47850

GB Beheer B.V.

€ 50.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 124
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 124 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam GB Beheer B.V.
Sector Vastgoed/Automotive
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 18-10-2023

Leendoel

Gerjan Baan heeft vorig jaar middels GB Beheer B.V. een nieuw te bouwen bedrijfspand aangekocht. De aankoopsom van de grond van € 32.025,- exclusief BTW en de aanneemkosten tot dusver van € 57.571,82 exclusief BTW heeft de ondernemer uit eigen middelen voldaan. Over twee termijnen, ter hoogte van cumulatief € 14.392,96, is het pand afgebouwd en zal het verhuurd worden.

De ondernemer wenst werkkapitaal te financieren, zodat hij snel kan schakelen als er weer een aantrekkelijk beleggingspand op zijn pad komt. Op deze wijze bouwt hij vermogen in zijn onderneming als pensioenvoorziening.

Naast de vastgoed activiteiten exploiteert Gerjan Baan GB Customs B.V., een bedrijf in de automotive sector voor maatwerk uitlaatsystemen en bijbehorende software tuning.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden met een slottermijn van € 40.000,-. Er geldt een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • GB Beheer B.V.
  • GB Customs B.V.
 • De heer G. Baan (ondernemer) geeft een borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het onroerend goed met als adres: Slachthuiskade 4, 7602 CV Almelo, kadastraal bekend als sectie A, complexaanduiding 7517, appartementsindex 10 te Ambt-Almelo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een koop/aanneemsom van € 110.714,- exclusief BTW. Tot dusver is er € 89.596,82 voldaan uit eigen middelen.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Slachthuiskade 4, 7602 CV Almelo, kadastraal bekend als sectie A, complexaanduiding 7517, appartementsindex 10 te Ambt-Almelo worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor GB Beheer B.V. is Gemiddeld risico. De score voor GB Customs B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling onder andere gebruik gemaakt van de waarde van de eerste hypothecaire inschrijving alsmede de historische jaarcijfers. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer verwacht naast een omzetstijging in de werkmaatschappij, huurinkomsten ter hoogte van € 8.000,- per jaar te ontvangen na afbouw.

De vaste activa bestaat onder andere voor € 88.000,- uit goodwill en verder uit materiële vaste activa (het aangekochte nieuwbouw bedrijfspand, inventaris en transportmiddel).

Jaarcijfers

Voorlopige geconsolideerde balans 2023

Activa

  2023
Vaste activa € 204.000
Vlottende activa € 50.000
Totaal € 254.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 200.000
Voorzieningen € 23.000
Kortlopende schulden € 31.000
Totaal € 254.000

Winst- en verliesrekening consolidatie concept 2023 en prognose 2024

  2023 2024
Omzet € 203.000 € 243.000
Bruto winst € 130.000 € 173.000
Kosten € 105.000 € 112.000
Belasting € 4.000 € 12.000
Netto winst € 21.000 € 49.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 15:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 15:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 15:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 15:04
investeerder-41886 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 15:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders