39732

Vastgoedbelegger G.P. Schuurs

€ 75.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 139
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 139 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Vastgoedbelegger G.P. Schuurs
Leendoel Werkkapitaal / herfinanciering

Leendoel

De heer G.P. Schuurs is vastgoedbelegger in de regio Venlo. Hij heeft momenteel diverse panden in bezit (24) en heeft de mogelijkheid gekregen om zijn vastgoedportefeuille verder uit te breiden. De heer G.P. Schuurs is op zoek naar werkkapitaal voor de afronding van de bouw van appartementen aan de Burgemeester Conraetzstraat te Venlo. Daarnaast zal de financiering bij de ING worden ingelost zodat de heer G.P. Schuurs bij minder partijen financieringen heeft lopen.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 65.000
Herfinanciering ING € 35.000
Totaal € 100.000
Eigen inbreng € 25.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer G.P. Schuurs, hij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid op dit moment een materieële waarde.

Dun & Bradstreet
Aangezien het een Box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de (toekomstige) huurstromen van de heer G.P. Schuurs. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De heer Schuurs geeft aan geen negatieve invloed te ervaren van het coronavirus. Hij verhuurt hoofdzakelijk appartementen, de huur hiervan is afgelopen jaar doorgelopen. De ondernemer heeft enkel huurkorting gegeven aan een winkelier vanwege liquiditeitskrapte. Deze huurder zit al 14 jaar in het pand en zal naar verwachting na de coronapandemie weer ‘normaal’ betalen.

Toelichting jaarcijfers
Bij de jaarcijfers wordt bij de balans de vastgoedportefeuille van de heer G.P. Schuurs na financiering getoond. Daarnaast worden de huurinkomsten voor aankoop en na aankoop getoond. 

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 3.348.000
Vlottende activa €0
Overige vlottende activa € 50.000
Totaal € 3.398.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 1.251.000
Langlopende schulden € 2.049.000
Kortlopende schulden € 98.000
Totaal € 3.398.000

Huidige huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 281.386
Exploitatiekosten € 42.208
Rentelasten € 54.384
Aflossing € 70.380
Netto cashflow € 114.414

 

Huuropbrengsten na financiering

Huuropbrengsten € 330.586
Exploitatiekosten € 49.588
Rentelasten € 71.270
Aflossing € 97.560
Netto cashflow € 112.168

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-149749 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-04-2021 om 14:09
investeerder-109816 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-04-2021 om 14:08
investeerder-107954 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-04-2021 om 14:08
investeerder-91638 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-04-2021 om 14:08
investeerder-188258 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-04-2021 om 14:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders