41394

GEWOON beheer B.V.

€ 100.000  |  6,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 184
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 184 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam GEWOON beheer B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop beleggingspand
Datum van oprichting 23-11-2017
Website www.gewoon-beveiliging.nl

Leendoel

GEWOON beheer B.V. (holding) en GEWOON beveiliging B.V. worden geëxploiteerd door de heer Siemonsma. GEWOON beheer B.V. is de holding, waarin reeds een aantal beleggingspanden zijn aangekocht. GEWOON beveiliging B.V. is gespecialiseerd in elektronische beveiliging, bouwkundige beveiliging, gebouw automatisering en intercom systemen. Begin 2021 is de ondernemer een financiering bij Collin Crowdfund aangegaan voor de aankoop van een beleggingspand alsmede de herfinanciering van een bestaande lening. De ondernemer is op dit moment opnieuw op zoek naar een financiering voor de aankoop van een nieuwbouw bedrijfspand.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom grond € 62.500
Aanneemsom nieuwbouw bedrijfspand € 57.000
Aanvullende verbouwkosten € 21.000
BTW € 29.500
Totaal € 170.000
Eigen inbreng € 70.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • GEWOON beheer B.V.
  • GEWOON beveiliging B.V.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- afgegeven door de heer E. Siemonsma. De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel van aard. De waarde is onder andere gebaseerd op het onroerend goed dat de ondernemer in privé in bezit heeft, alsmede het onroerend goed (met overwaarde) dat in bezit is van GEWOON beheer B.V., waar E. Siemonsma volledig aandeelhouder van is.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het stuk perceel waar een bedrijfspand op gebouwd wordt (aangeduid met Berenkoog huisnummer 47 (B04), kadastraal bekend als sectie M nummer 1159, te Alkmaar) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het perceel wordt aangekocht voor € 62.500,-, en de aanneemsom bedraagt € 57.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand dat wordt gebouwd op het stuk perceel (aangeduid met Berenkoog huisnummer 47 (B04) kadastraal bekend als sectie M nummer 1159, te Alkmaar) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid  om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 84 maanden van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor GEWOON beheer B.V. is Laag risico. De score voor GEWOON beveiliging B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers op niveau van GEWOON Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De coronapandemie heeft geen negatieve invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Afgelopen jaar is de omzet juist fors gegroeid en de verwachting is dat deze groei zich de komende jaren blijft voortzetten.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden op de balans 2020 bestaan uit financieringen voor het onroerend goed dat in bezit is van GEWOON beheer B.V.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo geconsolideerd 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 400.000
Vlottende activa € 100.000
Overige vlottende activa € 79.000
Totaal € 579.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 213.000
Langlopende schulden € 245.000
Kortlopende schulden € 121.000
Totaal € 579.000

Winst- en verliesrekening geconsolideerd 2020

Omzet € 570.000  
Bruto winst € 372.000  
Kosten € 340.000  
Belasting € 5.000
Netto winst € 27.000  

 

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers GEWOON beveiliging B.V. 2021

Omzet € 1.250.000  
Bruto winst € 430.000  
Kosten € 367.000  
Belasting € 9.000
Netto winst € 54.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-37689 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-01-2022 om 11:14
investeerder-69052 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-01-2022 om 11:14
investeerder-50407 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-01-2022 om 11:14
investeerder-110177 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-01-2022 om 11:14
investeerder-38574 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-01-2022 om 11:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders