37167

Fuelyourbody

€ 85.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 239
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-06-2020 in 2 uur volgeschreven door 239 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Fuelyourbody
Sector Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Machine, vriezer en webshop
Datum van oprichting 20-02-2015
Website www.fuelyourbody.nl

Leendoel

Fuelyourbody, onder leiding van Rob Clout, verkoopt kant-en-klare maaltijden voor sporters. Om de export naar Duitsland uit te breiden is een nieuwe machine nodig om de maaltijden te verpakken en een nieuwe vriezer om de maaltijden op te slaan. Ook wordt de webshop verbeterd zodat deze voor Duitse klanten toegankelijker wordt. Er wordt een lineaire lening van € 85.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Machine € 37.500
Vriezer € 32.500
Webshop € 15.000
Collin Direct € 85.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R.P.T.B. Clout handelend onder de naam Fuelyourbody. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fuelyourbody worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ouders van de ondernemer geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van materiële waarde. Deze borgstelling wordt gesecureerd door middel van een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Heggerank 6 te Echt ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 90.000,- en openstaande schuld van € 85.000,- . De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 253.000,-.
  • De twee leningen van bekenden van de ondernemer ter hoogte van totaal € 125.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De aflossing en rentebetaling op de achtergestelde leningen zijn wel toegestaan mits aan de betalingsverplichting van Collin Crowdfund wordt voldaan.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Fuelyourbody is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Fuelyourbody. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
Met als vooruitzicht dat de sportscholen weer open gaan en onze klanten weer lekker actief aan de slag gaan verwacht Fuelyourbody een enorme inhaalvraag. Iedereen wil natuurlijk weer zo snel mogelijk terug in vorm komen. De omzet is in april en mei alweer gestegen en Rob Clout verwacht in juni alweer de hoogste maandelijkse omzet te verbreken. De invloed van corona is van korte duur geweest.

Toelichting jaarcijfers
Door de twee achter te stellen leningen zijn de langlopende schulden gedaald en is het eigen vermogen toegenomen. De omzet is in 2019 fors toegenomen in vergelijking met 2018 door extra investeringen in marketing, machines en door meer personeel aan te nemen. De verwachting is dat de omzet opnieuw zal stijgen door de verkoop ook te gaan richten op de Duitse markt.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2019 2019 na correctie achterstelling
Vaste activa € 121.000 € 121.000
Vlottende activa € 113.000 € 113.000
Overige vlottende activa € 5.000 € 5.000
Totaal € 239.000 € 239.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € -11.000 € 102.000
Langlopende schulden € 140.000 € 27.000
Kortlopende schulden € 110.000 € 110.000
Totaal € 239.000 € 239.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 396.000  
Bruto winst € 170.000  
Kosten € 155.000  
Resultaat € 15.000  

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 1.033.000  
Bruto winst € 505.000  
Kosten € 496.000  
Resultaat € 9.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-93835 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-06-2020 om 11:15
investeerder-56867 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-06-2020 om 11:13
investeerder-110307 heeft € 400 geïnvesteerd.
15-06-2020 om 11:09
investeerder-167447 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-06-2020 om 11:09
investeerder-90761 heeft € 300 geïnvesteerd.
15-06-2020 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders