28376

Free Style Motion

€ 500.000  |  8,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 394 | Reacties: 12
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

96 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-01-2018 in 30 dagen volgeschreven door 394 investeerders

Samenvatting

Free Style Motion is een indoor trampoline- en freerun park. Kinderen en jongvolwassenen kunnen er terecht voor vrij springen en vrij sporten, DJ-nights, partijtjes, lessen, schoolklassen of met de eigen sportvereniging. De markt voor indoor trampolineparken zit in de groeifase. Naar verwachting zal het aanbod de komende jaren verder toenemen, met name in de grotere steden. Free Style Motion is vernieuwend en blijft de trends volgen. Denk daarbij aan de obstacle runs op tv, zoals bijvoorbeeld Ninja Warrior Germany. Free Style Motion speelt hiermee ook bewust in op de behoeften van de 16 plus bezoekers. De doelgroep is daardoor breder dan bij de concurrenten. Free Style Motion Rotterdam bestaat nu ruim een jaar en heeft haar bestaansrecht bewezen. De Free Style Motion organisatie wordt nu uitgebreid met grotere hallen zoals de vestiging in Groningen.

De 3 aandeelhouders zijn complementair aan elkaar in kennis en ervaring. Edgar Lindeman (1969) komt uit de turnwereld en heeft het CIOS en ALO doorlopen. Vanuit deze expertise en ervaring heeft hij specifieke leerlijnen gemaakt voor Free Style Motion. Zijn partner Yvonne van Leeuwen (1969) is medeverantwoordelijk voor het unieke concept en zij onderhoudt het contact en de sturing met de parkmanagers ten aanzien van bezetting, personeel en de dagelijkse leiding. Menno Lindeman (1969) is accountant en fiscalist en houdt zich bezig met de administratie, juridische zaken, personeelscontracten en alle financiële zaken. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 1.150.000,-. Uit eigen middelen wordt € 50.000,- ingebracht. Rabobank financiert € 600.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 66 maanden, met een aflossingsvrije periode van 6 maanden, gevolgd door 60 maanden lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. Het betreft een co-financiering met Rabobank Rotterdam die een lening van € 600.000,- verstrekt. Uit eigen middelen wordt een bedrag van € 50.000,- ingebracht.

Risico
De Dun & Bradstreet score is een Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn Free Style Motion Trampoline Parks B.V., Free Style Motion Rotterdam B.V. en Free Style Motion Groningen B.V. Als zekerheid voor de financiering worden zakelijke en persoonlijke borgstellingen afgegeven. De gezamenlijke zakelijke borgstelling, afgegeven door Extreme Free Style Motion Holding B.V., Vespo B.V. en Free Style Motion B.V. van € 100.000,- kent op dit moment beperkte materiële waarde. De zakelijke borgstelling van € € 100.000,-, afgegeven door Free Style Motion Real Estate B.V. kent materiële waarde. Ook wordt er een zakelijke borgstelling van € 100.000,- afgegeven door de Zwitserse onderneming van Menno. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De persoonlijke borgstellingen van Edgar en Yvonne, van ieder € 50.000,-, hebben momenteel een morele waarde. De persoonlijke borgstelling van Menno is afgedekt door een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- en heeft op dit moment materiële waarde. Daarnaast wordt de inventaris en voorraad van de vestiging in Groningen in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Aanvullend zijn een achtergestelde lening van € 126.000,- en een niet-onttrekkingsverklaring van 40% overeengekomen.
 

Leendoel

De lening wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de start van een nieuw indoor trampoline- en freerunpark in Groningen. Het overige bedrag wordt aangewend voor de uitbreiding van een freerun parcours in Rotterdam. 

Ondernemer

Menno Lindeman (1969) is accountant en fiscalist en heeft in de loop van de jaren meerdere ondernemingen opgezet. Menno heeft jarenlang een eigen accountancy kantoor gerund en geeft fiscaal advies aan midden- en grote ondernemingen in binnen- en buitenland. Binnen de organisatie is Menno verantwoordelijk voor de jaarrekeningen, contracten, fiscaliteiten, de organisatiestructuur, juridische aspecten en de financiële zaken. Menno is lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en heeft fiscale economie gestudeerd. Daarnaast is hij penningmeester van de vereniging Free Style Gymnastic. 

Edgar Lindeman (1969) is gehuwd. Zijn partner Yvonne van Leeuwen is mede-eigenaar van Extreme Free Style Motion Holding B.V. en indirect ook van Free Style Motion Trampoline Parks B.V. Edgar heeft de opleidingen CIOS en ALO afgerond, is jarenlang docent Lichamelijke Opvoeding en docent voor de KNGU geweest. Edgar verzorgt de hoofdopleiding binnen Free Style Motion. Samen met Yvonne zijn zij de bedenkers van het Free Style Motion principe. 

Yvonne van Leeuwen (1969) geeft leiding aan de parkmanager die op diens beurt de leiding heeft over de courtmonitors. Yvonne heeft al jarenlang ervaring met het geven van trainingen. Daarnaast houdt Yvonne zich bezig met de (leden)administratie, personeelsbeleid, planning en verzorgt zij met haar team alles wat komt kijken op het gebied van social media. Ook geeft zij sturing aan het opleidingscentrum. 
 

Onderneming

Het idee van trampoline parken komt oorspronkelijk uit Amerika. Ook Engeland, Duitsland en Oostenrijk zijn al redelijk voorzien met oude stijl trampolineparken. Edgar en Yvonne hebben deze oude stijl gewijzigd naar het nieuwe bewegen in Free Style Motion. In 2012 zijn zij met het idee begonnen om trampolines aan elkaar te schakelen. Deze gedachte kwam voort uit de grote vraag voor dit soort faciliteiten vanuit de turnwereld. Vanaf dat moment heeft hun inspiratie voor de nieuwe stijl “Free Style Motion” gestalte gekregen. De eerste hal van Free Style Motion is gebouwd in Nieuw-Vennep en door het grote succes in 2017 verhuisd naar een grotere locatie, de Vespo Hal. Begin 2016 is Free Style Motion Heerhugowaard gebouwd en in augustus 2016 is de grootste hal van Nederland in Rotterdam geopend. Voor de Free Style Motion vestiging in Groningen is het ontwerp voor 2.800m2 klaar en vestigt zich in de Industriebuurt, dichtbij voetbalclub FC Groningen en dichtbij het centrum van Groningen. De bushalte stopt voor de deur van het park. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op het eigen terrein. Omdat de locatie ook dicht bij de A7 ligt, kunnen mensen uit Leeuwarden, Emmen, Drachten, maar ook net over de grens, Free Style Motion Groningen makkelijk bereiken.
 
Visie en strategie
De ondernemers hebben jarenlange ervaring op het gebied van sport en willen graag dat de jeugd (en jongvolwassenen) aan sport blijven doen. Het plezier moet weer terug komen en deze uitdaging vind je terug in de Free Style Motion Parken. De doelgroep is constant op zoek naar uitdaging in bewegen. Steeds willen zij hun grenzen verleggen. Het concept van Free Style Motion biedt de ruimte voor deze groep om zelf op een creatieve wijze te ontdekken wat ze in hun mars hebben. Dit gebeurt in een veilige omgeving met toezicht en zo nodig begeleiding. 

De missie is zoveel mensen te laten genieten van de Free Style Motion hallen, zowel in Nederland als in Europa. De bezoekers ervaren de hallen als prachtig, met zeer goede kwaliteit springmatten, vernieuwend en modulair. 

De verschillende freerun parcoursen op de diverse vestigingen zijn uit te wisselen, zodoende krijgt iedereen om de zoveel tijd wat nieuws in de hal. Dit is belangrijk voor de bezoekers die vaak terugkomen. Het doel is te groeien naar tien tot twintig vestigingen in vijf jaar.

Markt
De eerste trampolinehal is in de VS gebouwd en bij toeval bleek dat jongeren bereid waren entree te betalen om te kunnen trampolinespringen en sporten. Vervolgens spreidden deze activiteiten zich uit door de VS en later ook over Europa en Azië. Inmiddels zijn er ruim dertig parken in Nederland geopend, waarvan het merendeel recentelijk. Omdat vrije tijd steeds kritischer wordt besteed, is goede kwaliteit en beleving belangrijk en is men bereid daar meer voor te betalen. De markt voor indoor trampolineparken zit duidelijk in de groeifase. Naar verwachting zal het aanbod de komende jaren daardoor verder toenemen, met name in de grotere steden.

Onderscheidend vermogen
Er komen veel hallen bij (ook in Duitsland en Oostenrijk). Vanwege de achterliggende franchiseconcepten worden deze standaard opgeleverd. Met andere woorden: geen nieuw of uniek concept en weinig freerun mogelijkheden. Doordat men zelf ook eigenaar is, is Free Style Motion in staat om elke keer iets nieuws te doen en is men niet afhankelijk van één vaste leverancier die een heel concept neerzet. Men bedenkt dit zelf en laat het door eigen leveranciers uitvoeren. 

De locatiekeuze wordt bepaald door aspecten zoals: dicht bij de stad, dichtbij scholen, gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, voldoende (gratis) parkeergelegenheid en voldoende populatie in de omgeving.

Qua inrichting moeten de trends gevolgd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de obstacle runs op tv, zoals Ninja Warrior Germany. Dat zijn zaken die men ook terug wil vinden in de hal, naast de trampolines uiteraard. Free Style Motion speelt hierop in. Men speelt hiermee ook bewust in op de behoeften van de doelgroep 16 plus. De doelgroep is daardoor breder dan bij de concurrenten. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Voor de start van Free Style Motion Groningen en de uitbreiding van een freerun parcours in Rotterdam is onderstaande investering en financiering van toepassing.

Investeringsoverzicht

Inventaris vestiging Groningen € 850.000,-
Uitbreiding vestiging Rotterdam € 150.000,-
Voorraad € 60.000,-
Werkkapitaal € 90.000,-
Totaal € 1.150.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Rabobank Rotterdam € 600.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 8% 
Looptijd: 66 maanden, met lineaire maandelijkse aflossingen en de eerste zes maanden aflossingsvrij.

Voorwaarden bestaande financieringen
Rabobank
De bestaande financiering bij de Rabobank bestaat uit:

 • Twee leningen van in totaal € 300.000,- met een gezamenlijke aflossingsverplichting van € 6.250,- per maand achteraf en een rente van 3%.

In verband daarmee zijn de volgende zekerheden bedongen:

 • Eerste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris, voorraad en vorderingen van Free Style Motion Rotterdam B.V.
 • Een borgstelling voor een bedrag van € 100.000,- door M.W. Lindeman.
 • Een borgtocht door De Staat der Nederlanden in het kader van de Regeling Nationale EZ-subsidies.

Extreme Free Style Motion Holding B.V.

 • Een aflossingsvrije lening van € 126.000,- met een rente van 5%.

Voorwaarden nieuwe financieringen
De nieuwe aanvullende financiering bij de Rabobank ziet er als volgt uit:

 • Twee leningen van ieder € 300.000,- met een gezamenlijke aflossingsverplichting van € 10.000,- per maand achteraf en een rente van 3%.

In verband daarmee zijn de volgende zekerheden bedongen:

 • Eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraad en vorderingen van Free Style Motion Groningen B.V.
 • Een borgtocht door De Staat der Nederlanden in het kader van de Regeling nationale EZ-subsidies.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Free Style Motion Trampoline Parks B.V., Free Style Motion Rotterdam B.V. en Free Style Motion Groningen B.V.
 • De inventaris van de trampolinehal in Groningen wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, waarbij de Rabobank Rotterdam de eerste rechten heeft.
 • Extreme Free Style Motion Holding B.V., Vespo B.V. en Free Style Motion B.V. geven gezamenlijk een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,- welke op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde heeft.
 • Free Style Motion Real Estate B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-, die op dit moment van materiële waarde is.
 • Tax & Vat Advisory GmbH, een Zwitserse onderneming van Menno, geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-, welke op dit moment van materiële waarde is. 
 • Edgar Lindeman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,- welke op dit moment morele waarde heeft.
 • Yvonne van Leeuwen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-, welke op dit moment morele waarde heeft.
 • Menno Lindeman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-, gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- op de privéwoning te Amsterdam, waarvan de WOZ-waarde 2017 € 449.500,- bedraagt en de voorbelasting van OBVION € 378.452,- waarmee de borgstelling materiële waarde heeft.

Aanvullende voorwaarden

 • De lening van Extreme Free Style Motion Holding B.V. ter hoogte van € 126.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, wat betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. De rente mag wel worden betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er op geconsolideerd niveau vanaf Free Style Motion Trampoline Parks B.V. geen onttrekkingen aan het vermogen mogen plaatsvinden. Dat is pas toegestaan als de geconsolideerde solvabiliteit van Free Style Motion B.V. hoger is dan 40%.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft zowel voor Free Style Motion Trampoline Parks B.V., als voor de twee dochterbedrijven Free Style Motion Rotterdam B.V. en Free Style Motion Groningen B.V. de score Verhoogd risico aan. Overall stellen wij de Dun & Bradstreet rating derhalve vast op Verhoogd risico.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de geconsolideerde cijfers over 2016, alsmede de geconsolideerde prognoses en slotbalans van 2017 en 2018 na financiering, rentebetalingen en aflossingen.
De prognoses zijn opgesteld door het aan het bedrijf gelieerde TVA Accountancy en vervolgens beoordeeld door een extern accountantskantoor, die ook een samenstellingsverklaring heeft afgegeven. 
De overall score bedraagt voor Free Style Motion Trampoline Parks B.V. Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Sinds de start van de vestiging in Rotterdam in augustus 2016 ontwikkelt de omzet zich explosief van een jaaromzet 2016 van € 323.000,- naar een jaaromzet van € 1.025.000,- in 2017. Deze omzet is op basis van de geëxtrapoleerde, gerealiseerde halfjaarcijfers van 2017 opgemaakt. Voor 2018 wordt de omzet in de vestiging in Groningen eraan toegevoegd en verwacht men een jaaromzet in 2018 van € 1.780.000,- over 2018.
Het geprognosticeerde cashflow overschot gaat van negatief in 2016 naar een overschot van € 233.000,- in 2017 en groeit verder naar € 317.000,- over 2018. De Rentabiliteit beoordelen wij als Goed.

Solvabiliteit
Het aansprakelijke vermogen stijgt van bijna 15% (score Matig) per eind 2016 naar ruim 24% (score Voldoende) ultimo 2017 en vervolgens naar een geprognosticeerde 42% (score Goed) over 2018. 
Wij stellen de score voor de Solvabiliteit voor nu vast op Voldoende.

Liquiditeit
Gedragen door de goede gang van zaken in Rotterdam loopt de current ratio op van 0,5 (score Matig) per ultimo 2016, naar een verwachte 2,1 (score Excellent) per ultimo 2017, en daalt daarna volgens prognose naar 1,4 (score Goed) per ultimo 2018. Wij stellen de Collin Credit Score voor Liquiditeit vast op Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder krijgt een voucher voor 50% korting op de entreeprijs voor de 4 locaties, zoals onderaan de voucher aangegeven. Met deze voucher kan iedere investeerder maximaal 5 gasten meebrengen die dezelfde korting krijgen. De voucher wordt digitaal verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-46229 heeft € 8.500 geïnvesteerd.
11-01-2018 om 23:54
investeerder-41400 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-01-2018 om 22:31
investeerder-48961 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-01-2018 om 21:18
investeerder-6641 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-01-2018 om 19:50
investeerder-11442 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-01-2018 om 19:36

Reacties

Investeerder – 19474
13-12-2017 15:21
Ik vind de incentive wel aan de magere kant, via Group-on is de korting hoger

Edgar Lindeman
13-12-2017 17:45
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
De groupon actie is een tijdelijk actie stopt eerdaags en was alleen bedoeld in de ochtend uren en in de avond uren en zeer beperkt overdag. De actie voor u is niet beperkt en voor 6 Personen 5 jaar lang tegen 50% korting.

Met vriendelijke groet,
Edgar Lindeman

Investeerder – 46188
18-12-2017 11:25
Er wordt onder het kopje rentabiliteit alleen maar gesproken over een geprognotiseerd cashflow overschot, maar dit is niet hetzelfde als winst. Wat is de geprognotiseerde winst over 2017?

Collin Crowdfund
18-12-2017 11:28
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. De geprognosticeerde winst over 2017 is na belastingen ruim € 200.000,-.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 4176
28-12-2017 16:13
Waarom verstrekt Rabobank niet een hogere lening en wordt er aanvullend via Crowdfunding gefinancierd. De rentevoet ligt bij CF (flink) hoger, waardoor de kasstroom meer onder druk komt te staan.

Bart

Collin Crowdfund
28-12-2017 17:18
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
De bancaire financiering kent andere uitgangspunten dan bij crowdfunding. De voordelen van crowdfunding zoals naamsbekendheid, marketing en extra beloning wogen voor de ondernemers zwaarder dan het rentetarief. Free Style Motion maakt op een goede manier gebruik van het zogenaamde stapelfinancieren.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 40337
02-01-2018 16:47
Hoe wordt de concurrentiepositie gezien t.o.v. het bestaande JumpXL in Groningen dat 10% goedkoper is dan FreeStyle Motion (Rotterdam)?

Collin Crowdfund
02-01-2018 16:53
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Om te beginnen is FreeStyle Motion Groningen twee keer zo groot als Jump XL, wat mede te maken heeft met de andere doelgroep. Men kan gebruik maken van grotere trampolines, een obstacle run parcours wall trampolines (of high performance). Hierdoor is de beleving in ons park compleet anders en ook uitdagender voor de oudere jeugd.

De toegang tot het park in Groningen van Jump XL is inderdaad een euro goedkoper dan in Rotterdam. Daarnaast zit er een verschil van 5 euro in de 10 rittenkaarten wat uitkomt op een verschil van 6,67%. Het minimale prijsverschil zal naar verwachting geen impact hebben op het aantal bezoekers.

Met vriendelijke groet,
mede namens de ondernemer,

Collin Crowdfund

J. Mol
04-01-2018 14:49
Geachte familie Lindeman, Is het organogram wel volledig ? Ik zie een tussenholding met 3 keer 50 % aandeelhouders is 150 % en is het de opzet dat de twee nieuwste parken bijna volledig eigendom zijn van Menno Lindeman

Collin Crowdfund
04-01-2018 14:57
Beste investeerder,
Bedankt voor uw vraag. Wij kunnen ons de onduidelijkheid voorstellen.
De lijn, die rechts van Extreme FreeStyle Motion Holding BV loopt, had eigenlijk rechtstreeks naar FreeStyle Motion Holding moeten lopen.
Conclusie: Extreme FreeStyle Motion Holding BV is 100% eigendom van het echtpaar Edgar en Yvonne en via Extreme FreeStyle Motion Holding BV zijn zij gezamenlijk voor 50% eigenaar van FreeStyle Motion Real Estate BV, waarvan Menno Lindeman de andere 50% bezit.
Wij gaan er van uit dat deze reactie de onduidelijkheid opheft.

Met vriendelijke groet,
mede namens de ondernemer, Collin Crowdfund

Investeerder – 48882
11-01-2018 10:50
Zijn er ook meerjarige financiële projecties (zowel cash flow als rentabiliteit) beschikbaar? En wat is de meerjarige verwachting tav de ontwikkeling van de solvabiliteit, mede met het oog op de niet-onttrekkingsverklaring? Bij een looptijd van 66 mnd is een projectie voor alleen 2018 wel erg kort.

Collin Crowdfund
19-01-2018 13:47
Geachte investeerder,

Allereerst excuses voor het lange wachten op een antwoord op uw vraag.

Het Collin Credit Score-rekenmodel beslaat drie jaar, in dit geval zijn de jaren 2016, 2017 en 2018 als uitgangspunt genomen. De Collin Credit Score berekent hierin de cash-flow als afgeleide van de rentabiliteit.

Vanwege de bij deze branche behorende snelle ontwikkeling van de rentabiliteit (wat wordt bevestigd door de gang van zaken in Rotterdam) laat de prognose 2018 (tezamen met Rotterdam) reeds zien dat de Collin Credit Scores, inclusief de solvabiliteit, eind 2018 naar verwachting op Goed uitkomen en daarna alleen nog maar zullen toenemen. De niet-onttrekkingsverklaring zal enkel maar in positieve zin bijdragen aan de verdere groei van de solvabiliteit. Prognoses voor latere jaren hebben in dit geval bij een ongewijzigde exploitatie weinig toegevoegde waarde. Natuurlijk wordt dit in iedere individuele case opnieuw beoordeeld door Collin Crowdfund.

Mede namens de ondernemer,
Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Yvonne van Leeuwen en Edgar Lindeman

Menno Lindeman

Crowdfund Coach


Fred Bouwman