fbpx
39299

Garage Drenth 2

€ 70.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 139
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 139 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Garage Drenth
Sector Automotive
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-04-2015
Website www.garagedrenth.nl

Leendoel

Ondernemer Gerrit Drenth exploiteert sinds enkele jaren een autogarage. Hij houdt zich onder andere bezig met de verkoop van occasions, onderhoud van auto’s en het verzorgen van APK-keuringen. De ondernemer gaat verhuizen naar een groter pand en is voor deze uitbreiding op zoek naar een aanvullende financiering.

Met deze lening zal de huidige financiering uit 2017 bij Collin Crowdfund, worden afgelost.

Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 20.000
Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 70.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer G. Drenth handelend onder de naam Garage Drenth. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Garage Drenth worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer G. Drenth en mevrouw K. Hilberdink geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Holland Marsh 20B te Nieuwe Pekela wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De openstaande restschuld bedraagt op dit moment € 215.000,-. De WOZ-waarde per 01-01-2019 is € 230.000,-.
  • Mevrouw K. Hilberdink geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 70.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Garage Drenth is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Garage Drenth. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft tot dusver geen negatieve invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten. De reparaties en APK's van auto's vinden onder andere nog steeds plaats. Afspraken kunnen plaatsvinden op gepaste afstand.

Toelichting jaarcijfers
De verwachte stijging van de omzet in 2021 is vanwege het feit dat de ondernemer naar een groter pand gaat verhuizen en zodoende meer omzet verwacht te realiseren.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 27.000 € 19.000
Vlottende activa € 57.000 € 92.000
Overige vlottende activa € 10.000 € 9.000
Totaal € 94.000 € 120.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 43.000 € 73.000
Langlopende schulden € 30.000 € 22.000
Kortlopende schulden € 21.000 € 25.000
Totaal € 94.000 € 120.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 237.000  
Bruto winst € 110.000  
Kosten € 67.000  
Resultaat € 43.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 350.000  
Bruto winst € 200.000  
Kosten € 88.000  
Resultaat € 112.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63976 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-02-2021 om 11:06
investeerder-10794 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-02-2021 om 11:05
investeerder-110879 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-02-2021 om 11:05
investeerder-4058 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-02-2021 om 11:05
investeerder-207199 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-02-2021 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders