36738

G.C.J. Rijk Zn.

€ 35.000  |  6,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 65
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-05-2020 in 1 uur volgeschreven door 65 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam G.C.J. Rijk & Zn.
Sector Land- en tuinbouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 13-08-2015
Website www.rijkstuinen.nl

Leendoel

G.C.J. Rijk & Zn. is een hovenier welke gevestigd is in Den Haag. Ondernemer Sander Rijk huurt momenteel een pand samen met een collega-ondernemer. De collega-ondernemer gaat het gehuurde pand verlaten. Het pand is niet geschikt om qua ruimte te delen met een willekeurige derde. Om de bedrijfsvoering voort te zetten is ervoor gekozen om een garagebox aan te kopen. De cashflow die samenhangt met de aanschaf van een pand komt overeen met zijn aandeel in de huidige huisvestingsoplossing. Bovendien realiseert hij door de aanschaf een deel van zijn oudedagsvoorziening (na aflossing van de lening). Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 57.000
Eigen middelen € 22.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer A.C. Rijk handelend onder de naam G.C.J. Rijk & Zn. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan Spoorlaan 20K te 2495AL Den Haag verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand heeft een aankoopprijs van € 56.990,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor G.C.J. Rijk & Zn. Is Laag Risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van G.C.J. Rijk & Zn. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed Coronavirus
De Corona maatregelen hebben tot nu toe nauwelijks invloed gehad op de onderneming.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2018 2019 (concept)
Vaste activa € 21.000 € 16.000
Vlottende activa € 26.000 € 35.000
Overige activa € 57.000 € 48.000
Totaal € 104.000 € 100.000

Passiva

  2018 2019 (concept)
Eigen vermogen € 75.000 € 79.000
Langlopende schulden € 13.000 € 10.000
Kortlopende schulden € 16.000 € 11.000
Totaal € 104.000 € 100.000

Winst- en verliesrekening 2019 (concept) 

Omzet € 137.000  
Bruto winst € 70.000  
Kosten € 24.000  
Resultaat € 46.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30319 heeft € 300 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 15:04
investeerder-117355 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 15:04
investeerder-131995 heeft € 200 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 15:04
investeerder-23531 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 15:03
investeerder-56276 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 15:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders