47734

Depovola B.V.

€ 1.300.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 965
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-07-2024 in 8 uur volgeschreven door 965 investeerders

Samenvatting

De heer Guillaume Dippel (1967) is reeds sinds 1991 werkzaam binnen het bedrijf GDO en sinds 1996 als directeur. De heer Dippel heeft in 2003 middels een management buy out een deel van de aandelen overgenomen en is algemeen directeur gebleven. Op dit moment heeft hij de mogelijkheid om de resterende 45% aandelen van GDO Holding B.V. in te kopen. GDO is een erkende partner voor vele vooraanstaande bedrijven in binnen- en buitenland. Het bedrijf groeit hard in omzet en resultaat. Als onderpand voor de investeerders wordt een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis gevestigd met een overwaarde van circa € 775.000,-, geeft de ondernemer een borgtocht af en wordt een collectie oldtimers verpand met een getaxeerde waarde van € 630.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.235.000,-. Naast de inbreng van eigen middelen, ter hoogte van € 935.000,-, bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 1.300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 650.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De Geldnemer is Depovola B.V.
 • De heer G.J.G.H. Dippel geeft een borgstelling af voor € 800.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis, waar tevens een hypotheek op wordt gevestigd.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het woonhuis aan de Parklaan 7, 6371 CR Landgraaf, kadastraal bekend sectie E nummer 2299 te Schaesberg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving € 800.000,- en een openstaande schuld van € 791.287,- per 19-6-2024 en heeft een marktwaarde van € 1.575.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 8-6-2023.
 • De verzameling van 5 oldtimers van Depovola B.V., met een door een erkende taxateur getaxeerde waarde in economisch verkeer en vervangingswaarde van € 630.000,-, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Bij verkoop van een auto wordt er minimaal 80% van de huidige taxatiewaarde vergoedingsvrij afgelost.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Depovola B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit 35% of lager is. Hierin wordt tevens opgenomen dat er zonder toestemming van Collin Crowdfund geen aandelen van GDO Holding BV mogen worden verhandeld.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de inkoop van 45% van de aandelen GDO Holding BV en de herfinanciering van de door de uit te kopen aandeelhouders verstrekte leningen.

Ondernemer

De heer Guillaume Dippel (1967) is sinds 1991 werkzaam binnen het bedrijf GDO en heeft in 2003 middels een management buy out een deel van de aandelen overgenomen en is algemeen directeur van GDO. Op dit moment zijn er naast de DGA nog twee aandeelhouders: Linssen Holding BV (25%) en Particon BV (20%). Linssen Holding B.V. is aandeelhouder sinds de management buy out in 2003. Particon B.V. is als participatiemaatschappij in 2013 ingestapt met als doel er binnen 7 tot 10 jaar weer uit te stappen. Op dit moment is er een mooi moment voor beide aandeelhouders, die zich niet met de operatie bezig hebben gehouden, om te verkopen. 

Naast DGA de heer Dippel bestaat het management uit een CCO en een CTO.

Onderneming

De geschiedenis van GDO gaat terug tot 1899, de oprichting van de gereedschapmakerij voor de mijnen. In 1986 werd de toenmalige gereedschapmakerij Laura (machine revisie en toolingshop) verkocht aan de Koninklijke Machinefabrief Stork. Het bedrijf werd in 1992 uitgebreid door de overname van Domali, destijds een bedrijf met ruim 25 jaar ervaring in de automobile industrie. Door ondermeer de combinatie van gereedschapmakerij, die hoogwaardige complexe matrijzen en stempels kon leveren, met de verdere geautomatiseerde verwerking van onderdelen uit deze stempels en matrijzen door de machinebouw, volgde al snel de vraag naar een (geautomatiseerde) kwaliteitscontrole. Vandaar dat in 1996 ASK GmbH, een bedrijf gespecialiseerd in beeldverwerkingssystemen werd overgenomen. De heer Dippel zag echter nog meer mogelijkheden in onder andere testing en diagnosting. Na een management buy out in 2003 is het huidige GDO ontstaan. 

De activiteiten bestaan naast de toolingshop, matrijzen en stempels uit de ontwikkeling en fabricage van high tech machines voor het automatisering van uiteenlopende toepassingen. GDO is gevestigd in een eigen pand in Limburg en richt zich voornamelijk op de precisietechnologie. Door jarenlange ervaringen in de industriële automatisering kan GDO bewezen modulaire systemen, in combinatie met nieuwe technologie, transformeren in op maat gemaakte en bewezen oplossingen voor vrijwel alle denkbare toepassingen. Het gebruik van de ervaringen in verschillende branches zoals automotive, life-science, packaging en food industrie, heeft tot cross-business innovatie geleid en een aantal separate BV’s. Vanuit de verschillende locaties in Nederland, Duitsland en Ierland worden de vele (waaronder beursgenoteerde) internationale klanten bediend.

GDO is actief in de Automotive, Food, life science, packaging, energy en leisure.

GDO heeft 50% van de aandelen van TapeMyDay B.V. Hierin zit ook een kredietfaciliteit van de Rabobank waarvoor GDO Holding B.V. aansprakelijk is. In deze onderneming wordt cameratechnologie geleverd waarmee bedrijven hun omzet en merkbekendheid kunnen vergroten. Tijdens Corona lag dit stil. In 2024 is CenterParcs Frankrijk als eerste grote klant opgestart. Hier kunnen bezoekers uit zuilen in het park foto’s downloaden voor onder andere social media gebruik. Men verwacht meerdere grote accounts te kunnen aansluiten de komende tijd.

Juridische Structuur na overname

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inkoop aandelen € 1.215.000
Herfinanciering leningen € 1.020.000
Totale investering € 2.235.000
Eigen inbreng € 935.000
Lening via Collin Crowdfund € 1.300.000

Leenbedrag: € 1.300.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 650.000,-

*De eigen middelen zijn voor een groot deel aanwezig in Depovola B.V. en er worden daarnaast vanuit privé middelen ingebracht.

Overige financiers
In Depovola BV zijn geen andere externe (langlopende) schulden.

In GDO heeft de Rabobank leningen verstrekt met een restant hoofdsom ultimo 2023 van € 769.000,-, een rekening-courant faciliteit van € 3.000.000,-, welke gedeeltelijk wordt gebruikt en een bankgarantiefacilitiet van € 2.750.000,- welke ook gedeeltelijk wordt gebruikt.

Tenslotte is er nog een corona belasting schuld van € 326.190,- (ultimo 2023) welke sinds october 2022 in 60 termijnen wordt afgelost.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Depovola B.V. is Minimaal risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 en concept jaarcijfers 2023 van Depovola BV en de geconsolideerde jaarcijfers 2022, concept jaarcijfers 2023 en prognose 2024 van GDO Holding BV. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet van Depovola B.V. in 2023 bedroeg € 449.000,- met een operationele cashflow, inclusief resultaat deelneming, van € 367.000,-. De geconsolideerde omzet in GDO Holding bedroeg ultimo 2022 € 6.227.000,- met een overschot in de operationele cashflow van € 266.000,-. Op basis van de concept cijfers 2023 is de omzet gegroeid tot € 8.037.000,- met een overschot in de operationele cashflow van € 472.000,-. Dit is na een managementfee en kosten uitkering naar Depovola BV. Hieruit kunnen de rente- en aflossingsverplichtingen van de financiering worden voldaan. Doordat Depovola B.V. 100% aandeelhouder wordt zal het volledige resultaat van GDO Holding B.V. aan Depovola BV worden toekomen. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit in Depovola BV bedroeg eind 2022 98% op een balanstotaal van € 3.108.000,-. De geconsolideerde solvabiliteit in GDO Holding B.V. bedroeg ultimo 2022 26% op een balanstotaal van € 9.659.000,-. Eind 2023 bedroeg deze op basis van de concept cijfers 34% op een balanstotaal van € 8.302.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemer is Depovola B.V. 
 • De heer G.J.G.H. Dippel geeft een borgstelling af voor € 800.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis, waar tevens een hypotheek op worden gevestigd.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het woonhuis aan de Parklaan 7, 6371 CR Landgraaf, kadastraal bekend sectie E nummer 2299 te Schaesberg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving € 800.000,- en een openstaande schuld van € 791.287,- per 19-6-2024 en heeft een marktwaarde van € 1.575.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 8-6-2024.
 • De verzameling van 5 oldtimers van Depovola B.V., met een door een erkende taxateur getaxeerde waarde in economisch verkeer en vervangingswaarde van € 630.000,-, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Bij verkoop van een auto wordt er minimaal 80% van de huidige taxatiewaarde vergoedingsvrij afgelost.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Depovola B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit 35% of lager is. Hierin wordt tevens opgenomen dat er zonder toestemming van Collin Crowdfund geen aandelen van GDO Holding BV mogen worden verhandeld.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, borgtocht als verpanding van de oldtimers kwalificeren we de zekerheid als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Voldoende 
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-229015 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 18:39
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 18:31
investeerder-425238 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 18:30
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 18:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 18:24

Ondernemer

G.J.G.H. Dippel

Crowdfund Coach


Marc Kogels