47293

GDL010

€ 25.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 74
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 74 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam GDL010
Sector Logistiek
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aanschaf bedrijfsbus
Datum van oprichting 13-09-2023

Leendoel

In september 2023 is de koeriersonderneming van de heer Goondal opgericht. Voor de verdere doorstart van de onderneming wil de ondernemer een bedrijfsbus aanschaffen. Met de nieuwe bedrijfsbus beoogt de heer Goondal snelle, efficiënte en betrouwbare bezorgdiensten te leveren. De onderneming zal actief zijn in de regio Rotterdam, waar de vraag naar bezorgdiensten volgens de ondernemer de komende jaren zal stijgen.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanschaf bedrijfsbus € 25.000
Aanschaf inventaris en apparatuur € 10.000
Totaal € 35.000
Eigen inbreng € 10.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer M.H. Goondal handelend onder de naam GDL010. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel moreel van aard.
  • Mevrouw S.J. Noor (partner van de ondernemer) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materiaal van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning.
  • Mevrouw S.J. Noor geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de P C Boutenssingel 95, 2902 BG Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 6934, appartementsindex 72 te Capelle aan den IJssel. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 349.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 195.700,- en een openstaande schuld van € 167.663,63 per d.d. 11-12-2023. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor GDL010 is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers van GDL010 voor 2024 en 2025. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De onderneming is per eind 2023 gestart. De cijfers zijn gebaseerd op de opgestelde prognoses door de ondernemer. Voor 2024 wordt een omzet van € 80.000,- begroot met een netto cashflowoverschot, na privé-onttrekkingen en aflossingsverplichtingen, van € 13.000,-. Voor 2025 wordt een omzet van € 96.000,- begroot met een netto cashflowoverschot van € 23.000,-.

Jaarcijfers

Balans na investering GDL010

Activa

  BNI
Vaste activa € 35.000
Vlottende activa € 2.000
Totaal € 37.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 12.000
Langlopende schulden € 20.000
Kortlopende schulden € 5.000
Totaal € 37.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024

Omzet € 80.000
Bruto winst € 57.000
Kosten € 13.000
Resultaat € 43.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2025

Omzet € 96.000
Bruto winst € 68.000
Kosten € 10.000
Resultaat € 58.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1716 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 14:18
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 14:12
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders