30516

Friandries

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 105
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-07-2018 in 1 uur volgeschreven door 105 investeerders

Samenvatting

Chocolaterie Friandries staat voor een frisse kijk op chocolade. In het chocolade-atelier in het centrum van Tilburg worden op ambachtelijke wijze chocoladeproducten gemaakt en verkocht. De focus ligt met name op de productie van bonbons (80%) en daarnaast maken ze chocoladerepen, candybars, truffels, dragees en overige friandises. Friandries verkoopt deze producten in de eigen winkel en levert ook bonbons aan Restaurants uit de Top 500. Ook verzorgen ze relatiegeschenken en attentiemomenten voor diverse bedrijven en hebben ze verschillende samenwerkingen zoals de koningsbonbon. Friandries is een commanditaire vennootschap met twee beherende vennoten en één stille vennoot.

Financieringsbehoefte

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Friandries C.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn de heer A.C. Michels en S.H. van Hannen ten deze handelend als de vennoten van de commanditaire vennootschap Friandries C.V. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Friandries C.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De bestaande lening van € 50.000,- van de stille vennoot wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 50.000,- op de levens van beide beherende vennoten gesloten die wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is voor de investering in een aantal machines voor de productie, inrichting van de winkel, aflossing bestaande lening en voor aanvullend werkkapitaal. Een groot deel van de investeringen zijn reeds gedaan en tijdelijk voorgefinancierd door de stille vennoot.

Ondernemer

Dries Michels (26 jaar); Al op vijftienjarige leeftijd is Dries begonnen aan de koksopleiding die hij op 21-jarige leeftijd afrondde als gespecialiseerd kok. Tijdens zijn opleiding ontdekte hij een passie voor chocolade. Tussentijds werkte hij in het hogere segment van de horeca bij onder andere De Karpendonkse Hoeve en deed hij ervaringen op met chocolade bij een school in Turnhout en de chocoladefabriek in Esbeek. Met een leermeesterdiploma en een diploma sociale hygiëne op zak heeft Dries verschillende leidinggevende functies in de horeca bekleed. Dries is aan het ondernemen sinds 2014 en mag zichzelf de Beste Chocolatier van Nederland noemen na het winnen van het RTL 4-programma De Chocoladeshow.

Sep van Hannen (25 jaar); Sep rondde op 21-jarige leeftijd de opleiding Bedrijfskunde MER (management, economie en recht) af. Tijdens zijn opleiding heeft hij een Studentcompany opgericht en is hij drie jaar lang werkzaam geweest als verkoper bij Pepperminds Nederland. Na zijn opleiding begon hij als accountmanager voor Uitzendbureau 65 plus. Hij stopte daar na acht maanden om zich meer te richten op het ondernemen. In een relatief korte periode zette hij het online platform BeGoodz op. Daarnaast was hij twee dagen per week werkzaam als accountmanager voor CareFirst. Na vier maanden live te zijn geweest met platform BeGoodz maakte Sep kennis met Dries en Friandries (door een samenwerking). Dat contact beviel wederzijds zo goed dat Sep zich vanaf september volledig is gaan inzetten voor Friandries.

Kernkwaliteiten

  • Dries: creatief, oplossingsgericht, oog voor detail, realistisch, gedreven
  • Sep: sales, gedreven, oplossingsgericht, empathisch, optimist

De stille vennoot is een ervaren succesvolle ondernemer en investeerder die naast de financiële steun ook een belangrijke adviserende rol heeft voor de jonge ondernemers.

Onderneming

Friandries Chocolaterie

Friandries is in 2015 opgericht door Dries Michels. Dries is altijd in de horeca werkzaam geweest en om deze reden waren de eerste klanten (restaurants) al snel een feit. Tot april 2017 heeft Dries parttime als chef bij lunchcafé Nieuwland gewerkt en na het succes van de Koningsbonbon besloten al zijn tijd in Friandries te steken. Sinds dat moment hebben Dries en Sep de handen ineengeslagen en zijn er verschillende plannen geschreven voor de commanditaire vennoot. Friandries is gevestigd in het centrum van Tilburg. In het voorste gedeelte van het pand bevindt zich de winkel. Achterin, terwijl de klanten live kunnen meekijken bij het productieproces, bevindt zich het chocolade-atelier. Het chocolade-atelier wordt ook gebruikt voor speciale workshops. Naast Dries en Sep zijn er twee fulltime chocolatiers in dienst.

Missie, visie en doelstellingen

Friandries heeft als missie om verandering te brengen in de traditionele chocolademarkt. Ze willen dit doen door mensen te verrassen en te prikkelen met hun frisse en verrassende kijk op chocolade. Kwaliteit, verse producten, pure smaken en geen onnodige toevoegingen zijn de kernwaarden van elk chocoladeproduct dat wordt gemaakt bij Friandries.

Friandries heeft als visie om mensen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van chocolade op een toegankelijke manier. Friandries wil toonaangevend zijn op het gebied van smaakontwikkeling en een inspiratie zijn voor andere chocolatiers. Uiteindelijk willen ze uitgroeien tot een bekend merk in de wereld van de chocolade en grondstoffen uit eigen plantage en tuinen halen. Dit alles met het doel om mensen een ultieme chocolade-ervaring te geven en de puurheid van smaken te laten ervaren.

De doelen van Friandries sluiten aan bij de missie en visie. Over drie jaar willen ze drie succesvolle vestigingen hebben in Nederland. Naast de frisse kijk op chocolade willen ze hun assortiment gaan uitbreiden met patisserie en koffie. Over vijf jaar willen ze een bekend merk zijn in Nederland met meerdere winkels, verspreid over heel Nederland (middels franchise). Ze willen mensen blijven verrassen door te innoveren en te experimenteren. Ze zijn pas tevreden wanneer mensen bij het woord bonbon niet meer alleen denken aan de traditionele smaken. Daarnaast trachten ze het volledige proces van chocolade maken in eigen beheer te hebben.

Klanten en doelgroep Friandries

Friandries bedient verschillende markten. Op dit moment leveren ze bonbons aan dertig restaurants in het hogere segment. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen en verzorgt Friandries de relatiegeschenken en attentiemomenten voor diverse bedrijven in de omgeving van Tilburg. Naast de leveringen op de B2B-markt is er een winkel in het centrum van Tilburg waar de consument wordt bediend. De klanten zijn vooral chocolade-liefhebbers en consumenten die op zoek zijn naar een uniek cadeau voor een ander óf voor zichzelf.

Positie in de markt en onderscheidend vermogen

De chocolademarkt is een grote en diverse markt. Er zijn directe en indirecte concurrenten op de markt. Dit betekent dat Friandries gebruik moet maken van haar onderscheidend vermogen en deze duidelijk moet communiceren. Friandries is een specialist in de markt. Ze onderscheiden zich van hun concurrenten door niet te werken met alcohol-, hazelnoot of slagroomvullingen, maar met smaken uit de keuken als mandarijn en tijm en trekdrop en rode biet. Daarnaast worden alle producten op ambachtelijke wijze bereid en kunnen zij de beste kwaliteit garanderen. Het team achter Friandries is jong en ambitieus en wil uitgroeien tot een grote speler in de markt. Dries is als creatief brein constant bezig met innovatie en de kwaliteit van het product.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Diverse machines € 45.000,-
Inrichting winkel € 20.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Aflossing bank € 10.000,-
Totale financiering via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden.

Naast de lening via Collin Crowdfund is er alleen sprake van de aflossingsvrije achtergestelde lening van € 50.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn S.H. van Hannen en A.C. Michels ten deze handelend als de vennoten van de commanditaire vennootschap Friandries C.V. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil.
  • De lening van de stille vennoot ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op de levens van S.H. van Hannen en A.C. Michels voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Friandries CV wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet kwalificeert Friandries C.V. als Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit

2017 was eigenlijk het opstartjaar van Friandries in de huidige opzet en dan voornamelijk het laatste kwartaal van 2017. Er is een omzet gemaakt van € 57.000,- en een break-even resultaat dat onvoldoende was voor de verplichtingen. In 2018 is de winkel opgestart en zijn de B2B activiteiten snelgroeiende. De eerste vier maanden laten een mooie groei in omzet zien, waardoor de prognose voor 2018 met een omzet van € 193.000,- naar verwachting realiseerbaar moet zijn. De genormaliseerde operationele cashflow na beperkte privéopnames bedraagt € 16.000,- hetgeen voldoende is voor de verplichtingen. Voor 2019 wordt dan een forse groei in omzet en cashflow verwacht met een omzet van € 626.000,- en een operationele cashflow van € 170.000,- na privéopname. Belangrijk gegeven is dat het kostenniveau laag wordt gehouden zodat maar een klein deel van de verwachte groei hoeft te worden gerealiseerd om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Aangezien het om prognoses gaat kwalificeren we de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit

Het eigen vermogen per ultimo 2017 is € 7.000,- negatief, hetgeen wordt gecompenseerd door het achtergestelde vermogen van € 50.000,- van de stille vennoot. In 2018 zullen de winsten gelijk zijn aan de onttrekkingen, waardoor het eigen vermogen gelijk zal blijven en de verwachte solvabiliteit rond de 27% (score Ruim voldoende) zal uitkomen op balanstotaal van € 158.000,-. Door de verwachte winst in 2019 stijgt de solvabiliteit volgens prognose sterk naar ruim 60%. Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit op Ruim Voldoende.

Liquiditeit

Tot nu toe is de liquiditeit gespannen geweest in verband met de investeringen die men heeft gedaan. De stille vennoot heeft dit steeds opgelost door liquiditeit te verstrekken. Met deze lening via Collin Crowdfund kan men de plannen voor 2018 realiseren en is er volgens de prognose een ruim toereikende liquiditeit met een verwachte current ratio van 2,2 per ultimo 2018. De investeerder is dan voor een deel afgelost maar blijft stand-by, mocht dat voor de liquiditeit noodzakelijk zijn. De Liquiditeit kwalificeren we voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende

Solvabiliteit: Ruim Voldoende

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders krijgen een uitnodiging voor de officiële opening van de winkel in september. 
Investeerders van € 1.000,- of € 1.500,- ontvangen een grote doos chocolade ter waarde van € 64,-.
Investeerders vanaf € 2.000,- krijgen twee grote dozen chocolade ter waarde van € 128,-.

De voucher en uitnodiging zullen digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6138 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2018 om 10:06
investeerder-28560 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-07-2018 om 10:06
investeerder-43270 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-07-2018 om 10:06
investeerder-45916 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2018 om 10:05
investeerder-42610 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-07-2018 om 10:05

Ondernemer

Dries Michels

Sep van Hannen

Crowdfund Coach


Marc Kogels