42717

Genki Sushi & Wok 2Go

€ 30.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 51
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 51 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Genki Sushi & Wok 2Go
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Inventaris/werkkapitaal
Datum van oprichting 01-07-2020
Website www.genkisushi.nl

Leendoel

Wenqiang Chen en Shaoyun Lin exploiteren sushi- en wokrestaurant ‘Genki Sushi & Wok 2Go’ in Zuid-Scharwoude. Genki Sushi & Wok 2Go richt zich op het afhalen en bezorgen van eten. De ondernemers zijn opzoek naar financiering voor de aankoop van inventaris, waaronder nieuw keuken apparatuur en een koelkast, mede als werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 20.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer W. Chen en mevrouw S. Lin handelend onder de naam Genki Sushi & Wok 2Go. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis en is op dit moment materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Genki Sushi & Wok 2Go worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 30.000,- op het woonhuis aan de Werfhof 16,1705 DX te Heerhugowaard (kadastraal bekend als sectie P, nummer 3638 te Heerhugowaard) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 173.400,- en een openstaande schuld van € 116.868,89. De WOZ waarde per 01-01-2021 is € 244.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Genki Sushi & Wok 2Go is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Genki Sushi & Wok 2Go. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het negatieve eigen vermogen komt voort uit hoge privé-onttrekkingen de afgelopen jaren door de ondernemers, wat zij nu weer omlaag hebben gebracht. De toekomstige privé-onttrekkingen zullen naar verwachting € 50.000,- in totaal per jaar bedragen. De langlopende schulden bestaan uit 3 schulden waarvan er respectievelijk €10.000 per jaar wordt afgelost.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 Genki Sushi & Wok 2Go

Activa

  2021
Vaste activa € 17.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 22.000

Passiva

  2018
Eigen vermogen € -24.000
Langlopende schulden € 24.000
Kortlopende schulden € 22.000
Totaal € 22.000

 

Winst- en verliesrekening 2021 Genki Sushi & Wok 2Go

Omzet € 244.000
Bruto winst € 178.000
Kosten € 105.000
Resultaat € 73.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-61185 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-06-2022 om 11:00
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-06-2022 om 11:00
investeerder-109872 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-06-2022 om 11:00
investeerder-27316 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
30-06-2022 om 11:00
investeerder-218953 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-06-2022 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders