29187

Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland

€ 75.000  |  8,0% rente  |  54 maanden  Investeerders: 92
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 92 investeerders

Samenvatting

Koffie op het werk is heel normaal in Nederland. De markt groeit in totaliteit vrijwel niet, maar de behoefte aan lekkere koffie met beleving is des te sterker. Fortune Coffee springt al 15 jaar in op deze behoefte. Zij verzorgt koffie voor het MKB, zakelijke verenigingen en stichtingen. Fortune Coffee is een franchiseorganisatie met 30 zelfstandige regio’s.

Ondernemer Henk Meetsma vindt het tijd om na ruim 15 jaar bij een supermarktorganisatie te hebben gewerkt, waarvan 8 jaar als supermarktmanager, zijn droom tot werkelijkheid maken en een eigen onderneming te beginnen. Voor de start van Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland vraagt Henk een financiering via Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 155.000,-, waarvan € 45.000,- wordt ingevuld middels lease, € 15.000,- via een leverancierskrediet en de ondernemer brengt zelf € 20.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 54 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico en de Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn de heer H.J. Meetsma t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland en mevrouw A. Safak. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag, evenals zijn partner die in privé meetekent. Een zakelijke relatie geeft een op dit moment materiële borgstelling van € 25.000,- af en er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 75.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Voor de start van het bedrijf wordt geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuwe bestelbus, voorraad en inventaris en voor het toetreden tot de formule. Om Fortune Coffee in de regio nog meer bekendheid te geven gaat er een budget naar een gerichte marketingcampagne.

Ondernemer

Ruim 15 jaar heeft Henk Meetsma (33 jaar en samenwonend) gewerkt bij een supermarktorganisatie, waarvan 8 jaar als supermarktmanager. Zijn hoogste afgeronde opleiding is hbo Detailhandel. Hij wil zijn droom nu tot werkelijkheid maken en is overtuigd dat dit ook zal lukken. Zijn persoonlijke doelstelling is om een succesvolle onderneming te runnen. Hij zal er alles aan doen om zijn persoonlijke en zakelijke doelstellingen te behalen. Henk beschikt over doorzettingsvermogen en discipline, wat goed ten pas komt bij het exploiteren van een onderneming. 

Henk heeft ervaring met plannen en organiseren, administratie, verkoop en kan zich in gesprekken aanpassen aan de klant. Zijn kernkwaliteiten zijn transparant, betrouwbaar, doet wat hij zegt, zegt wat hij doet, heldere communicatie, discipline, doorzetter, bedachtzaam, zelfstandig, positief, kwaliteitsgericht en dienstverlenend.

Onderneming

Het bedrijf Fortune Coffee Zaanstreek-Waterland is op 1 november 2017 gestart. Het meest onderscheidend is de persoonlijke relatie met de klant. De klant heeft één contactpersoon voor alle vragen en wensen.

Visie
Henk: “Mijn persoonlijke doelstelling is een succesvolle onderneming te runnen. Een uitbreiding in de zin van één of twee werknemers over een aantal jaren van de onderneming zal een mooi resultaat zijn“.

Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland is een franchisenemer van Fortune Coffee. Fortune Coffee levert kwalitatieve koffie en plaatst automaten en aanverwante artikelen bij MKB-bedrijven en instellingen. Het totaal ontzorgen van de eindverbruiker op het gebied van warme dranken, is waar het allemaal om draait. Dat betekent dat er niet uitsluitend naar de automaat gekeken wordt, maar naar alles eromheen. Denk aan een waterslot en filter of aan een passende onderkast en bijbehorende disposables. Om onze klanten van een persoonlijke en snelle service te kunnen voorzien, is Nederland opgedeeld in verschillende regio’s. Zo is er altijd een franchiseondernemer en een koffieleverancier bij de klant in de buurt. Grotere plaatsen in de regio Zaanstreek-Waterlandzijn, Zaandam en Purmerend.

Franchisegever
Fortune Coffee te Zoetermeer is de franchisegever. Zij bestaat sinds 1996 en is in 2000 overgestapt naar een franchiseformule. De formule kent een automatenlijn die door de franchisegever in eigen beheer gefabriceerd wordt. De knowhow en onderdelen van de automaten zijn hiermee gewaarborgd. Het bedrijfsspecifieke assortiment van vriesdroog, freshbrew en koffiebonen voorziet in ruime mate in de behoefte van de klanten. Naast koffie worden ook andere warme dranken zoals thee, soep en chocolade verkocht. De klanten worden op het gebied van warme drankenvoorziening geheel ontzorgd. Met 28 regionale vestigingen en in totaal 60 medewerkers wordt er door heel Nederland gewerkt. De franchiseondernemer profiteert bij Fortune Coffee van een professionele organisatie en een goed doordacht Total Business Concept. Dat betekent dat alle onderdelen van de bedrijfsvoering zoals marketing, verkoop, administratie, et cetera integraal worden aangepakt. Ieder werkt conform de afspraken die zijn vastgelegd in de franchiseovereenkomst en formulehandboeken.

Missie
Fortune Coffee vindt dat de klant altijd moet kunnen genieten van een lekker kopje koffie. Alles wat de klant drinkt, behoort van topkwaliteit te zijn. Daarom verzorgt Fortune graag de gehele drankvoorziening. Fortune maakt de juiste afstemming van zowel automaten als ingrediënten. Fortune Coffee vindt duurzaamheid belangrijk. Koffieautomaten die degelijk gebouwd zijn. Ingrediënten in aluminiumvrije verpakkingen en vaste afleverdata van ingrediënten, zodat de klant altijd voldoende in huis heeft. Fortune Coffee wil ook voor de medemens het goede nastreven door bijvoorbeeld een koffieproject in Oeganda te sponsoren. Maar ook duurzaamheid van onze relatie met de klant! Eén contactpersoon voor alle vragen, zodat de klant alles met één telefoontje of afspraak kan regelen. Wij vinden het belangrijk dat de klant uiterst tevreden is over onze producten, koffieautomaten en service.

Doelgroep
De doelgroep is bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf met 5 tot 50 medewerkers. Deze bedrijven spreken de taal van de ondernemer en weten slagvaardig te handelen. Ook met overheidsinstanties, zakelijke verenigingen en stichtingen doet Fortune goede zaken. Denk ook aan buurtcentra en sportclubs. Overal waar meerdere mensen koffie drinken, staat zij haar mannetje.

Concurrentie
Er is een aantal grote spelers landelijk actief zoals Douwe Egberts en Selecta. Dan zijn er tal van plaatselijke en regionale leveranciers en groothandels waar koffie gekocht wordt. Fortune Coffee is uniek, omdat zij een landelijke dekking biedt als een nationale onderneming en dat vooral combineert met de nabijheid van de regionale ondernemer.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inventaris € 4.000,-
Entree fee € 9.500,-
Bestelbus en inrichting € 46.000,-
Voorraden € 15.000,-
Debiteuren € 21.000,-
Btw € 14.500,-
Opstartkapitaal € 45.000,-
Totaal  € 155.000,-
Eigen inbreng € 20.000,-
Lease € 45.000,-
Leverancierskrediet € 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 75.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-   
Rente: 8,0%
Looptijd: 54 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer H.J. Meetsma t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Zaanstreek-Waterland en mevrouw A. Safak. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag, evenals zijn partner die in privé meetekent. Na de eigen inbreng is de privévermogenspositie beperkt.
  • Een zakelijke relatie van de ondernemer geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer H.J. Meetsma, geboren op 29 april 1984 te Leeuwarden (Nederland) voor een bedrag van € 75.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers zijn gebaseerd op de prognoses voor 2018, 2019 en 2020, die in samenspraak met de externe accountant zijn opgesteld, mede op basis van de ervaringen van de franchisegever in de rest van het land. De Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
De prognose voor 2018 leidt naar een omzet van € 160.000,- en een cashflow van € 12.000,- negatief, wat onder andere wordt veroorzaakt door de aanloopkosten. De start is immers zonder noemenswaardige omzet en de klanten moeten uit eigen netwerk en acquisitie verkregen worden. Hierbij ontvangt Henk ondersteuning van de franchisegever door middel van training, coaching on the job en het verkrijgen van leads. De omzetprognose over 2019 en 2020 is € 275.000,- respectievelijk € 325.000,- met een bijbehorende cashflow van € 26.000,- en € 28.000,-. De aflossingsdruk zal in de beginperiode hoog zijn. Dit aanvangsbeeld is bij alle franchisenemers te zien geweest. Na verloop van twee jaar draaien alle huidige franchisevestigingen positief. Collin Crowdfund heeft hiervoor inzage van de franchisegever gekregen. Dit gegeven is een belangrijke pijler in het bepalen van de score. In de berekening is geen rekening gehouden met het inkomen van zijn partner. Ze heeft een vaste baan, waardoor netto privé-onttrekkingen lager zullen zijn dan de ondernemersbeloning waarmee is gerekend. Vanwege de start is de geprognosticeerde rentabiliteit over 2018 Matig, over 2019 Ruim voldoende en daarna Goed. De score voor Rentabiliteit is gewaardeerd op Voldoende.

Solvabiliteit
De eigen inbreng van € 20.000,- bestaat uit het opgebouwde spaargeld van de ondernemer. Het balanstotaal bedraagt € 155.000,- en dit geeft een solvabiliteit van 13%. Door het aanloopverlies wordt in het eerste jaar ingeteerd, waardoor het vermogen vrijwel geheel gebruikt is. In privé heeft de ondernemer een woning welke in gezamenlijk bezit is met zijn vriendin waar op dit moment weinig overwaarde in zit. De afgegeven zakelijk borgstelling geeft hierbij wel comfort. Desondanks waarderen we de Solvabiliteit mede op basis van de openingsbalans en de verwachting per ultimo 2018 op Matig.

Liquiditeit
Omdat het aanloopverlies meegefinancierd wordt, is de liquiditeit in het eerste jaar met een current ratio van 2,1 Excellent te noemen. Daarna daalt de current ratio naar 1,0 over 2019 en 2020 (score Voldoende). Uit de liquiditeitsprognose is te constateren dat de verplichtingen uit de normale bedrijfsuitoefening kunnen worden voldaan omdat deze meegefinancierd worden. De meeste debiteuren betalen binnen 14 dagen. Rekening houdend met administratieve verwerkingstijd zal de debiteurentermijn op circa 30 dagen uitkomen. De score voor Liquiditeit is gewaardeerd op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Voor investeerders vanaf € 2.500,- is een heerlijk koffiepakket ter waarde van € 60,- uit ons assortiment beschikbaar.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met het mogelijk maken van de ontvangst van deze fysieke beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11442 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-02-2018 om 11:07
investeerder-46915 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2018 om 11:06
investeerder-18400 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2018 om 11:06
investeerder-39925 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2018 om 11:05
investeerder-33412 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-02-2018 om 11:05

Reacties

Investeerder – 51482
07-02-2018 10:03
Heel veel succes!

Ondernemer
Henk Meetsma

Crowdfund Coach


Henk Beke