47643

Gezinshuis Wittenberg V.O.F.

€ 600.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 498
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-02-2024 in 2 uur volgeschreven door 498 investeerders

Samenvatting

Gezinshuis Wittenberg V.O.F., geleid door Marese en Berco Wittenberg, is een zelfstandig opererend gezinshuis dat zorg en opvoeding biedt aan jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen. Het gezinshuis is opgericht in 2012 en zelfstandig sinds 2018. Het huis richt zich op het bieden van een stabiele en veilige gezinsomgeving. De bedrijfsvoering wordt gekenmerkt door ervaren begeleiders, directe contracten met gemeentes, een sterke focus op duurzaamheid en continuïteit en met plannen van de twee dochters om uiteindelijk de rol van gezinshuisouder over te nemen. 

Voor de financiering van Gezinshuis Wittenberg V.O.F. wordt een eerste hypotheekrecht gevestigd op het onroerend goed aan de Van Maanenstraat 16 te Oss met een taxatiewaarde in de huidige staat van € 645.000,-. De Loan-to-Value ratio (LTV: de verhouding tussen de uitstaande leningen en de totale waarde) bij aanvang is 93%, gebaseerd op een lening van € 600.000,- met een slottermijn van € 500.000,-. Gedurende de looptijd van de financiering zal de LTV hiermee dalen naar 78%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 660.000,-. Ondernemers brengen zelf € 60.000,- aan eigen middelen in voor de aankoop. Met de resterende eigen middelen zullen zij de komende jaren verder verbeteringen aanbrengen aan de woning. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt hiermee € 600.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing gevolgd door een slottermijn van € 500.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

 • De geldnemers zijn Gezinshuis Wittenberg B.V., G.H.W.P. Holding B.V. en Gezinshuis Wittenberg V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten Marese en Berco Wittenberg hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is na financiering moreel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het woonhuis aan de Van Maanenstraat 16, 5344 KJ, kadastraal bekend als sectie L nummer 999 te Oss, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 645.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24 januari 2024.
 • De roerende zaken van Gezinshuis Wittenberg B.V., G.H.W.P. Holding B.V. en Gezinshuis Wittenberg V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Leendoel

De lening wordt verstrekt voor de aankoop van onroerend goed voor eigen gebruik.

Ondernemer

Marese (59) en Berco (60) Wittenberg, het echtpaar achter Gezinshuis Wittenberg V.O.F., hebben zich toegewijd aan de zorg voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. Marese heeft haar kennis verdiept met een HBO-opleiding in sociaal werk, na ervaring in de psychiatrie, terwijl Berco ervaring heeft als internationaal chauffeur en in de psychiatrie. Zij hebben beiden veel ervaring opgedaan in het sociale domein en zetten ze hun expertise in om een veilige, huiselijke omgeving aan kinderen te bieden.

Onderneming

Gezinshuis Wittenberg V.O.F. is een warme en stabiele thuisbasis voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. Onder leiding van Marese en Berco Wittenberg, biedt het gezinshuis een veilige en normale gezinsomgeving. De doelgroep bestaat uit jeugdigen die door uiteenlopende redenen uit huis zijn geplaatst en baat hebben bij een kleinschalige, persoonlijke benadering.

Voorheen viel Gezinshuis Wittenberg onder een zorgprovider, vanwege alle oplopende kosten bij deze zorgprovider bleef er minder geld beschikbaar voor de kinderen. Hierop hebben Marese en Berco besloten om zelf direct de zorg in te kopen bij de diverse gemeentes. Hiermee wordt een sterke exploitatieverbetering gerealiseerd. De betrokken gemeentes hebben inmiddels al de contracten geleverd waarmee de omzet ook zo goed als gegarandeerd is.

De missie van het gezinshuis is het bieden van perspectief en veiligheid aan deze jeugdigen, met als visie dat elk kind zich het beste ontwikkelt in een stabiele en liefdevolle omgeving. In de markt positioneert Gezinshuis Wittenberg zich sterk door hun jarenlange ervaring en de persoonlijke aanpak, die hen onderscheidt van grotere, institutionele jeugdzorginstellingen. Eén van hun twee dochters is inmiddels in loondienst in het gezinshuis. Beide dochters hebben als doel om op termijn het gezinshuis van hun ouders over te nemen.

De concurrentiepositie is sterk, mede door de lange wachtlijsten en de toenemende vraag naar dit soort zorg. Het unieke aanbod van het gezinshuis, met vaste gezinshuisouders en een consistente woonsituatie, biedt een duidelijk onderscheidend vermogen.

Rechtsvorm
Voorheen was Gezinshuis Wittenberg een B.V. en op advies van de accountant heeft op fiscale gronden de accountant geadviseerd om verder te gaan in een vennootschap onder firma. Aangezien de werkmaatschappij en de holding nog wel ingeschreven staan in het KVK hebben wij besloten deze mee te verbinden. Het staat ondernemers vrij om de B.V.’s op enig moment af te wikkelen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop woning € 627.500,-
Kosten Koper € 32.500,-
Totale investering  € 660.000,-
Inbreng eigen middelen € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 500.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Gezinshuis Wittenberg V.O.F., Gezinshuis Wittenberg B.V. en GHWP Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022, concept jaarcijfers 2023, prognose 2024 t/m 2033 opgesteld door de registeraccountant, koopovereenkomst, IB-aangiftes 2022 en een recent taxatierapport. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
De verwachte omzet op basis van de geprognosticeerde jaarcijfers 2024 van Gezinshuis Wittenberg V.O.F. bedraagt na financiering € 454.000,-. Na aftrek van privé opnames en aflosverplichtingen blijft er een geprognotiseerd netto cashflowoverschot over van € 40.000,-. Met name omdat de omzet is gebaseerd op contracten met de gemeente en daarmee nagenoeg gegarandeerd, kwalificeren wij de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2023 bedroeg 85% op een balanstotaal van € 395.000,-. Met de omzetting van de BV naar een VOF heeft er zich onder andere een grote privé opname voorgedaan, waarmee het eigen vermogen is gedaald naar € 182.000,- op een balanstotaal na financiering van € 764.000,-. De solvabiliteit na financiering bedraagt derhalve 22%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Gezinshuis Wittenberg B.V., G.H.W.P. Holding B.V. en Gezinshuis Wittenberg V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten Marese en Berco Wittenberg hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is na financiering moreel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het woonhuis aan de Van Maanenstraat 16, 5344 KJ, kadastraal bekend als sectie L, nummer 999, te Oss, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 645.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24 januari 2024.
 • De roerende zaken van Gezinshuis Wittenberg B.V., G.H.W.P. Holding B.V. en Gezinshuis Wittenberg V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid, de eerste hypothecaire inschrijving als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-418704 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 12:55
investeerder-417347 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 12:53
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 12:53
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 12:51
investeerder-20092 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 12:50

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur