44928

Garage Lijnbaan

€ 225.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 239
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

24 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-04-2023 in 7 dagen volgeschreven door 239 investeerders

Samenvatting

Reza Rahim heeft de afgelopen jaren zijn onderneming in het onderhoud en keuring van auto’s uitgebouwd en is nu op het moment aangekomen dat hij een eigen locatie met showroom nodig heeft om verder te kunnen groeien. De nieuwe locatie ligt gunstig gelegen en heeft een showroom, een ruime, ingerichte werkplaats en een buitenterrein. Door een relatie van de ondernemer wordt er een achtergestelde lening ingebracht van €100.000,-. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 92% bij de start. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 73%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 335.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 16.000,- ingebracht. Daarnaast wordt er door een relatie van de ondernemer een achtergestelde lening van € 100.000,- verstrekt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 225.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 180.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is de heer R. Rahim handelend onder de naam Garage Lijnbaan. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.000,- op het onroerend goed aan de Lange Beijerd 7 a, 5431 NR te Cuijk, kadastraal bekend als sectie B nummer 2761 te Cuijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 245.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 2 november 2021
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Garage Lijnbaan worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een bedrijfspand met de aanwezige inventaris voor eigen gebruik.

Ondernemer

Reza heeft de activiteiten van Garage Lijnbaan lang naast een baan in loondienst gedaan. Sinds 2019 richt hij zich volledig op het bedrijf en is hier dan ook fulltime mee bezig. In de periode van 2019 tot nu toe heeft hij geïnvesteerd in 3 aanvullende bruggen waardoor hij steeds meer omzet kan genereren. De huidige locatie is momenteel te klein voor alle activiteiten van Garage Lijnbaan, waardoor Reza op zoek is gegaan naar een nieuwe locatie. De nieuwe locatie is ook gunstig gelegen op eigen grond aan een hoofdweg met veel verkeer en heeft een eigen showroom en parkeerruimte.

Onderneming

Gargage Lijnbaan richt zich voornamelijk op de APK keuringen en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien. De klanten kunnen zonder afspraak binnenrijden voor een APK keuring. Dit is uniek in de regio en dus een belangrijk punt voor de onderneming. Reza ziet dat het aantal klanten stevig groeit omdat men deze service fijn vindt. Naast de APK keuringen, repareert men ook alle zaken die uit de keuring naar boven komen. Garage Lijnbaan heeft een one-stop-shop voor alle reparaties aan personenauto’s. Ook is Garage Lijnbaan actief in de aan- en verkoop van gebruikte auto’s. Op de huidige locatie is hier minder ruimte voor omdat de bruggen veel ruimte in beslag nemen. 

Onroerend goed
Het aan te kopen bedrijfspand heeft als bouwjaar 1962 en is gerenoveerd in 2011. Het betreft een zelfstandig pand en heeft een showroom, kantoor, receptie, kantine, toilet, een werkplaats met overheaddeur en een onderdelenmagazijn. Het pand heeft een verhard buitenterrein met eigen parkeergelegenheden aan de voor- en achterzijde. Het perceel heeft een oppervlakte van 805 m2

De LTV (Loan To Value) bij de start is 92% en bij de slottermijn 73%

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 265.000,-
Kosten koper € 27.000,-
Inventaris € 35.000,-
Werkkapitaal € 14.000,-
Totaal € 341.000,-
Eigen middelen € 16.000,-
Achtergestelde lening € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 225.000,-

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 180.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Garage Lijnbaan is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021, de conceptcijfers 2022 en de prognose 2023 na aankoop van het bedrijfspand. De overall score is Ruim Voldoende

Afloscapaciteit 
De omzet bedroeg in 2022 € 210.000,- met een netto cashflow overschot na privé-opnames van € 27.000,-. De huur die na de aankoop komt te vervallen bedroeg € 14.000,-. De geprognosticeerde omzet over 2023 bedraagt € 300.000,- met genormaliseerde cashflow na privé-opnames van € 34.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende

Solvabiliteit
Ultimo 2022 bedroeg de solvabiliteit 59% op een balanstotaal van € 44.000,-. Door de aankoop van het onroerend goed en door de inbreng van de achtergestelde lening en de verwachte winst over 2023 zal de solvabiliteit per ultimo 2023 naar verwachting 36% bedragen op een balanstotaal van € 369.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is de heer R. Rahim handelend onder de naam Garage Lijnbaan. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.000,- op het onroerend goed aan de Lange Beijerd 7 a, 5431 NR te Cuijk, kadastraal bekend als sectie B nummer 2761 te Cuijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 245.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 2 november 2021
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Garage Lijnbaan worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Goed

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52957 heeft € 27.500 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 17:45
investeerder-225229 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 15:52
investeerder-243881 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 14:06
investeerder-1700 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 13:30
investeerder-109613 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 11:43

Ondernemer

R. Rahim

Crowdfund Coach


Marc Kogels