43260

G.V. Martirosyan (box 3)

€ 180.000  |  7,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 278
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 278 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer G.V. Martirosyan
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Gor Martirosyan is een vastgoedbelegger die panden koopt, transformeert en vervolgens verkoopt. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om het appartement aan de Dr. Wiardi Beckmansingel 117 te Vlaardingen voor € 176.000,- k.k. te kopen. Vrijdag 23 september heeft de levering van het pand plaatsgevonden met gelden van kennissen van Gor.

Hij zal het appartement in de komende maanden laten verbouwen, waarna de verwachting is het gerenoveerde appartement voor minimaal € 240.000,- te kunnen verkopen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het herfinancieren van de kennissen van Gor en voor de verbouwing van het appartement. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 180.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering (koopsom k.k.) € 176.000
Verbouwing € 30.000
Overige kosten € 17.000
Totaal € 223.000
Eigen inbreng € 43.000
Collin Direct € 180.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer G.V. Martirosyan. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat uit de overwaarde in het privéappartement en is materieel van aard.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 180.000,- op het recente aangekochte appartement aan de dr. Wiardi Beckmansingel 117, 3132 CN te Vlaardingen kadastraal bekend als sectie H, complexaanduiding 1236, appartementsindex 22 te Vlaardingen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 190.000,- k.k. op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 september 2022. De marktwaarde na renovatie bedraagt € 240.000,- k.k.
  • De heer G.V. Martirosyan geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het privéappartement met als adres: Maashaven O.z. 183, 3072 HS te Rotterdam kadastraal bekend als sectie D, complexaanduiding 8484, appartementsindex 37 te Charlois. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het appartement mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 391.000,- op basis van de WOZ-waarde met als datum 1 januari 2021 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 230.000,- en openstaande schuld van € 230.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste drie maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente. De eerste 9 betaaltermijnen dienen altijd betaald te worden. Voorbeeld: mocht de ondernemer na 7 maanden besluiten om de lening vervroegd af te lossen dan zal er dus sprake zijn van een vergoedingsrente van 2 maanden. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score en toelichting inkomsten
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de looninkomsten van de heer G.V. Martirosyan. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Toelichting inkomsten
De ondernemer is mede-eigenaar van een familiebedrijf in Armenië (Royal Realty) waaruit € 3.000,- netto per maand aan inkomsten gegenereerd worden. Daarnaast is hij in Nederland fulltime in loondienst en verhuurt hij 3 van de 4 ruimtes van zijn privéappartement als kamers. De lasten van Collin Crowdfund zullen voldaan worden uit bovengenoemde inkomsten tezamen. 

De eigen inbreng in deze financiering zal voortkomen uit de spaargelden van de heer G.V. Martirosyan.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-282755 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-09-2022 om 11:08
investeerder-237975 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-09-2022 om 11:08
investeerder-71845 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-09-2022 om 11:07
investeerder-30701 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-09-2022 om 11:07
investeerder-248057 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-09-2022 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders