waar op dit moment weinig overwaarde in zit. De afgegeven zakelijk borgstelling geeft hierbij wel comfort. Voor dit moment waarderen we de Solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
De meeste debiteuren betalen binnen 30 dagen. De current ratio bestaat uit debiteuren, liquide middelen en voorraden, en heeft een waarde van 1,6 voor 2019. Ondanks dat de current ratio in 2020 stijgt naar 2, waarderen we de score voor Liquiditeit voor nu op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Voor investeerders vanaf € 2.500,- is een heerlijk koffiepakket ter waarde van € 60,- uit het Fortune Coffee assortiment beschikbaar.
De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38126 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-01-2019 om 13:55
investeerder-11834 heeft € 21.000 geïnvesteerd.
23-01-2019 om 13:54
investeerder-43880 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-01-2019 om 13:52
investeerder-65666 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-01-2019 om 13:52
investeerder-64123 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-01-2019 om 13:51

Ondernemer
Henk Meetsma

Crowdfund Coach


Henk Beke