33373

Fortune Coffee Regio Roosendaal

€ 70.000  |  8,0% rente  |  55 maanden  Investeerders: 94
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 94 investeerders

Samenvatting

Koffie op het werk is heel normaal in Nederland. De markt groeit in totaliteit vrijwel niet, maar de behoefte aan lekkere koffie met beleving des te sterker. Fortune Coffee springt al 19 jaar in op deze behoefte. Zij verzorgt koffie voor het MKB en zakelijke verenigingen en stichtingen. Fortune Coffee is een franchiseorganisatie met dertig zelfstandige regio’s. 

Ondernemer Klaas-Jan Verkade is eind april 2019 begonnen met Fortune Coffee in de regio Roosendaal en krijgt over nu de kans om een bestaande klantenportefeuille over te nemen. Voor beide investeringen vraagt hij een financiering via Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering op dit moment bedraagt € 70.000,-. De looptijd is 55 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. Deze financiering sluit aan op de crowdfunding campagne van 7 mei 2019. Lees hier de informatie. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening aanvraag zeven dagen.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico en de Collin Credit Score is Voldoende. 
De zekerheden voor deze leningaanvraag zijn:

  • De debiteur is de heer N.J. Verkade, t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Roosendaal. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • De heer en mevrouw Verkade geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. De privéwoning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving. De hypothecaire schuld per 31 december 2018 bedroeg € 179.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ waarde van € 223.000,- in 2018. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer N.J. Verkade voor een bedrag van minimaal € 150.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de beide leningen via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) activa van Fortune Coffee regio Roosendaal wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De franchisegever geeft een terugkoopverklaring af tegen boekwaarde voor de activa.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de overname van een klantenbestand uit zijn regio die nu nog door een andere franchisenemer wordt bediend. 

Ondernemer

Klaas-Jan Verkade (1984) heeft na zijn VWO diploma ongeveer 15 jaar gewerkt bij verschillende supermarktorganisaties, waarvan de laatste vijf jaar als filiaalmanager. Hij is getrouwd met Doortje Verkade-van Sprundel (1988), samen hebben ze dochters van twee en vier jaar.  
De interactie met klanten en actief bezig zijn op de werkvloer, vond hij het leukst in het werk. Hij denkt vooruit, is zelfstandig, oplossingsgericht en heeft een heldere stijl van communiceren. 
Het denken vanuit de klant is voor hem de basis van zijn onderneming, en samen met de klanten wil hij zijn onderneming tot een succes maken. Mede door zijn werkervaring is hij sterk in het inrichten en bewaken van bedrijfsprocessen. Ook heeft hij ruime ervaring met het aansturen van personeel.
Klaas-Jan is analytisch en cijfermatig sterk en kan aan de hand hiervan op langere termijn plannen. Hij kan goed schakelen in gesprekken met de klant en ziet kansen en risico’s op commercieel vlak. Door klanten wordt hij als betrouwbaar ervaren. Zijn kernkwaliteiten zijn organisatorisch sterk, verantwoordelijk, denkt vooruit, zelfstandig, leidinggevende kwaliteiten, oplossingsgericht, betrouwbaar, en verstandig. Klaas-Jan beschikt over een WO werk- en denkniveau.

Onderneming

Klaas-Jan Verkade is eind april begonnen met zijn bedrijf Fortune Coffee Roosendaal. Het meest onderscheidend is de persoonlijke relatie met de klant. De klant heeft één contactpersoon voor alle vragen en wensen.

Missie en visie ondernemer
De persoonlijke doelstelling van ondernemer is een succesvolle onderneming te runnen met een marktaandeel van 10%. 

Klaas-Jan Verkade, handelend onder de naam Fortune Coffee regio Roosendaal, is een franchisenemer van Fortune Coffee. Fortune Coffee levert kwalitatieve koffie en plaatst automaten en aanverwante artikelen aan MKB-bedrijven en instellingen. Het totaal ontzorgen van de eindverbruiker op het gebied van warme dranken, is waar het allemaal om draait. Dat betekent dat er niet uitsluitend naar de automaat gekeken wordt, maar naar alles er omheen. Denk aan een waterslot en filter of aan een passende onderkast en bijbehorende disposables. Om de klanten van een persoonlijke en snelle service te kunnen voorzien, is Nederland opgedeeld in verschillende regio’s. Zo is er altijd een franchiseondernemer, een koffieleverancier bij de klant in de buurt. Grotere plaatsen in de regio zijn Roosendaal, Zevenbergen, Bergen op Zoom en Steenbergen (NB).

Franchisegever
Fortune Coffee te Zoetermeer is de franchisegever. De organisatie bestaat sinds 1996 en is in 2000 overgestapt naar een franchiseformule. De formule kent een automatenlijn die door de franchisegever in eigen beheer gefabriceerd wordt. De knowhow en onderdelen van de automaten zijn hiermee gewaarborgd. Het bedrijfsspecifieke assortiment van vriesdroog, freshbrew en koffiebonen voorziet in ruime mate in de behoefte van de klanten. Naast koffie worden ook andere warme dranken zoals thee, soep en chocolade verkocht. De klanten worden op het gebied van warme drankenvoorziening geheel ontzorgd. Met 30 regionale vestigingen en in totaal 60 medewerkers wordt er door heel Nederland gewerkt.
De franchiseondernemer profiteert bij Fortune Coffee van een professionele organisatie en een goed doordacht Total Business Concept. Dat betekent dat alle onderdelen van de bedrijfsvoering zoals marketing, verkoop, administratie, integraal worden aangepakt. Ieder werkt conform de afspraken die zijn vastgelegd in de franchiseovereenkomst en formulehandboeken.

Missie en visie franchiseformule
Fortune Coffee vindt dat de klant altijd moet kunnen genieten van een lekker kopje koffie. Alles wat de klant drinkt, behoort van topkwaliteit te zijn. Daarom verzorgt Fortune graag de gehele drankvoorziening. Fortune maakt de juiste afstemming van zowel automaten als ingrediënten.
Fortune Coffee vindt duurzaamheid belangrijk. Koffieautomaten die degelijk gebouwd zijn. Ingrediënten in aluminiumvrije verpakkingen en vaste afleverdata van ingrediënten, zodat de klant altijd voldoende in huis heeft. Fortune Coffee wil ook voor de medemens het goede nastreven door bijvoorbeeld een koffieproject in Oeganda te sponsoren. Maar ook duurzaamheid van onze relatie met de klant! Eén contactpersoon voor alle vragen, zodat de klant alles met één telefoontje of afspraak kan regelen. Fortune Coffee vindt het belangrijk dat de klant uiterst tevreden is over de producten, koffieautomaten en service.

Doelgroep
De doelgroep: bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf met 5 tot 50 medewerkers. Deze bedrijven spreken de taal van de ondernemer en weten slagvaardig te handelen. Ook met overheidsinstanties, zakelijke verenigingen en stichtingen doet Fortune Coffee goede zaken. Denk ook aan buurtcentra en sportclubs. Overal waar meerdere mensen koffiedrinken, staat zij haar mannetje.

Concurrentie
Er is een aantal grote spelers landelijk actief zoals Douwe Egberts en Selecta. Dan zijn er tal van plaatselijke en regionale leveranciers en groothandels waar koffie gekocht wordt. Fortune Coffee is uniek, omdat zij een landelijke dekking biedt als een nationale onderneming en dat vooral combineert met de nabijheid van de regionale ondernemer. Fortune Coffee onderscheidt zich door een persoonlijke service, snelheid, fair trade koffie en is pro-actief.

Structuur 
De onderneming Klaas Jan Verkade tevens handelend onder de naam Fortune Coffee regio Roosendaal wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak.

Financieringsbehoefte

De financiering zal aangewend worden voor de overname van een bestand met klanten in de regio Roosendaal overgenomen, die nu nog door andere franchisenemers worden beleverd, plus de daarmee verband houdende uitbreiding van voorraad en werkkapitaal.

Investeringsoverzicht

Overname klantenbestand (goodwill) € 60.000,-
Werkkapitaal (debiteuren, voorraad, btw, kosten) € 22.000,-
Totaal € 82.000,-
Eigen vermorgen € 12.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 70.000,-

Leenbedrag: € 70.000,-   
Rente: 8,0%
Looptijd: 55 lineaire maandelijkse aflossingen, in lijn met de resterende looptijd van de eerste Collin lening van € 90.000,-. Zoals aangegeven bij de eerste lening, worden de zekerheden van deze beide leningen gedeeld. 

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening 7 dagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer N.J. Verkade, t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Roosendaal. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • De heer en mevrouw Verkade geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. De privéwoning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving. De hypothecaire schuld per 31 december 2018 bedroeg € 179.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ waarde van € 223.000,- in 2018. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer N.J. Verkade voor een bedrag van minimaal € 150.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de beide leningen via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) activa van Fortune Coffee regio Roosendaal wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De franchisegever geeft een terugkoopverklaring af tegen boekwaarde voor de activa.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Klaas-Jan Verkade t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Roosendaal is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers zijn gebaseerd op de realisatie tot nu toe en prognose 2019 – 2021. De Collin Credit Score is Voldoende. 

Dit ervaring bij alle franchisenemers van Fortune Coffee leert dat het ongeveer twee jaar duurt voordat de omzet en resultaat op orde is. Dit is ook de verwachting bij Fortune Coffee regio Roosendaal. Doordat zijn partner ook een baan heeft, zijn de privé onttrekkingen uit de onderneming in het eerste jaar naar verwachting beperkt. 

Rentabiliteit
De opgestelde exploitatie is mede gebaseerd op ervaringen van de franchiseformule. Bij de beoordeling van de rentabiliteit is uitgegaan van de cijfers over 2019-2021 en mede gebaseerd op de realisatie tot en met augustus. Er wordt over geheel 2019 een omzet van € 172.000,- geprognosticeerd, en een negatief resultaat na belastingen en privé van € 11.000,-. Het cashflow tekort na aflossingen op de lening bij Collin Crowdfund bedraagt € 14.000. In 2020 wordt een omzet van € 313.000,- geprognosticeerd, en een resultaat na belastingen en privé van € 9.000,-. Er is dan nog wel een netto cashflow tekort van €10.000,-. Dit beeld is bij alle franchisenemers te zien geweest. Na verloop van twee jaar hebben alle huidige franchisevestigingen een positieve cashflow. Omdat een deel van de omzet afkomstig is van bestaande klanten en de ervaringen van de formule, waarderen wij de score voor Rentabiliteit op dit moment op Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen eind 2019 is door de aanloopkosten gedaald naar € 5.000,- op een balanstotaal van € 156.000,-. Aan het eind van 2020 stijgt het eigen vermogen naar verwachting naar € 15.000,-,bij een lager balanstotaal van € 137.000,- onder andere door aflossingen op de Collin lening om vervolgens in 2021 door te groeien naar 34% .We hanteren de huidige score voor Solvabiliteit van Matig.

Liquiditeit
De meeste debiteuren betalen binnen 30 dagen. De current ratio was bij aanvang 2,3 . Aan het eind van 2019 is de current ratio 1,4 en eind 2020 naar verwachting 1,2. Voor deze aanvraag hanteren we de score voor Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67763 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-10-2019 om 10:05
investeerder-37783 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-10-2019 om 10:04
investeerder-15793 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-10-2019 om 10:04
investeerder-45307 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-10-2019 om 10:04
investeerder-93430 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-10-2019 om 10:04

Ondernemer

Klaas-Jan Verkade

Crowdfund Coach


Henk Beke