35645

Ginzz

€ 90.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 206
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-05-2020 in 1 uur volgeschreven door 206 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ginzz
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing/Inventaris
Datum van oprichting 07-02-2017

Leendoel

Voor de opstart van een damesmodezaak gecombineerd met beautysalon, genaamd Ginzz, is onderneemster mevrouw Thiebou op zoek naar financiering. In de zaak kunnen klanten terecht voor zowel een nieuw outfit als voor allerlei beauty behandelingen. Voor de opstart van de onderneming wordt een huurpand verbouwd en is inventaris nodig.

De totale investering is € 120.000,-. Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 80.000
Inventaris € 40.000
Totaal € 120.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Mevrouw G.A.M. Thiebou handelend onder de naam Ginzz. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ginzz worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het huidige woonhuis van haar schoonvader aan de Loosduinse Hoofdstraat 18, te ’s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 378.000,-.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw G.A.M. Thiebou ter hoogte van € 50.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ginzz is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Ginzz. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Betreft een starter, er is door een financieel adviseur een openingsbalans opgesteld. Verder is de winst- en verliesrekening gebaseerd op een compleet boekjaar. Echter als gevolg van Corona is de start van de onderneming later dan gepland.

Invloed coronavirus
Als gevolg van het Coronavirus was de verbouwing en opening van de beautysalon tijdelijk on hold gezet. Volgens de onderneemster is het nu het juiste moment om te starten. Haar verwachting is dat door de verlichting van de coronarestricties, Fashion- & Beautysalon Ginzz beter zal presteren dan voor Corona is geprognosticeerd. Zij verwacht dat als gevolg van bijvoorbeeld de reisrestricties consumenten hun geld uit zullen geven aan andere zaken, zoals persoonlijke verzorging.

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2020

Activa

  P 2020
Vaste activa € 120.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € –
Totaal € 120.000

Passiva

  P 2020
Eigen vermogen € 30.000
Langlopende schulden € 90.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 120.000

Winst- en verliesrekening prognose 20/21

Omzet € 315.000  
Bruto winst € 244.000  
Kosten € 176.000  
Resultaat € 68.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-142348 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 14:39
investeerder-109747 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 14:36
investeerder-110317 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 14:36
investeerder-31200 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 14:36
investeerder-108462 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-05-2020 om 14:36

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders