42607

Gezinshuis Wijhe

€ 155.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 259
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 259 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Gezinshuis Wijhe
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Vennootschap onder Firma
Leendoel Aankoop aanlegsteiger
Datum van oprichting 01-01-2016

Leendoel

Arnoud Brouwer en Gerard Kasper exploiteren een gezinshuis waar door jeugdzorg uit huis geplaatste jongeren wonen. De ondernemers leven als gezin met vier jongeren in Wijhe en ondersteunen deze jongeren in het dagelijks leven, met werk en opleiding. Ook gaan ze als gezin regelmatig op vakantie. De ondernemers merkten dat de jongeren moeite hadden met het wisselen van locatie, door gebeurtenissen in het verleden. Dit is de reden dat de ondernemers in 2021 een (woon)schip en aanlegsteiger hebben gekocht in Lekkerkerk, zodat er een constante uitvalsbasis en vakantieplek is voor het gezin. De steiger in Lekkerkerk mist een aantal opties die ze wel hebben bij een aanlegsteiger in Krimpen aan de Lek, waarvoor de ondernemers zijn benaderd. De huidige aanlegsteiger in Lekkerkerk zal worden verkocht. 

Voor de aankoop van de aanlegsteiger wordt er een lineaire lening van € 155.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een slottermijn ter hoogte van € 75.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop aanlegsteiger en kosten € 155.000
Totaal € 155.000
Collin Direct € 155.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heren A.S. Brouwer en E.G. Kasper handelend onder de naam Brouwer Kasper (met als handelsnaam Gezinshuis Wijhe). Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim, door de overwaarde in de eigen woning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Kappeweg 24, 8131 PV Wijhe, kadastraal bekend als sectie F nummers 5433 en 5436 te Wijhe verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door De Volksbank N.V. van € 450.000,- een openstaande schuld van € 419.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 675.000,- op basis van een taxatierapport met een waarde peildatum van 5 oktober 2021.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 155.000,- op het perceel grond (dijktalud met bijbehorende weg, inclusief steiger en pontons), kadastraal bekend als sectie A nummer 7559 te Krimpen aan de Lek, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De aankoopprijs bedraagt € 150.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brouwer Kasper worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Brouwer Kasper is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers over 2020 en 2021 van Brouwer Kasper, de prognose voor 2022 en het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting op jaarcijfers
In de balans na financiering is rekening gehouden met de stille reserves in de aanlegsteiger en het woonschip.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  na investering
Vaste activa € 314.000
Vlottende activa € 60.000
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 375.000

Passiva

  na investering
Eigen vermogen € 177.000
Langlopende schulden € 197.000
Kortlopende schulden € 1.000
Totaal € 375.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 181.000
Bruto winst € 147.000
Kosten € 52.000
Netto winst € 95.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-20325 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-06-2022 om 11:16
investeerder-272676 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2022 om 11:16
investeerder-285075 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-06-2022 om 11:15
investeerder-33217 heeft € 300 geïnvesteerd.
22-06-2022 om 11:15
investeerder-306315 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-06-2022 om 11:15

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders