30527

GCP Central

€ 175.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 167
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-08-2018 in 1 uur volgeschreven door 167 investeerders

Samenvatting

GCP Central is een trainingsinstituut dat gespecialiseerd is in online Good Clinical Practice (GCP) trainingen voor artsen en onderzoekers. Good Clinical Practice zijn regels die van toepassing zijn op de uitvoer van medisch wetenschappelijk onderzoek met patiënten. Het is verplicht voor onderzoekers om kennis van GCP te hebben en bij te houden. 

Oprichter Marieke Meulemans gaf zelf jarenlang klassikale GCP training in ziekenhuizen en bij farmaceutische bedrijven. Zij en haar medeoprichter Simone Kuipers zijn samen in het bezit van 80% van de aandelen. Marieke zag in dat de training effectiever gegeven kon worden en beter beklijft bij de cursisten als ze deze online en op maat aan zou bieden. Met deze reden hebben Marieke Meulemans en Simone Kuipers in juni 2012 GCP Central opgericht. Zij willen de kwaliteit van medisch wetenschappelijk onderzoek verbeteren door de kennis over GCP bij de onderzoekers te verbeteren, zowel nationaal als internationaal. 

Na jaren van ontwikkeling lanceerde GCP Central medio 2015 het online leerplatform myGCP. Sindsdien is het aantal cursisten en de omzet van GCP Central elk jaar gegroeid, van 200 cursisten in 2015 naar 5.000 cursisten in 2018. De cursisten zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland en België, maar ook uit Zweden en Polen. De herfinanciering geeft ruimte om het team te versterken met ervaren krachten met wie de GCP trainingen en het myGCP platform verder uitgebouwd kan worden.

Financieringsbehoefte
De totale investering betreft € 332.000,-. Van de totale investeringsbehoefte wordt € 75.000,- aangetrokken via informal investors met ieder een eigen netwerk, expertise en internationale ervaring in onze markt. Een leverancier verstrekt een lening van € 30.000,- en door de oprichters zelf wordt € 52.000,- geïnvesteerd in aandelen en leningen. De door de informal investors verstrekte leningen worden deels geconverteerd naar aandelenkapitaal, zodat het eigen vermogen aan het einde van het jaar 2018 positief is en de financieringslasten beperkt blijven. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 175.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert GCP Central B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn GCP Central B.V. en eSophos B.V. Marieke Meulemans en Simone Kuipers geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is momenteel materieel van aard. De lening van € 31.277,- door SIM Interim Management B.V., wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 10.868,- door eSophos B.V., wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 20.000,- door de heer Harold Beijen wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 10.000,- door de heer Eric Klaver wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 7.500,- door mevrouw Saskia Ruis wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van GCP Central B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening van Collin Crowdfund) 36% of lager is.

Video Pitch

Leendoel

De ontwikkelkosten van de software myGCP zijn in 2015 gefinancierd door twee informal investors die tevens aandeelhouder zijn geworden. In verband met de internationale groei van GCP Central worden deze leningen afgelost en treden de aandeelhouders in gezamenlijk overleg terug. Deze groeifase vraagt om andere aandeelhouders met internationale ervaring in de clinical research sector. Alle nieuwe aandeelhouders hebben een actieve rol in de organisatie. 

Ondernemer

Marieke Meulemans (38) is de DGA en heeft 15 jaar ervaring in de klinische onderzoekswereld. Ze studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Daarna bekleedde ze diverse functies bij farmaceutische bedrijven, onder andere in kwaliteitscontrole, het geven van trainingen en de implementatie van online trainingssystemen. In 2010 is ze als ondernemer aan de slag gegaan en werkte ze tot 2015 als consultant (eSophos B.V.) in diverse rollen. In opdracht van het Ministerie van VWS was ze projectmanager voor de pilot van een nieuw toetsingssysteem in Nederland. Ze was GCP trainer in diverse academische en topklinische ziekenhuizen en was betrokken bij de wereldwijde uitrol van het leermanagementsysteem (LMS) bij farmaceutisch bedrijf Astellas Pharma. Haar werkveld bevindt zich op het snijvlak van de uitvoer van klinisch onderzoek, de ontwikkeling van training en software development. Marieke is gehuwd met Simone Kuipers.

Simone Kuipers (48) is medeoprichter van GCP Central. Ze is een energieke en enthousiaste professional in marketing management, commercieel projectmanagement en (online) propositieontwikkeling in de financiële sector. Simone is gespecialiseerd in agile management en in het ontwikkelen en inzetten van online marketingstrategieën en businessmodellen. Simone studeerde Commerciële Economie en voltooide daarna diverse trainingen en opleidingen aan Beeckestijn Business school en Nyenrode Business University.

Harold Beijen (36), is de ervaren Sales Director van GCP Central met bewezen kennis en ervaring in de medische wereld. Hij heeft Internationaal Management en Fysiotherapie gestudeerd. Harold heeft gewerkt bij farmaceut GSK en heeft diverse leidinggevende functies bekleed bij grote medical device bedrijven zoals Teleflex en C.R. Bard. Hierbij had hij onder andere de eindverantwoordelijkheid over sales teams in de Benelux en EMEA. 

Onderneming

Kernprofiel
GCP Central (www.gcpcentral.com) is een online trainingsinstituut wat sinds de lancering van online leerplatform myGCP in 2015 succesvol is in Nederland. Wij zorgen met onze online trainingen dat artsen, onderzoekers en andere professionals weten hoe ze medisch wetenschappelijk onderzoek op de juiste manier uitvoeren. Via ons online leerportaal myGCP (www.mygcp.nl) en de app leren onze cursisten op een praktijkgerichte en efficiënte manier over de wetten en regels (zoals Good Clinical Practice). Het volgen van deze GCP trainingen is een wereldwijd terugkomende verplichting als je onderzoek met patiënten uitvoert. Deze verplichting geldt als je werkzaam bent bij een farmaceutisch of biotech bedrijf, maar ook voor (arts-) onderzoekers werkzaam in ziekenhuizen en universiteiten. Elke twee tot vier jaar moet een onderzoeker opnieuw GCP training volgen om aan te tonen dat je over up-to-date kennis beschikt. 
Wij passen in myGCP de nieuwste inzichten en technologieën in online leren toe: mobile, modulair en met persoonlijke leerroutes. We zien steeds vaker internationale onderzoekers gebruik maken van myGCP en maken nu gericht de stap om deze landen te benaderen. Als eerste gaan we naar België, daarna volgen andere Europese landen.

Onze activiteiten zijn het schrijven en updaten van nieuwe en bestaande trainingsinhoud en het (door)ontwikkelen van software en functionaliteiten van het online leerportaal myGCP. Wij verkopen online trainingslicenties aan bedrijven en aan individuele onderzoekers via onze webshop. Dit zijn eenmalige licenties die een jaar geldig zijn en daarna jaarlijks kunnen worden verlengd. Veel bedrijven in de life sciences sector hebben als beleid dat de medewerker/onderzoeker de GCP training elke twee tot vier jaar moet herhalen.

Missie
Wij geloven dat de kwaliteit van medisch wetenschappelijk onderzoek beter wordt, wanneer de verplichte GCP training beter aansluit bij het werk van de onderzoeker. Het is onze missie om iedereen die betrokken is bij medisch wetenschappelijk onderzoek eenvoudig en efficiënt toegang te geven tot kennis over de wetten en regels en deze informatie zodanig aan te bieden, dat de opgedane kennis direct kan worden toegepast op het onderzoek. Zo maken we het verschil tussen verplicht een (GCP) training volgen en echt iets leren. 

Visie
GCP training is de basis van een systeem van continu leren en ontwikkelen over klinisch onderzoek. De GCP professional doet regelmatig een casus, bekijkt een trainingsonderdeel en discussieert daarover met collega’s. Zo leren ze continu over de uitvoering van klinisch onderzoek in verschillende contexten en scherpen ze hun kennis aan. GCP Central is marktleider op het gebied van continue GCP training en heeft de wereld van leren over klinisch onderzoek veranderd. De grootste uitdaging die we de komende jaren hebben is om het gedrag en de “common standard” van GCP training te veranderen van een training per twee tot vier jaar naar continu leren. 

Concurrentiepositie
GCP Central is marktleider in Nederland op het gebied van online GCP training. Wij hebben langlopende contracten met de 26 topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en diverse Clinical Research Organisaties (CRO). Deze contracten geeft ons een jaarlijks terugkerende omzet die een goede basis geeft om verder door te groeien door middel van het verlengen van de trainingslicenties bij huidige klanten en door uit te breiden met nieuwe klanten. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossen leningen/overname aandelen € 307.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totaal    € 332.000,-
Aankoop aandelen door eSophos B.V. €27.000,-
Leverancierskrediet  € 30.000,-
Achtergestelde leningen € 91.550,-
Inkoop aandelen derden € 8.450,-
Lening Collin Crowdfund € 175.000,-

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn GCP Central B.V. en eSophos B.V.
  • M.A. Meulemans en S. Kuipers geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van SIM Interim Management B.V. ter hoogte van € 31.277,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van eSophos B.V. ter hoogte van € 10.868,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van H. Beijen ter hoogte van € 20.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van E. Klaver ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van S. Ruis ter hoogte van € 7.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van GCP Central B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De kwalificatie voor GCP Central B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor eSophos B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019 van GCP Central B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
In 2016 en 2017 maakte GCP Central een sterke omzetgroei door naar respectievelijk € 238.000,- en € 424.000,-. In 2017 werd er een nettowinst gemaakt van € 20.000,-. In 2018 stijgt de omzet volgens de prognose naar € 749.000,- met een netto cashflowoverschot van € 165.000,-. Voor 2019 wordt er een omzetstijging naar € 1.050.000,- verwacht, met een netto cashflowoverschot van € 242.000.- We kwalificeren de Rentabiliteit als Goed.

Solvabiliteit
Door de grote startinvestering in de software voor het leerplatform myGCP is er sinds 2015 sprake van een negatief eigen vermogen. Als gevolg van het positieve resultaat van het afgelopen jaar en naar verwachting dit jaar, de conversie van leningen naar aandelenkapitaal en de achterstelling van leningen zal eind 2018 het aansprakelijk vermogen weer positief zijn. De solvabiliteit per ultimo 2018 zal naar verwachting uitkomen op 27% bij een balanstotaal van € 342.000,-. In 2019 wordt er een solvabiliteit van 60% verwacht bij een balanstotaal van € 490.000,-. Wij beoordelen de Solvabiliteit voor nu als Ruim voldoende.

Liquiditeit
Eind 2017 bedroeg de current ratio 1,1 (score Voldoende). Dankzij kapitaalsstortingen, waaruit deels leningen zullen worden afgelost, maar waarmee ook extra liquiditeit vrijkomt, komt de current ratio naar verwachting ultimo 2018 uit op 1,2 (score Voldoende). De verwachting is dat de current ratio ultimo 2019 uitkomt op 2,8. Wij kwalificeren de Liquiditeit vooralsnog als Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2196 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
16-08-2018 om 10:07
investeerder-28310 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-08-2018 om 10:06
investeerder-10796 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-08-2018 om 10:06
investeerder-6822 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-08-2018 om 10:06
investeerder-59211 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-08-2018 om 10:06

Ondernemer

Harold Beijen, Marieke Meulemans en Simone Kuipers

Crowdfund Coach


Fred Bouwman