48785

Ftec

€ 25.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 42
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 42 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ftec
Sector Computer en audio apparatuur
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 23-08-2017
Website www.ftec-shop.nl

Leendoel

De heer Fonken heeft sinds 1993 een bedrijf gespecialiseerd in hoogwaardige IT-oplossingen. Ftec verzorgt de ontwikkeling en implementatie van complexe software, de installatie van computers en randapparatuur, evenals de configuratie van netwerken en beveiligingssystemen. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het onderhoud en reparatie van IT-systemen. 

Het winkelpand is wat verouderd en de ondernemer wenst graag de winkeldeur en het winkelraam te vervangen. Daarnaast wenst de ondernemer de verwarmingsinstallatie te vervangen. Tot slot wil de ondernemer zijn voorraad weer op peil brengen.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Vervanging winkeldeur en ramen € 10.000
Vervanging verwarming winkel € 7.500
Voorraad € 7.500
Totaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is E.W. Fonken handelend onder de naam Ftec. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 25.000,- op het woonhuis aan de Keldermansstraat 45, 5041 KJ te Tilburg, Kadastraal bekend als sectie O nummer 3402 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 365.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28-3-2024.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund; 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ftec is Minimaal risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2023 en de prognose voor 2024 van Ftec, alsmede de overwaarde op het onroerend goed waarop een hypotheek wordt verkregen. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft in 2023 een omzet behaald van € 20.000,-, daarnaast had de ondernemer huurinkomsten ter hoogte van € 18.000,-, met een netto cashflowoverschot, na rente- en aflosverplichtingen en na privé onttrekkingen van € 6.000,-. Voor 2024 wordt een omzet en huurinkomsten verwacht van € 43.000,-, met een netto cashflowoverschot, na rente- en aflosverplichtingen en na privé onttrekkingen van € 7.000,-.

De ondernemer heeft momenteel geen grote schulden of financiers. De vlottende activa bestaat grotendeels uit voorraden van computer- en audioapparatuur. De solvabiliteit bedraagt derhalve dan ook 95% op een balanstotaal van € 59.000,-. Na financiering daalt de solvabiliteit tot 70% op een balanstotaal van € 82.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 – Balans na investering

Activa

  2023 BNI
Vaste activa € — € 18.000
Vlottende activa € 59.000 € 66.000
Totaal € 59.000 € 84.000

Passiva

  2023 BNI
Eigen vermogen € 57.000 € 57.000
Langlopende schulden € — € 20.000
Kortlopende schulden € 2.000 € 7.000
Totaal € 59.000 € 84.000

Winst- en verliesrekening 2023 – prognose 2024

  2023 2024
Omzet € 38.000 € 43.000
Bruto winst € 18.000 € 30.000
Kosten € 6.000 € 5.000
Resultaat € 12.000 € 25.000

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-165007 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 10:12
investeerder-4234 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 9:57
investeerder-401684 heeft € 700 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 9:41
investeerder-15615 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 9:27
investeerder-420077 heeft € 200 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 9:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders