46759

Garage Tuindorp

€ 263.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 306
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-11-2023 in 3 uur volgeschreven door 306 investeerders

Samenvatting

De heer Ardiç heeft een goed lopende garage in Tuindorp waar hij auto’s onderhoud en keurt voor veelal lokale, trouwe klanten. Eerder dit jaar heeft hij reeds 2 bedrijfsunits in Amersfoort gekocht voor de verhuur. Dit was mede mogelijk doordat ze uit de overwaarde van de verkochte woning veel eigen middelen konden inbrengen. Met deze crowdfunding wordt de derde bedrijfsunit gekocht. De LTV (het gefinancierde bedrag ten opzichte van de marktwaarde) is bij aanvang 76%. De units zijn nu volledig gerealiseerd en men verwacht zeer binnenkort de huurcontracten voor de verhuur te kunnen afsluiten.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 420.000,-. Naast de eigen middelen en de tijdelijke voorfinanciering van de BTW bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 263.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 243.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De Geldnemer is Y. Ardiç-Eken h.o.d.n. Garage Tuindorp. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel beperkt doordat al het privé vermogen is ingebracht in de eenmanszaak.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 263.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de Fluorweg 51 E, 3812 RW te Amersfoort, kadastraal bekend sectie D, nummer 11647 appartementsindex 6 te Amersfoort. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 345.000,- conform een taxatierapport met waardepeildatum 24-10-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Fluorweg 51 E, 3812 RW te Amersfoort, kadastraal bekend sectie D, nummer 11647appartementsindex 6 te Amersfoort worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een recent gebouwde bedrijfsunit voor de verhuur.

Ondernemer

De heer Ardiç is veelal alleen werkzaam in zijn garage. Garage Tuindorp is een begrip in Tuindorp. Lokaal weten auto eigenaren deze garage goed te vinden. De werkzaamheden bestaan uit APK, onderhoud, banden wisselen, opslag van winter- en zomer banden en sporadisch wat autohandel. De locatie van de garage is belangrijk, deze ligt midden in de wijk Tuindorp waar circa 3.400 huishoudens wonen.

De heer Ardiç is getrouwd met Fatma en ze hebben samen 3 kinderen. Zijn partner doet ook de administratie van de garage. Ze is daarnaast vennoot in een VOF die bemiddelt in zorgpersoneel waaruit ze ook een goed inkomen heeft.

Onderneming

De ondernemer heeft eerder dit jaar reeds 2 bedrijfsunits op bedrijventerrein ‘De Isselt’ aan de Fluorweg te Amersfoort gekocht:
Fluorweg 51 K is aangekocht voor € 395.000,- met een financiering van € 350.000,- en Fluorweg 51 J is aangekocht voor € 365.000,- met een financiering van € 250.000,-. De eigen middelen die zijn ingebracht bij de aankopen kwamen uit de winsten van de onderneming en daarnaast uit de overwaarde van de verkochte woning.

Het nu aan te kopen pand betreft de dit jaar gerealiseerde bedrijfsruimte aan de Fluorweg 51E betreffende een bedrijfshal met parkeerplaats en ondergrond. Het BVO is 190 m2. De marktwaarde is € 345.000,- conform een taxatierapport met waardepeildatum 24-10-2023.

De LTV (het gefinancierde bedrag ten opzichte van de marktwaarde) is daarmee bij aanvang 76%.

De units zijn nu klaar om te worden verhuurd. De makelaar heeft reeds diverse ruimtes op het complex verhuurd en verwacht deze units binnenkort te kunnen verhuren voor ca. € 2.750,- per maand per unit.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 350.000,-
BTW € 70.000,-
Totaal € 420.000,-
Tijdelijke voorfinanciering BTW door investeerder  € 50.000,-
Eigen inbreng  € 107.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 263.000,-

Leenbedrag: € 263.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 243.000,-.

Overige financiers:
De klant heeft eerder in 2 andere bedrijfsunits geïnvesteerd. De hoofdsom van de financiering van de units bedraagt € 250.000,- (aflossing € 282,25 per maand, rente 6,98%) en € 350.000,- (rente 5,85%, aflossing o.b.v. 20 jaar)

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Garage Tuindorp is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022, tussentijdse cijfers 2023 en de verwachte huurinkomsten. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet van de eenmanszaak bedroeg in 2022 € 247.000 met een operationele cashflow voor privé-opnames van € 112.000,-. De winst is naar privé gehaald maar vervolgens in 2023 weer gestort voor de eigen middelen bij de aankoop van de panden in 2023. De omzet over de eerste 6 maanden van 2023 was € 157.000,- met een operationele cashflow voor privé-opnames van € 60.000,-. De totale huurinkomsten zodra alles is verhuurd worden naar verwachting € 102.000,-. Op basis van de exploitatie van de garage en de huurinkomsten kwalificeren we de Afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2022 was € 1.000 op een balans van € 14.000,- doordat men de winsten altijd naar privé haalde. Per 30-6-2023 zijn de middelen uit de verkoop van de woning gestort in de eenmanszaak en bedroeg de solvabiliteit 30% op een balanstotaal van € 928.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemer is Y. Ardiç-Eken h.o.d.n. Garage Tuindorp. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel beperkt doordat al het privé vermogen is ingebracht in de eenmanszaak 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 263.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de Fluorweg 51 E, 3812 RW te Amersfoort, kadastraal bekend sectie D, nummer 11647 appartementsindex6 te Amersfoort. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 345.000,- conform een taxatierapport met waardepeildatum 24-10-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Fluorweg 51 E, 3812 RW te Amersfoort, kadastraal bekend sectie D, nummer 11647appartementsindex 6 te Amersfoort worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële Beleggers Informatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-11-2023 om 13:55
investeerder-289081 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-11-2023 om 12:55
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-11-2023 om 12:51
Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
14-11-2023 om 12:49
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-11-2023 om 12:47

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels