45144

GEWOON beheer B.V. 3

€ 210.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 403
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-05-2023 in 3 dagen volgeschreven door 403 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam GEWOON beheer B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 23-11-2017
Website www.gewoon-beveiliging.nl

Leendoel

GEWOON beheer B.V. en GEWOON beveiliging B.V. worden geëxploiteerd door de heer Siemonsma. GEWOON beheer B.V. is de holding, waarin reeds een aantal beleggingspanden zijn aangekocht. GEWOON beveiliging B.V. is gespecialiseerd in elektronische beveiliging, bouwkundige beveiliging, gebouw automatisering en intercom systemen. Begin 2021 is de ondernemer een financiering aangegaan en begin 2022 is de ondernemer een tweede financiering bij Collin Crowdfund aangegaan, voor de aankoop van beleggingspanden alsmede de herfinanciering van een bestaande lening. De ondernemer is op dit moment opnieuw op zoek naar werkkapitaal ter investering in zijn vastgoedportefeuille en daarnaast wordt de bestaande financiering uit 2021 met leningnummer 38613 geherfinancierd.

Er wordt een lineaire lening van € 210.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 190.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De Loan to Value bedraagt bij aanvang van de financiering 70% en bij de slottermijn 63%.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering Collin Crowdfund lening € 85.000
Werkkapitaal € 125.000
Totaal € 210.000
Collin Direct € 210.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • GEWOON beheer B.V.
  • GEWOON beveiliging B.V.
 • De heer E. Siemonsma geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 210.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in zijn vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 210.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hamsterkoog 17 E, 1822 CD te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie M, complexaanduiding 1153, appartementsindex 5 te Alkmaar, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt in de verkoop gezet, waarbij de betreffende makelaar het object als adviesvraagprijs € 149.500,- k.k. voorstelt en daarnaast een opbrengst van minimaal € 140.000,- k.k. verwacht te realiseren.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 210.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hamsterkoog 13 L, 1822 CD te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie M, complexaanduiding 1152, appartementsindex 6 te Alkmaar, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 150.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-03-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand met als adres: Hamsterkoog 17 E, 1822 CD te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie M complexaanduiding 1153, appartementsindex 5 te Alkmaar en het bedrijfspand met als adres: Hamsterkoog 13 L, 1822 CD te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie M complexaanduiding 1152, appartementsindex 6 te Alkmaar, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij verkoop van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres de Hamsterkoog 17 E, 1822 CD te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie M, complexaanduiding 1153, appartementsindex 5 te Alkmaar, zal er royement verleend worden indien de geldnemer € 100.000,- gedeeltelijk vervroegd aflost. Voor de gedeeltelijke vervroegde aflossing wordt geen vergoedingsrente in rekening gebracht.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor GEWOON beheer B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor GEWOON beveiliging B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van GEWOON Beheer B.V. en GEWOON beveiliging B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht GEWOON beheer B.V. (voorlopig)

Activa

  2022
Vaste activa € 513.000
Vlottende activa € 213.000
Overige vlottende activa € 75.000
Totaal € 801.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 361.000
Langlopende schulden € 293.000
Kortlopende schulden € 147.000
Totaal € 801.000

Winst- en verliesrekening geconsolideerd 2021

Omzet € 1.211.000
Bruto winst € 507.000
Kosten € 380.000
Belasting € 19.000
Netto winst € 108.000

 

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers GEWOON beheer B.V. 2022

Omzet € 155.000
Bruto winst € 153.000
Kosten € 110.000
Belasting € 6.000
Netto winst € 37.000

 

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers GEWOON beveiliging B.V. 2022

Omzet € 1.108.000
Bruto winst € 528.000
Kosten € 375.000
Belasting € 23.000
Netto winst € 130.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8682 heeft € 300 geïnvesteerd.
01-05-2023 om 9:03
investeerder-178385 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-05-2023 om 8:58
investeerder-380955 heeft € 700 geïnvesteerd.
01-05-2023 om 8:58
investeerder-76730 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-05-2023 om 8:57
investeerder-45307 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-05-2023 om 8:57

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders