42999

Geerligs Equipment Service

€ 250.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 425
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-08-2022 in 5 dagen volgeschreven door 425 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Geerligs Equipment Service
Sector Autobranche
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 01-07-2010
Website www.geerligsequipment.nl

Leendoel

Stefan Geerligs exploiteert sinds 2010 de eenmanszaak Geerligs Equipment Service. Met zijn onderneming doet hij de keuring en controle van machines, apparaten en materialen voor de (auto)werkplaats. Stefan is op zoek naar een herfinanciering van het onroerend goed bestaande uit een bedrijfswoning en bedrijfsruimte. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt circa 48%.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een slottermijn van € 200.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering

€ 250.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer T.B. Geerligs handelend onder de naam Geerligs Equipment Service. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op de bedrijfswoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geerligs Equipment Service worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het onroerend goed aan de Westerhornerweg 24, 9843TN te Grijpskerk, kadastraal bekend als sectie E, nummer 2770 en 2771 te Grijpskerk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 525.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8 juni 2022. Het onroerend goed bestaat uit een bedrijfswoning en bedrijfsruimte, die respectievelijk een waarde vertegenwoordigen van € 295.000,- en € 230.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Geerligs Equipment Service is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Geerligs Equipment Service. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De afschrijving in het jaar 2021 bedroeg € 14.000,-. Het resultaat in het jaar 2020 was € 113.000,-. In de jaren 2017, 2018 en 2019 varieerde het resultaat tussen de € 43.000,- € 69.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 141.000
Vlottende activa € 91.000
Overige vlottende activa € 13.000
Totaal € 245.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 133.000
Langlopende schulden € 84.000
Kortlopende schulden € 28.000
Totaal € 245.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 230.000
Bruto winst € 89.000
Kosten € 68.000
Resultaat € 21.000

Prognose 2022

Omzet € 235.000
Bruto winst € 130.000
Kosten € 79.000
Resultaat € 51.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-207808 heeft € 1.800 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 10:59
investeerder-244980 heeft € 400 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 10:51
investeerder-337367 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 10:40
investeerder-95919 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 10:30
investeerder-17178 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 10:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders