30454

Garagebedrijf All in

€ 400.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 367
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 367 investeerders

Samenvatting

Deze hypothecair gedekte aanvraag is voor de aankoop van twee bedrijfspanden die verhuurd gaan worden. De LTV (Loan to Value) bij de start is 84%. Met de aanvullende financiering van de ING wordt het eigen bedrijfspand aangekocht. Met deze co-financiering kan Garagebedrijf All-in het huidige pand aankopen, zodat de zichtlocatie behouden blijft en het bedrijf verder kan groeien en kosten kan besparen. Daarnaast krijgen de ondernemers de mogelijkheid om de twee naast gelegen bedrijfspanden aan te kopen voor de verhuur. Met het vastgoed willen ze voor de toekomst inkomen en vermogen creëren met stabiele huurders. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 725.650,-, waarvan € 250.000,- gefinancierd wordt door de ING met een hypotheek op het eigen bedrijfspand en € 75.650,- wordt zelf ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.430,56 en een slottermijn van € 225.000,-. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert vof Garagebedrijf All-in als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is vof Garagebedrijf All-in, met de vennoten A.K. Körkoca en C. Kahraman-Körkoca. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het aan te kopen onroerend goed (J. Asselbergweg 3 en 5 te Tilburg) gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De totale huidige marktwaarde is € 477.000,-. Daarnaast worden de leningen van Firma Broekhuizen (Broekhuizen Automaterialen B.V.) en de heer Bagiran van in totaal € 59.441,- achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte worden de huurpenningen van de verhuur van de panden aan de J. Asselbergweg 3 en 5 te Tilburg verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund zal worden ingezet ten behoeve van de aankoop van twee bedrijfspanden naast het eigen bedrijfspand. Beide panden zullen verhuurd worden. 

Ondernemer

Apdul Körkoca (37) is samen met zijn vrouw eigenaar van Garagebedrijf All-in. Als jongen van 10 jaar hielp Apdul zijn oom al in het garagebedrijf. Eerst met opruimen en schoonmaken en daarna ook met het assisteren bij reparaties. Vervolgens is hij doorgegroeid en heeft hij zich verder bekwaamd in het vak van monteur. Hij is aansluitend de opleiding tot monteur gaan volgen, die hij succesvol heeft afgerond. Tijdens zijn studie is hij altijd actief gebleven als monteur. Na zijn studie is hij gaan werken bij de Opel dealer. In 2010 heeft hij zijn eigen bedrijf opgezet. 

Zijn vrouw Canan Kahraman (34) is zogezegd medevennoot in de onderneming en houdt zich voornamelijk bezig met de administratie, facturatie, ontvangst van klanten en het inplannen van afspraken. 

Het ondernemende echtpaar wil door hard te werken een goede toekomst opbouwen. Met kennis, professionaliteit en servicegerichtheid gaan zij het bedrijf laten groeien.

Onderneming

Garagebedrijf All-in (http://www.garage-all-in.nl/)is gespecialiseerd in onderhoud, APK en reparatie van auto’s. Alle merken kunnen gerepareerd worden dankzij de allround opgeleide monteurs. De onderhoudsbeurten en reparaties worden snel en efficiënt uitgevoerd. Garage All-in is voorzien van een volledige en goed uitgeruste werkplaats. In de werkplaats wordt gebruik gemaakt van de moderne testapparatuur. De ondernemer en zijn vrouw vinden het belangrijk dat de klant op de auto kan vertrouwen. Professionele service in een nette werkplaats is dus belangrijk. Naast de reparaties worden tevens een aantal occasions te koop aangeboden bij Garagebedrijf All-in. 
Het garagebedrijf is aangesloten bij Auto Profijt. Vanuit deze organisatie worden zaken centraal georganiseerd. U kunt dan denken aan gezamenlijke acties, maar ook worden de monteurs continu bijgeschoold, zodat zij op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen (op technische gebied) in de autobranche.

Doelgroep
Het bedrijf richt zich op de bestaande klanten die ze zo goed mogelijk van dienst zijn, zodat bij een volgende APK of onderhoudsbeurt meteen aan Garagebedrijf All-in gedacht wordt. Daarnaast zijn ze actief met marketingacties, zoals het sponsoren van een tweetal voetbalclubs. Verder verspreiden ze flyers in de wijk waar ze gevestigd zijn en twee keer per week is er een radiospotje op 8 FM. Men heeft als basis veel vaste klanten en er komen steeds wat klanten bij. 

De garage is op dit moment gevestigd op een zichtlocatie aan de J. Asselbergsweg 7 te Tilburg. Deze zichtlocatie zorgt voor veel traffic van (potentiële) klanten. Veel mensen zoeken een garagebedrijf dichtbij de werklocatie. Het positieve gevolg is dat de garage veel klanten heeft die werkzaam zijn op het industrieterrein. 

Missie en Visie
Apdul en zijn vrouw willen een kwalitatief goede dienstverlening aanbieden aan de prijsbewuste klant. Veel klanten werken op het industrieterrein waarop het garagebedrijf zich gevestigd heeft. Het klantenbestand bestaat voor een groot deel uit vaste klanten die terugkomen voor de keuringen en onderhoudsbeurten. Ze voorzien dat deze behoefte op lange termijn zal blijven bestaan en uitgebouwd kan worden. Het aankopen van het pand garandeert de locatie en dus de voortzetting van de activiteiten. 

Met het vastgoed willen ze een bestendig inkomen creëren met stabiele huurders. Doel is om de hypothecaire schuld zo snel mogelijk af te lossen waardoor men op lange termijn een gedegen inkomen genereert. Wat betreft de huurders zet Apdul Körkoca zijn netwerk in om op korte termijn een huurcontract te sluiten. Met de huidige huurder onderhoudt hij een goed contact. 

Vastgoed
De totale aankoop gaat om een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit drie locaties. De panden zijn gebouwd in 1995. Het onroerend goed bestaat uit een bedrijfshal met een inpandige kantoorruimte. J. Asselbergweg 3 heeft 364 m2 vrij vloeroppervlak en is getaxeerd op een marktwaarde van € 259.000,- en een huurwaarde van € 25.180,-. Dit pand is op dit moment nog niet verhuurd. De ondernemer verwacht op korte termijn vanuit zijn netwerk hiervoor een huurcontract af te kunnen sluiten. J. Asselbergweg 5 heeft 330 m2 vrij vloeroppervlak en is getaxeerd op een marktwaarde van € 218.000,- en een huurwaarde van € 21.180,-. Dit pand is nu verhuurd met een huuropbrengst van € 23.940,- per jaar. De huurder kent de score Minimaal risico van Dun & Bradstreet. De taxaties zijn opgemaakt door een bevoegd taxateur in april 2018. De LTV is hiermee bij de start 84%. Doordat de klant de 3 panden gelijktijdig koopt kan er een mooie deal worden afgesloten en wordt er onder de getaxeerde prijs gekocht.

Structuur


In 2010 is Apdul Körkoca gestart met deze onderneming samen met zijn toenmalige compagnon. Van deze compagnon is in 2017 afscheid genomen, waarna zijn vrouw plaats heeft genomen in het bedrijf. Deze overname wordt vanuit privé betaald waardoor de vermogenspositie van de vof gelijk blijft.

Het betreft dus een man/vrouw firma waarbij de heer Körkoca vrijwel alle inhoudelijke kennis en kunde heeft. Tevens heeft hij het netwerk waarmee hij klanten binnen haalt en heeft hij het contact met alle leveranciers. Zijn vrouw verzorgt de administratie voor de garage en zal dit tevens voor de huurstromen gaan verzorgen.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Aankoop eigen bedrijfspand € 300.000,-
Aankoop beleggingspanden € 350.000,-
Werkkapitaal € 75.650,-
Totaal € 725.650,-
ING* € 250.000,-
Eigen inbreng** € 75.650,-
Lening via Collin Crowdfund*** € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.430,56 en een slottermijn van € 225.000,-

*De ING heeft haar goedkeuring verleend voor deze financiering. De ING verstrekt haar lening met een looptijd van 10 jaar en een rentepercentage van 3,5%. De bedongen zekerheden van de ING zijn:

  • Eerste recht van hypotheek op het aan te kopen pand aan de J. Asselbergweg 7 te Tilburg ter hoogte van € 250.000,-.
  • Pandrecht op de bedrijfsactiva van vof Garagebedrijf All-in. 

**De eigen inbreng wordt voldaan uit een achtergestelde lening bij familie. Deze lening wordt in privé verstrekt aan de heer Körkoca en zijn vrouw. Collin Crowdfund heeft een kopie van de leningovereenkomst.

***Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van zes maanden (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden). Deze vergoedingsrente komt voor 50% toe aan de investeerders en voor 50% aan Collin Crowdfund. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is vof Garagebedrijf All-in met als vennoten de heer A.K. Körkoca en mevrouw C. Kahraman-Körkoca. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag, de vermogenspositie in privé is neutraal.
  • De lening van € 19.441,- van de firma Broekhuizen (Broekhuizen Automaterialen B.V.) wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
  • De lening van € 40.000,- van de heer Bagiran wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Op deze lening wordt lineair afgelost gedurende een looptijd van 48 maanden. Zodra er liquiditeitsproblemen zijn, wordt de aflossing op de lening op eerste verzoek van Collin stopgezet. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn toegestaan. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op de bedrijfspanden aan de J. Asselbergweg 3 en 5 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De totale marktwaarde is € 477.000,- conform een taxatie van april 2018. Enerzijds is J. Asselbergweg 3 getaxeerd op een marktwaarde van € 259.000,- en anderzijds is J. Asselbergweg 5 getaxeerd op € 218.000,-. 
  • De huurpenningen van de verhuur van de panden aan de J. Asselbergweg 3 en 5 te Tilburg worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Garagebedrijf All-in met een Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Minimaal risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2016 en de concept jaarcijfers van 2017. Daarnaast is de score gebaseerd op de prognose voor 2018, opgesteld door de accountant. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet en het resultaat over 2016 en 2017 van het bedrijf zijn licht groeiend met respectievelijk een omzet van € 286.000,- en € 312.000,-. De operationele kasstroom voor beide jaren is € 7.000,- in 2016 en € 19.000,- in 2017 na privé-opnames van beide vennoten (score Ruim voldoende). Dit was toereikend voor de aflossingsverplichtingen. Door het vertrek van de ene vennoot, die operationeel geen bijdrage aan de vof leverde, staat de genormaliseerde cashflow beter in verband met de lagere privé-opnames. Daarnaast wordt voor 2018 een verdere groei verwacht door de aantrekkende economie en extra reclame inspanningen. De geprognotiseerde omzet ultimo 2018 inclusief de huurinkomsten over een deel van het jaar bedraagt € 370.000,- met een operationele cashflow van € 69.000,- (score Goed). Deze cashflow verbetert onder meer door het vervallen van de huurlasten voor het pand. Dit is ruim voldoende voor het voldoen van de financiële verplichtingen. De Rentabiliteit kwalificeren we op dit moment als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2017 is volgens de voorlopige cijfers 57% op basis van een balanstotaal van € 128.000,- (score Excellent). Door de aankoop van de panden verandert de situatie in 2018. De vertrekkende vennoot laat zijn deel van het vermogen middels een achtergestelde lening in het bedrijf. Doordat de klant de 3 panden gelijktijdig koopt wordt er onder de getaxeerde prijs gekocht. Dit is ook direct een vermogenstoename welke in de opgemaakte balans gedeeltelijk is meegenomen. Daarnaast neemt het eigen vermogen toe door de inbreng van de eigen middelen. Met een begroot eigen vermogen van € 196.000,- ultimo 2018 is de solvabiliteit 23% met een score Voldoende. Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Voldoende.

Liquiditeit
In de boekjaren 2016 en 2017 is de current ratio groter dan 5,0 (score Excellent). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de aanwezigheid van voldoende liquide middelen en anderzijds door het beperkte volume van de kortlopende verplichtingen. Ultimo 2018 wordt een current ratio verwacht van 1,8 (score Excellent) door een toename van het korte vreemd vermogen. Op dit moment kwalificeren we de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Als blijk van waardering wordt een incentive aangeboden om naast de investering ook kennis te gaan maken met de onderneming. Iedere investeerder ontvangt een gratis APK bij Garagebedrijf All-in ter waarde van € 45,-. Daarnaast wordt een een eenmalige airco-update aangeboden aan alle investeerders voor slechts € 79,- (normaliter € 145,-).

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal mogelijk uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-51520 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-06-2018 om 10:26
investeerder-2479 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-06-2018 om 10:26
investeerder-20875 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-06-2018 om 10:26
investeerder-38977 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-06-2018 om 10:26
investeerder-57032 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
01-06-2018 om 10:26

Ondernemer

Apdul Körkoca

Crowdfund Coach


Marc Kogels