42922

Fysiotherapiepraktijk HIER! 2

€ 135.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 242
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 242 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Fysiotherapiepraktijk HIER!
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Maatschap
Leendoel Verbouwing/Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-05-2012
Website www.fysiotherapie-hier.nl

Leendoel

John en Marion Nagelhout hebben samen drie fysiopraktijken in Wolvega, Steenwijk en Heerenveen. Daarnaast hebben ze drie dansscholen in dezelfde steden. John is ook 100% eigenaar van twee fitnesscentra op de twee locaties in Tuk en Wolvega. Fysiotherapiepraktijk HIER! is in maart 2022 een financiering via Collin aangegaan ter hoogte van € 200.000,- voor de overname van een fysiopraktijk in Heerenveen. De ondernemers wensen te verbouwen in het kader van de recent overgenomen fysiopraktijk en tevens werkkapitaal te verkrijgen. De verbouwing zal plaatvinden in het gehuurde pand Bokslee 4-6 te Heerenveen, waar de ondernemers tevens een koopoptie hebben opgenomen in de huurovereenkomst.

Er wordt een lening van € 135.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders conform een aangepast betaalschema: 

 • De eerste zes maanden zullen aflossingsvrij zijn;
 • De 7e t/m de 24ste maand zal er een maandelijkse aflossing zijn van € 1.000,- per maand;
 • De 25ste t/m de 60ste maand zal er een maandelijkse aflossing zijn van € 3.250,-.

Financieringsbehoefte

Bankgarantie loods € 100.000
Werkkapitaal € 35.000
Totaal € 135.000
Collin Direct € 135.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn Fysiopraktijk Nagelhout-Voges (Maatschap), Fitness Hier! B.V. en Fitness Hier Wolvega B.V. Vanwege de ondernemingsvorm van Fysiopraktijk Nagelhout-Voges zijn beide maten, de heer J. Nagelhout en mevrouw M. Nagelhout-Voges hoofdelijk aansprakelijk. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 335.000,- op het bedrijfspand met als adres: Roomweg 9, 8334 NR Tuk, kadastraal bekend als sectie L nummer 2543 en sectie L nummer 2558 te Steenwijkerwold. Het bedrijfspand kent een marktwaarde van € 945.000,-, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16 november 2020. De Rabobank heeft een eerste hypothecair inschrijving ter hoogte van € 900.000,-. De Rabobank heeft per peildatum 29-07-2022 € 629.962,- aan lineaire financieringen uitstaan. Daarnaast bedraagt de totale financiering via Rabobank Financial Lease € 132.200,50. De investeerders in deze campagne zullen in 2e rang gebruik maken van dit hypotheekrecht. De investeerders in de eerdere campagne met leningnummer 41949 en een openstaande schuld van € 186.666,68 zullen in eerste rang gebruik maken van dit hypotheekrecht. 
 • De ondernemers geven een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand met als adres: Roomweg 9, 8334 NR Tuk, kadastraal bekend als sectie L nummer 2543 en sectie L nummer 2558 te Steenwijkerwold. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het voornoemde bedrijfspand wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De ondernemers geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun privéwoning kadastraal bekend als sectie A nummer 10120 te Tjalleberd. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de voornoemde privéwoningen wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. De huidige hypothecaire inschrijvingen van de Rabobank bedragen tezamen € 551.000,-. Ook mag de huidige hypothecaire schuld ter hoogte van € 455.117,- niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Deze woning heeft een WOZ-waarde van € 478.000,- per peildatum 01-01-2021. Op dit moment is de overwaarde op de privéwoning beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fysiotherapiepraktijk Nagelhout-Voges, Fitness Hier! B.V. en Fitness Hier Wolvega B.V. worden in 3e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
C
ollin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Fitness Hier Wolvega B.V. is Verhoogd risico. De score voor Fitness Hier! B.V. is Laag risico. De score voor Fysiotherapiepraktijk HIER! is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Fysiotherapiepraktijk Hier, Fitness Hier! B.V. en Fitness Hier Wolvega B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Invloed corona
De fysiopraktijk, de fitnesscentra en de dansschool van Hier! hebben net zoals andere bedrijven in de branche last gehad van de coronamaatregelen. Hierdoor is in 2020 een lager resultaat gerealiseerd dan in andere jaren. In 2021 is het resultaat verbeterd ten opzichte van 2020, mede omdat de fysiopraktijken, vallend onder gezondheidszorg, meer open waren dan in 2020. Mede door de coronacrisis hebben de ondernemers zich gerealiseerd dat ze een betere balans willen tussen hun fysio- en fitnessactiviteiten. Hieruit is, mede, de wens voortgekomen om een fysiopraktijk over te nemen. 

Toelichting jaarcijfers
Er is gekozen voor een gestaffelde aflossing door de bestaande aflossingsverplichtingen in het jaar 2023 ter grootte van € 249.000,-. De gezamenlijke verwachte afschrijvingen bedragen € 207.000,-. Er zullen een aantal leaseverplichtingen binnen enkele jaren afgelost zijn, waardoor de cashflow positie naar verwachting fors zal verbeteren de komende jaren.

Jaarcijfers

 

De balans is gebaseerd op de samenvoeging van de jaarrekeningen 2021 van Fitness Hier! B.V., Fitness HIER Wolvega B.V., Fysiotherapiepraktijk HIER! en de toevoeging van de tweetal Collin leningen in het kader van de overname van de fysiopraktijk in Heerenveen en de verbouwing.

Samengevoegde balans ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 1.629.000,-
Vlottende activa € 319.000,-
Overige vlottende activa € 29.000,-
Totaal € 1.977.000,-

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 407.000,-
Langlopende schulden € 982.000,-
Kortlopende schulden € 588.000,-
Totaal € 1.977.000,-

De prognose is gebaseerd op de samenvoeging van de bestaande jaarrekeningen 2021 van Fitness Hier! B.V., Fitness HIER Wolvega B.V., Fysiotherapiepraktijk HIER! en de toevoeging van de exploitatie van de overgenomen fysiopraktijk en de twee Collin leningen in het kader van de overname van de fysiopraktijk in Heerenveen en de verbouwing.

Prognose winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 1.513.000,-
Bruto winst € 1.505.000,-
Kosten € 1.303.000,-
Resultaat € 202.000,-

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13822 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 11:13
investeerder-290363 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 11:12
investeerder-231997 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 11:12
investeerder-110827 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 11:12
investeerder-92230 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 11:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders