37685

Franken Automatiseringsdiensten B.V.

€ 40.000  |  8,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 87
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-07-2020 in 1 uur volgeschreven door 87 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Franken Automatiseringsdiensten B.V.
Sector ICT
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop deelneming
Datum van oprichting 07-05-2001

Leendoel

Franken Automatiseringsdiensten B.V. is een bedrijf dat zich bezig houdt met IT Consultancy en met het geven van freelance advies. Het bedrijf heeft zich met name gespecialiseerd in de automatisering van IT processen. De ondernemer Richard Franken heeft een tijd lang een opdracht gedaan voor Funding Solution Holding B.V., een start-up die zich toespitst op het vereenvoudigen van subsidie-adviezen. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een 10% belang aan te kopen in deze start-up.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopprijs deelneming € 60.000
Eigen middelen € 20.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Franken Automatiseringsdiensten B.V.
  • Door de heer R. Franken wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Franken Automatiseringsdiensten B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Franken Automatiseringsdiensten B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De maatregelen genomen als gevolg van het coronavirus hebben geen directe invloed op mijn werkzaamheden in de ICT consultancy en mijn klanten. Voor de start-up waarin ik deelneem kan deze crisis juist een voordeel opleveren. Bedrijven kijken in slechtere tijden eerder naar kostenbesparing en alternatieve inkomsten dan in een goed draaiende economie.

Toelichting jaarcijfers
Op de balans is een voorziening opgenomen voor € 47.000,-. Dit betreft een stamrechtverplichting.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 5.000
Vlottende activa € 50.000
Overige vlottende activa € 33.000
Totaal € 88.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 29.000
Langlopende schulden € 47.000
Kortlopende schulden € 12.000
Totaal € 88.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 166.000  
Bruto winst € 166.000  
Kosten € 106.000  
Belasting € 15.000  
Netto winst € 45.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-136108 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:02
investeerder-68724 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:01
investeerder-180855 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:01
investeerder-96904 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:01
investeerder-147442 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders