25933

Glass Tinting Nederland

€ 160.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 185
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 185 investeerders

Samenvatting

De activiteiten van Glass Tinting Nederland (GTN) bestaan uit het monteren van hoogwaardige glasfolies zoals zonwerende folies, inkijk werende folies en anti-inbraak folies voor (bedrijfs)auto’s, boten en bedrijfspanden. GTN geeft 10 jaar garantie op kwaliteit en montage van de glasfolies. 

De glasfolies beschikken allemaal over een uv-filter van 99% en kunnen warmte-werend zijn tot 80%. Kwaliteit en service zijn de kenmerken van GTN, waarbij zelfs, indien gewenst, een gratis leenauto ter beschikking staat voor haar klanten. Deze eenmanszaak staat onder leiding van Koen Huinink waar twee mensen in vaste dienst werkzaam zijn.

Financieringsbehoefte
Bij de overname in 2014 heeft de vorige eigenaar aan GTN een lening verstrekt ter financiering van het werkkapitaal. Door groei van het bedrijf en de noodzakelijke verhuizing naar een groter pand wordt de huurovereenkomst van het huidige pand (in eigendom bij de voormalige eigenaar) beëindigd en dient, conform de afspraak, de lening te worden geherfinancierd. Aan Collin Crowdfund wordt gevraagd om voor het resterende bedrag een lening te verstrekken. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 160.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf een Laag risico aan. De Collin Credit Score overall is Ruim voldoende. De debiteur is de eenmanszaak van de heer K.J.M. Huinink. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de financiering. De bestaande aflopende overlijdensrisicoverzekering, thans groot € 160.000,-, wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Koen Huinink is al jaren werkzaam bij Glass Tinting Nederland en heeft het bedrijf begin 2014 overgenomen van de vorige eigenaar. Het huidige pand wordt ook gehuurd van de vorige eigenaar. Door de snelle groei van GTN is verhuizing naar een groter pand noodzakelijk. In verband met dit vertrek dient de financiering van de vorige eigenaar afgelost te worden. Aan Collin wordt gevraagd om het openstaande bedrag via een 5-jarige lening te financieren.

Ondernemer

Koen Huinink is 31 jaar en hij is 12 jaar geleden bij Glass Tinting Nederland in dienst getreden en door de jaren heen door de vorige eigenaar klaargestoomd om het bedrijf in 2014 over te nemen. Vanaf 2011 heeft Koen het bedrijf volledig zelfstandig gerund.
 
Koen woont samen (geen samenlevingscontract) en heeft geen kinderen. Hij heeft de opleiding Small Business Retail Management aan de Avans Hogeschool gevolgd. Door zijn affiniteit met auto’s was de overname van Glass Tinting Nederland voor hem een no-brainer.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
De eenmanszaak staat onder leiding van Koen Huinink en hij heeft twee mensen in vaste dienst die beiden 30 uur per week werkzaam zijn. De activiteiten van Glass Tinting Nederland bestaan uit het monteren van hoogwaardige glasfolies zoals zonwerende folies, inkijk werende folies en anti-inbraak folies voor (bedrijfs)auto’s, boten en bedrijfspanden. Om de kwaliteit te bevestigen geeft GTN 10 jaar garantie op de glasfolies. Deze garantie wordt gegarandeerd door de stichting Foliegarant, waar Koen mede-initiatiefnemer van is.

De glasfolies beschikken allemaal over een uv-filter van 99% en kunnen warmte-werend zijn tot 80%.
Buiten de esthetische voordelen van glasfolie, is er minder last van hinderlijke zonnestralen, minder verkleuring van de bekleding en geen verbranding van de huid. De anti-inbraak folie houdt de ruit als één geheel vast bij inbraak, aanrijding of vandalisme. Door de dikke film en zeer sterke lijmlaag kan de ruit meerdere extreme inslagen verduren. Kwaliteit en service zijn de kenmerken van GTN, daarom is er, indien gewenst, een gratis leenauto ter beschikking voor de klanten. De belangrijkste leverancier is Solargard in de Verenigde Staten, maar er zijn uitwijkmogelijkheden in Europa, mocht de leverancier om welke reden dan ook niet leveren. 

Missie, visie, en/of doelstellingen
Op dit moment is de werkruimte (veel) te klein en wil het bedrijf gaan verhuizen naar een groter bedrijfspand; 300 m2 in plaats van 100 m2 tegen bijna dezelfde huurprijs. Hierdoor kan het bedrijf verder doorgroeien en kan er efficiënter gewerkt worden. Momenteel gaat er onder andere veel tijd verloren om auto’s in en uit het pand te rijden, waarbij sommige voertuigen niet eens het pand in kunnen. In het nieuwe pand is dat niet het geval. De verwachting is dat GTN de komende jaren gaat groeien met gemiddeld 10% per jaar. Vooralsnog is uitbreiding van personeel niet nodig.

Positionering in markt 
De meeste concurrenten zien glasstinting als bijproduct, terwijl het voor GTN een hoofdproduct is. Hierdoor is de focus heel anders dan bij de concurrenten. Ook zijn een zevental concullega’s buiten de regio Brabant werkzaam via Foliegarant en zijn er momenteel nog vier potentiële bedrijven die lid van deze stichting willen worden. GTN kan gezien worden als een trendsettend bedrijf, waarbij Koen als mede-initiatiefnemer van de stichting Foliegarant de drijvende kracht is. Er zijn diverse leveranciers in de wereld, maar GTN werkt voornamelijk met Solargard omdat zij de beste kwaliteit folies leveren en onder andere ook ’s werelds grootste glasleverancier zijn.

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
De concurrentie is niet zo groot. Het Unique Selling Point (USP) voor GTN is dat de folies er zo netjes op worden aangebracht, dat dit als af-fabriek kan worden gezien. De service is uitmuntend en er wordt een garantie van 10 jaar op het afgeleverde product gegeven.

Structuur
Het betreft een eenmanszaak onder leiding van de heer K.J.M. Huinink.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing lening vorige eigenaar € 154.000,-
Overige kosten (o.a.) € 6.000,-
Totaal € 160.000,-

De huidige liquiditeiten worden gebruikt om het werkkapitaal (voorraad en debiteuren) te financieren. Op basis van de gerealiseerde kasstroom in 2015 en 2016 en prognose 2017 kan aan de (toekomstige) aflossingsverplichtingen worden voldaan. In de prognose 2017 is voorzichtigheidshalve niet uitgegaan van een verdere groei van het bedrijf, die naar verwachting 10% per jaar zal zijn. Indien het bedrijf snel verder zal groeien kan een eventuele werkkapitaalbehoefte via factoring worden opgevangen.

Leenbedrag: € 160.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer K. Huinink handelend onder Glass Tinting Nederland en hij is privé op grond van de rechtsvorm volledig hoofdelijk aansprakelijk voor de lening; 
  • De bestaande overlijdensrisicoverzekering met een huidige waarde van € 160.000,-, aflopend naar € 0,- in de komende 7 jaar, wordt verpand aan de investeerders via Collin Crowdfund. Het overlijdensrisico van de heer Huinink is hiermee tijdens de looptijd van de lening volledig afgedekt. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor Glass Tinting Nederland een Laag risico af.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers en prognose 2017. De Collin Credit Score Overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Over 2015 bedroeg het netto cashflow overschot na privé-opnamen € 18.000,-. Voor 2016 komt het netto cashflowoverschot uit op circa € 26.000,- en over 2017 is dit geprognosticeerd op € 24.000,-. De omzet over 2015 was € 209.000,- en laat een lichte stijging zien over 2016. In de prognose voor 2017 (geprognosticeerde omzet: € 215.000,-) is voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met de verwachte groei van het bedrijf, waarbij een hoger netto cashflowoverschot in de lijn der verwachtingen ligt. Op basis van de huidige resultaten in combinatie met de voorzichtige prognose stellen wij de score voor de rentabiliteit vast op Goed.

Solvabiliteit
Per ultimo 2015 komt de solvabiliteit uit op ruim 12% bij een balanstotaal van € 213.000,- en eind 2016 is deze ruim 20% bij een balanstotaal van € 195.000,-. De score komt hierdoor uit op Voldoende. In 2017 wordt een verbetering van de solvabiliteit verwacht naar 31% (score Ruim voldoende) bij een balanstotaal van € 203.000,-. Op basis van de prognosebalans 2016 hebben wij de score vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt per ultimo 2015 uit op 1,5 en is daarmee Goed. Voor 2016 en 2017 wordt een current ratio van ruim 3 verwacht, waarmee de score uitkomt op Excellent. Op basis van de definitieve cijfers 2015 hebben wij de score vastgesteld op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders krijgen een waardebon ter hoogte van 5% van hun investering (met een maximum van € 100,-).

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19336 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2017 om 11:14
investeerder-29663 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2017 om 11:13
investeerder-22072 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
18-01-2017 om 11:12
investeerder-20915 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2017 om 11:12
investeerder-16382 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2017 om 11:12

Reacties

Investeerder – 17405
18-01-2017 11:54
Aflossing lening vorige eigenaar 154 000 euro. Vraag, is er sinds overname van vorige eigenaar in 2014 al afgelost op de oorspronkelijke lening ?? Zo ja,hoeveel is er al afgelost. Bij voorbaat dank.

K J M Huinink
18-01-2017 12:12
Beste investeerder, allereerst hartelijk bedankt voor de investering. Voor de overname van de goodwill werd er een aanzienlijk hoger bedrag gevraagd. In de tussentijd is er een bedrag van net geen € 87.000,- afgelost.
Met vriendelijke groet,
Koen Huinink
Investeerder – 10128
18-01-2017 11:54
Nieuwe locatie gehuurd van dezelfde eigenaar voor dezelfde huursom per jaar als het 3x kleinere pand: Wat is de huurovereenkomst in aantal jaren voor deze 300 m2 En heeft de afgesproken aflossing van lening te maken met de nu laag overeengekomen huursom? Heb je daar 10 jaar plezier van of minder? Ik heb geïnvesteerd; veel succes gewenst

K J M Huinink
18-01-2017 12:45
Beste investeerder, Allereerst bedankt voor de investering! De nieuwe locatie die gehuurd gaat worden is niet van dezelfde eigenaar. Het huurcontract is voor 5 jaar met een verlening van 5 jaar. De eigenaar van het pand waar wij nu in zitten, is ook tevens de verstrekker van de financiering. Een van de voorwaarden was dat het huurcontract gelijk liep aan de aflossing. Hierdoor had hij een zekerheid dat zijn pand verhuurd bleef tijdens deze aflossing.
Met vriendelijke groet,
Koen Huinink
Investeerder – 10128
18-01-2017 11:55
Beste Koen, Al eens over nagedacht om kantoren/bedrijfsgebouwen van deze folie te voorzien? In mijn bedrijfspand van 40 jaar geleden had ik dit al als zonwering. Dan kun je meters maken😊

Investeerder – 10128
18-01-2017 11:56
Vraag: waarom werkt de website van Glass tinting niet?

K J M Huinink
18-01-2017 12:46
Beste Investeerder, hartelijk dank voor uw investering. Vaak wordt de website verkeerd geschreven, met een -s te weinig. www.glasstinting.nl werkt als een zonnetje!
Met vriendelijke groet,
Koen Huinink
A.C. Smits
18-01-2017 14:14
Verpanding debiteuren voor Collin-investeerders ? Verpanding inventaris voor Collin-investeerders ? 80% v.h. balanstotaal ult. 2016 is vreemd vermogen (€ 156K), dat is precies de schuld aan de verkoper; geen bankschuld en/of leverancierskrediet ?

Collin Crowdfund
18-01-2017 14:39
Beste investeerder, Collin kiest er bewust voor om meestal geen pandrecht te vestigen. Aangezien bij faillissement de waarde hiervan vaak tegenvalt. Wij willen voorkomen dat investeerders een te hoog verwachtingspatroon hebben van mogelijke opbrengsten. Daarnaast vraagt het de nodige beheeractiviteiten en gaat bijvoorbeeld de fiscus in geval van een bodembeslag vaak voor de pandhouder. Wat betreft uw 2e vraag, er is geen bankschuld over leverancierskrediet.

Ondernemer
Koen Huinink

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas