46246

Gerrit Brinkman Bloemen- en Plantenhandel

€ 785.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 601
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 601 investeerders

Samenvatting

Gerrit Brinkman en Gemma Brouwer exploiteren Brinkman Kerstbomen VOF. Het bedrijf bestaat al sinds 1992. Het bedrijf is gespecialiseerd in het kweken, verkopen en transporteren van alle soorten kerstbomen. Er wordt geleverd aan groothandels en tuincentra. Hij verzoekt nu om een financiering om het bedrijf financieel te herstructureren. De Loan to Value (LTV, de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde ad € 850.000,-) bij aanvang is 92% en loopt gedurende de looptijd van de lening terug naar 82%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 785.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 785.000,-. De looptijd is 36 maanden met twee jaarlijkse aflossingen van € 14.166,67 in december en januari en een slottermijn van € 700.000,-. Dit aflosschema is afgestemd op het seizoenskarakter van het bedrijf (waarbij 90% van de omzet in de laatste 6 weken van het kalenderjaar valt). De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemers zijn de heer G. Brinkman en mevrouw G.J. Brouwer handelend onder de naam Brinkman Kerstbomen VOF. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment (grotendeels) materieel en wordt gesecureerd door middel van een hypothecaire inschrijving. Dit is de nieuwe structuur en naam van de VOF die na de uitkoop van de oud partner door middel van deze financiering van kracht wordt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 785.000,- op de bedrijfswoning met loods aan de Zwolseweg 388, 7345 AL te Wenum Wiesel, kadastraal bekend als sectie D, nummers 6834, 6988 en 8483, te Apeldoorn, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 850.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-11-2022.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brinkman Kerstbomen VOF worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de financiële herstructurering van het bedrijf. Hiermee wordt de bank afgelost (zodat er t.g.v. de Collin investeerders een eerste hypotheek kan worden gevestigd), de ex-partner uitgekocht (waarmee de scheiding kan worden afgewikkeld) en een gedeelte van de ontstane Corona-schuld afgelost.

Ondernemer

Gerrit Brinkman (1965) heeft het bedrijf in 1992 opgericht met zijn toenmalige partner. Het bedrijf is destijds gestart met het transporteren van kerstbomen (import uit Denemarken) en is inmiddels uitgegroeid tot een grote leverancier van kerstbomen. De winter is de drukste periode van het jaar. In de zomermaanden worden de kwekers bezocht in Nederland en Denemarken en in de herfst worden de bomen getransporteerd, verdeeld en uitgeleverd aan de klanten. 

De ex-partner van Gerrit Brinkman zal uittreden en zijn nieuwe partner Gemma Brouwer (1970) zal toetreden tot de vennootschap. De afwikkeling van de scheiding is onderdeel van deze financiering. Na de uitkoop is Gerrit Brinkman 100% eigenaar van het onroerend goed en is de scheiding formeel afgewikkeld. Gemma Brouwer kent de kerstbomen-branche daar er al jaren wordt samengewerkt. 

Onderneming

Brinkman Nordmann is gespecialiseerd in het kweken, verkopen en transporteren van alle soorten kerstbomen. In het assortiment zitten Flora Danica Nordmann, Picea Veluwe, potgekweekte kerstbomen, snijgroen en overige accessoires. Brinkman Nordmann verkoopt uitsluitend aan vakhandel, oftewel, groothandel, tuincentra en overige geregistreerde verkooppunten. Op deze manier kan na onze levering de boom opnieuw advies en zorg worden doorverkocht.
Goede samenwerking met onze kerstboomkwekers, regelmatige controle en vakmanschap resulteert in een kerstboom van optimale kwaliteit. Alle bomen worden onder toezicht van Brinkman Nordmann met precisie geselecteerd en vervolgens gelabeld. Op deze manier kan ieder jaar dezelfde hoge kwaliteit kerstboom geleverd worden. 

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Aflossing ABN AMRO € 445.000,-
Uitkoop oud partner € 250.000,-
Corona schuld € 80.000,-
Overig € 10.000,-
Totale investering € 785.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 785.000,-

Leenbedrag: € 785.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 36 maanden, met twee jaarlijkse aflossingen van € 14.166,67 in december en in januari en een slottermijn van € 700.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brinkman Kerstbomen VOF is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op het aangeleverde financieringsmemorandum, jaarrekeningen, prognoses en een taxatierapport van het onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2022 bedroeg de omzet € 931.000,- bij een netto cashflow overschot van € 73.000,-. Voor 2023 wordt een omzet geprognosticeerd van € 1.063.000,-. Doordat er vernielingen zijn geweest aan kerstbomen zal in dit jaar de brutowinstmarge lager dan normaal zijn en zal er volgens prognose sprake zijn van een tekort van € 1.000,-, hetgeen opgevangen kan worden vanuit aanwezige middelen. Voor 2024 wordt een omzet begroot van € 1.169.000,- met een netto cashflow overschot van € 24.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Na kredietverlening bedraagt het eigen vermogen € 223.000,- op een balanstotaal van € 1.461.000,-. Hiermee kwalificeren wij de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer G. Brinkman en mevrouw G.J. Brouwer handelend onder de naam Brinkman Kerstbomen VOF. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment (grotendeels) materieel en wordt gesecureerd door middel van een hypothecaire inschrijving. Dit is de nieuwe structuur en naam van de VOF die na de uitkoop van de oud partner door middel van deze financiering van kracht wordt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 785.000,- op de bedrijfswoning met loods aan de Zwolseweg 388, 7345 AL te Wenum Wiesel, kadastraal bekend als sectie D, nummers 6834, 6988 en 8483, te Apeldoorn, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 850.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-11-2022.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brinkman Kerstbomen VOF worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Met een eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed, verpanding van de roerende zaken en de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide vennoten beoordelen wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Vanaf € 1.000,- investering ontvangt de investeerder een voucher voor 50% korting op 1 product via www.dekerstbomensite.nl (afhalen). Op de voucher staat vermeld hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden. 
 
Vanaf € 2.500,- investering ontvangt de investeerder een voucher voor één gratis product via www.dekerstbomensite.nl (afhalen). Op de voucher staat vermeld hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.
 
Vanaf € 10.000,- investering ontvangt de investeerder vouchers om gedurende de jaren 2023, 2024 en 2025 begin december een gratis kerstboom inclusief standaard met gratis bezorging via www.dekerstbomensite.nl. Op de voucher staat vermeld hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de geldnemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.
Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-190012 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2023 om 10:40
investeerder-30339 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2023 om 10:40
investeerder-380646 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
12-10-2023 om 10:39
investeerder-228604 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2023 om 10:38
investeerder-216040 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2023 om 10:36

Ondernemer

G. Brinkman

Crowdfund Coach


Lars van Meer