38171

Görgen Beheer B.V.

€ 100.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 227
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-10-2020 in 2 uur volgeschreven door 227 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Görgen Beheer B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 21-07-2008
Website https://www.fidesadvies.nl/

Leendoel

De heer Görgen geeft met zijn onderneming Fides Financieel Advies B.V. advies in onder andere hypotheken, pensioenen, verzekeringen en financieringen. Hij heeft de mogelijkheid met Görgen Beheer B.V. een pand aan te kopen, welke zal worden gebruikt als kantoor voor Fides Financieel Advies B.V. De ondernemer heeft op dit moment een kantoorpand in dezelfde straat en wil zijn kantoor overbrengen naar het nieuwe pand. De reden voor de aankoop is dat er een bekende makelaar en een verhuurmakelaar naast het nieuwe kantoor gevestigd zijn. Tevens is er een huizenmakelaar tegenover het aan te kopen pand gevestigd. De ondernemer hoopt daarom met de verhuizing meer klanten te trekken. Het oude pand zal, zoals het er nu uit ziet, in privé worden aangehouden en worden verhuurd. Voor de aankoop van het nieuwe bedrijfspand is een financiering nodig.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 6,5 % per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 132.500
Aankoopkosten € 12.000
Totaal € 144.500
Eigen middelen € 44.500
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Görgen Beheer B.V. en Fides Financieel Advies B.V.
  • Door de heer E. Görgen wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypotheek groot € 100.000,- gevestigd op het aan te kopen bedrijfspand aan de Auvergnestraat 3 te Bergen op Zoom ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport (11-09-2020) heeft het onderpand een marktwaarde van € 140.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor Görgen Beheer B.V. en Fides Financieel Advies B.V. zijn beide Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Görgen Beheer B.V. en Fides Financieel Advies B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft geen invloed op de onderneming. De ondernemer geeft aan volop handel te hebben met betrekking tot de aankoop van woningen en de lage rente. Ook geeft hij aan dat de werknemers goed vanuit huis kunnen werken en veel afspraken online kunnen plannen. 

Toelichting jaarcijfers
Op dit moment is ondernemer E. Görgen 100% aandeelhouder van Fides Financieel Advies B.V. De bedoeling is om Fides Financieel Advies B.V. als werkmaatschappij bij Görgen Beheer B.V. onder te brengen. Dit is tot op heden echter nog niet gebeurd.

Voor de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van zowel de jaarrekening van Görgen Beheer B.V. als van Fides Financieel Advies B.V. De activiteiten vinden plaats in Fides Financieel Advies B.V. en om deze reden zullen enkel deze jaarcijfers worden weergegeven.

Het bedrijfspand wordt aangekocht met Görgen Beheer B.V. en wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan Fides Financieel Advies B.V.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 46.000 € 64.000
Vlottende activa € 52.000 € 64.000
Overige vlottende activa € 39.000 € 60.000
Totaal € 137.000 € 188.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 119.000 € 138.000
Langlopende schulden € – € 30.000
Kortlopende schulden € 18.000 € 20.000
Totaal € 137.000 € 188.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 332.000  
Bruto winst € 309.000  
Kosten € 286.000  
Belasting € 4.000  
Netto winst € 19.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-190616 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2020 om 11:43
investeerder-202150 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-10-2020 om 11:39
investeerder-128181 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-10-2020 om 11:07
investeerder-201094 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-10-2020 om 11:07
investeerder-86384 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-10-2020 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders