24288

Frits Events

€ 70.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 72
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-06-2016 in 1 uur volgeschreven door 72 investeerders

Samenvatting

Frits Events te Nijkerk is de eenmanszaak van Gerben Viester. Hij organiseert samen met zijn medewerkers verschillende soorten feesten en evenementen in de particuliere en zakelijke markt. Naast het organiseren vindt ook verhuur plaats van attracties, meubels, gadgets, etc. Een totaalconcept dat er voor zorgt dat ieder feest of evenement een groot succes wordt. Drie jaar geleden is aanvullend op het concept een eigen catering service opgezet, waarmee de crew op feesten de complete catering in eigen beheer verzorgt.

Frits Events werkt al 10 jaar nauw samen met het op dezelfde locatie gevestigde partyverhuurbedrijf Selmco. Deze onderneming wordt nu overgenomen door Frits Events. Door integratie van beide bedrijven is geen inhuur meer nodig en kunnen evenementen met een lagere kostenbelading worden georganiseerd. De bedrijven vullen elkaar naadloos aan en hiermee neemt de kwaliteit van het totaalconcept toe en de kwetsbaarheid in de organisatie van evenementen en feesten af. Samenvoegen van klantenbestanden en actieve benadering van klanten van Selmco levert extra kansen op.

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt voor de bedrijfsovername van het naastgelegen partyverhuurbedrijf Selmco. Daarnaast wordt de lening gebruikt als extra werkkapitaal voor marketing- en communicatiebudget voor de nieuwe combinatie.
De gevraagde financiering bedraagt € 70.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5%. 

Structuur

Gerben Viester exploiteert Frits Events en de overgenomen activiteiten van Selmco in de rechtsvorm van een eenmanszaak. 

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico aan. De eenmanszaak Frits Events van Gerben Viester bestaat 15 jaar. De Collin Credit Score is gebaseerd op historische cijfers en deels op prognoses voor 2016 en heeft overall de kwalificatie Ruim voldoende. De gekozen rechtsvorm maakt dat Gerben Viester hoofdelijk aansprakelijk is voor het volledige leningbedrag.

Video Pitch

Leendoel

De financiering van € 70.000,- is benodigd voor de bedrijfsovername van het naastgelegen partyverhuur-bedrijf Selmco. Daarnaast wordt de financiering gebruikt als extra werkkapitaal. 

Ondernemer

Gerben Viester (39 jaar) heeft een technische achtergrond. Hij is oorspronkelijk opgeleid en gediplomeerd als elektricien en monteur in beveiligingsinstallaties. In 2001 is hij hobbymatig met zijn eigen bedrijf Frits Events gestart. Hij hield zich toen al in zijn vrije tijd bezig met de organisatie van feesten en hij verzorgde het uitgaan van en voor groepen jongeren. Gerben woont samen met zijn vriend Rick en ze hebben onlangs een woning gekocht in Nijkerk. In zijn vrije tijd houdt Gerben zich bezig met zijn grote hobby modeltreinen. Ook is Gerben heel betrokken bij de lokale samenleving in en rond Nijkerk en hij organiseert geregeld activiteiten en sponsoring voor goede doelen. Hij maakt deel uit van de zeer actieve lokale ondernemersvereniging en een stichting die bijdraagt aan de vitaliteit en promotie van Nijkerk. 

Onderneming

Frits Events in Nijkerk is de eenmanszaak van Gerben Viester. Hij organiseert en verzorgt samen met zijn medewerkers verschillende soorten feesten en evenementen in de particuliere en zakelijke markt. Naast het organiseren vindt ook verhuur plaats van attracties, meubels, gadgets, etc. Een totaalconcept dat er voor zorgt dat ieder feest of evenement een groot succes wordt. Drie jaar geleden is aanvullend op het concept een eigen catering service opgezet waarmee de crew op feesten de complete catering in eigen beheer verzorgt.

Frits Events werkt al 10 jaar nauw samen met het op dezelfde locatie gevestigde partyverhuurbedrijf Selmco. Deze onderneming wordt nu overgenomen door Frits Events. Door integratie van beide bedrijven is geen (dure) inhuur meer nodig en kunnen evenementen met een lagere kostenbelading worden georganiseerd. De bedrijven vullen elkaar naadloos aan en hiermee neemt de kwaliteit van het totaalconcept toe en de kwetsbaarheid in de organisatie van evenementen en feesten af. Samenvoegen van klantenbestanden en actieve benadering van klanten Selmco levert extra kansen op

Positionering en concurrentiepositie

  • behoefte in de markt aan bijzondere feesten en evenementen;
  • snelheid van schakelen en handelen;
  • hoog servicelevel; 
  • samenvoeging van activiteiten door overname;
  • leveren totaalconcept en algehele ontzorging 
  • creativiteit in bedenken maatwerkoplossingen en nieuwe trends;
  • hoge klanttevredenheid;
  • grote bekendheid van het bedrijf in de regio;
  • lokale marktleider;
  • goede contacten met lokale stakeholders zoals brandweer, politie en gemeenten.

In de (lokale) markt is een aantal concurrenten actief. Veelal wordt hier de prijs ingezet als marketinginstrument. Frits Events levert optimale kwaliteit en service en gebruikt niet het prijsinstrument als middel. Met deze aanpak is men ook de afgelopen economisch mindere jaren goed doorgekomen, terwijl een aantal concurrenten de crisis niet heeft doorstaan.

Doelgroep
Zowel de particuliere als de zakelijke markt behoort tot de doelgroep. De trend is dat particulieren graag thuis een feest georganiseerd willen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan babyshowers, 50 jarige verjaardagen, huwelijken, jubileums, bijzondere verjaardagen afscheidsfeesten. Daarnaast zijn sportclubs, verenigingen en winkeliersverenigingen opdrachtgevers waarvoor verschillende activiteiten worden verzorgd. Ook het bedrijfsleven behoort tot de klantenkring. Hiervoor worden uiteenlopende zaken georganiseerd. Met name de creativiteit van Frits Events wordt dan aangesproken. Er wordt vaak maatwerk bedacht dat aansluit bij de wensen van de klant. Men werkt in heel Nederland met af en toe een project in België en Duitsland. Een enkele keer is Frits Events gevraagd voor projecten in andere landen zoals Zwitserland, Spanje en Venezuela.

Locatie 
Zowel Frits Events als het overgenomen Selmco zijn gevestigd aan de Patroonstraat 7 te Nijkerk. Georganiseerde evenementen voor klanten vinden altijd plaats op een externe locatie. 

Structuur
organigram

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt voor de bedrijfsovername van het naastgelegen partyverhuurbedrijf Selmco. Daarnaast wordt een deel van de lening gebruikt als werkkapitaal voor o.a. marketing- en communicatiebudget voor de nieuwe combinatie.
 

Overname Selmco* € 120.000,-
Werkkapitaal € 20.000,-
Totale investering € 140.000,-
Lening te verstrekken door verkoper € 70.000,-
Totale leenbedrag € 70.000,-

*verhuurmaterialen, inventaris, vervoermiddelen en goodwill € 120.000,-

Het door verkoper te verstrekken leenbedrag wordt in 4 jaar terugbetaald in maandelijkse termijnen van 
€ 1.500,-. Over de lening is geen rentevergoeding verschuldigd. 

Leenbedrag: € 70.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

De lening wordt geadministreerd op de eenmanszaak Frits Events te Nijkerk. Gerben Viester is door deze rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige financieringsbedrag. Gerben Viester heeft onlangs met zijn vriend Rick een nieuwe woning gekocht. Er is geen sprake van overwaarde op de woning. Ze zijn samen eigenaar en hypotheekgever van deze woning. Er is geen geregistreerd partnerschap en Rick is geen mede-debiteur van de te verstrekken lening aan Frits Events.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft de kwalificatie Laag risico. De onderneming bestaat 15 jaar.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op 2016, het eerste jaar van de consolidatie en heeft de kwalificatie Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
In het 2e kwartaal van 2016 vindt na de overname de integratie plaats van Selmco in Frits Events. De voordelen van interne inkoop, gezamenlijke marktbewerking en personele kostenbesparing leiden al per eind 2016 tot forse stijging van de cashflow. De omzet bedroeg voor overname per eind 2015 € 280.000,- en zal volgens prognose na de overname over 2016 € 525.000,- bedragen. De ruimte in de kasstroom na privé onttrekking ontwikkelt zich naar verwachting van € 24.000,- (2015) naar € 65.000,- (2016). De rentabiliteit scoort Excellent. Omdat de integratie van de overname gebaseerd is op prognoses en nog moet worden gerealiseerd corrigeren we dit voorzichtigheidshalve naar Goed.

Solvabiliteit
De onderneming beschikt per eind 2015 over een eigen vermogen van 16% op een balanstotaal van € 106.000,-. Door geprognotiseerde winsttoevoeging per ultimo 2016 komt het eigen vermogen naar verwachting uit op 31% op een balanstotaal van € 337.000,-, dit is Ruim voldoende. De solvabiliteit van de onderneming is voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit scoort per eind 2015, voor de overname en integratie van Selmco, Ruim voldoende met een current ratio van 1,4. Na de overname en na financiering scoort de liquiditeit Excellent met een current ratio van 2,7. De totale aflossingsverplichting voor het eerste jaar van € 32.000,- is als kortlopende kredietverplichting op de balans meegenomen. De exploitatie zal na de overname van Selmco opnieuw vorm moeten gaan krijgen en daarom is het gepast de uitkomst voorzichtigheidshalve aan te passen naar Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Voor investeerders vanaf € 2.500,- verzorgen wij een lekker en leuk typisch Nijkerk pakket. In dit pakket zitten echte Nijkerkse producten, zoals een fles wijn uit de Nijkerkse wijngaard, een flesje Niekarks kruidenbitter, boekje over Nijkerk en diverse lekkernijen. Dit pakket wordt persoonlijk bij de investeerder bezorgd, mits het afleveradres in Nederland ligt.

Gezien de anonimiteit van de investeerders bij Collin zullen de betreffende investeerders gevraagd worden zelf hun adresgegevens kenbaar te maken. Te zijner tijd ontvangt u hierover een email vanuit Collin. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2016 om 10:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2016 om 10:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2016 om 10:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2016 om 10:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2016 om 10:05

Ondernemer
Gerben Viester

Crowdfund Coach


Ronald Treijtel