31660

Global Event Group

€ 500.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 449
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

90 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-03-2019 in 1 dag volgeschreven door 449 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 500.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 200.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Global Event Group B.V. is een bekende speler in de internationale festivalindustrie. De groep is bekend van het organiseren van Dreamfields Mexico, Dream Village, Daylight, WiSH Outdoor Nederland (t/m 2015) en WiSH Outdoor Italië. Daarnaast is de groep met dochteronderneming Stagekings ook actief als podiumbouwer binnen de festivalmarkt. 

Stagekings creëert wereldwijd de meest waanzinnige podia voor festivals en indoor events. Hun portfolio bevat onder andere Reverze, The Qontinent, Open Beatz en natuurlijk alle eigen festivals binnen de groep. Een van de grote krachten van Global Event Group is dat Stagekings voor alle festivals binnen de groep stages kan ontwerpen, bouwen en deels kan hergebruiken.

E4D Events is het organisatiebureau voor de Nederlandse markt en WiSH Events International op zijn beurt weer voor de internationale markt. Afgelopen november is door WiSH Events International het festival Dreamfields Mexico in Guadalajara georganiseerd. De organisatie verwelkomde tijdens de eerste editie maar liefst 50.000 bezoekers over twee dagen. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsaanvraag bedraagt € 700.000,-. Dit zal gebruikt worden om diverse festivals te kunnen voorfinancieren, waaronder een groot festival in Mexico genaamd Dreamfields. De looptijd is 36 maanden waarvan eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 30 maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. De Collin Credit Score is Voldoende.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Global Events Group als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze aanvraag zijn Global Event Group B.V., Stagekings B.V., WiSH Events International B.V., Creative Link Investments B.V., E4D Events B.V. en Unbranded Concepts B.V. Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door Niels van Vijfeijken ter hoogte van € 200.000,- die op dit moment voor de helft materieel is en gesecuriseerd wordt door een tweede hypothecaire inschrijving voor € 100.000,- op het woonhuis. Er wordt een zakelijke borgstelling afgegeven door Ali B. Beheer B.V. ter hoogte van € 100.000,-. Deze borgstelling is momenteel materieel van aard. Er wordt een zakelijke borgstelling afgegeven door een bevriende zakelijke relatie ter hoogte van € 300.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel en gesecureerd door een verpanding van een investeerdersdepot bij Collin Crowdfund met een tegenwaarde van minimaal € 300.000,-. De lening verstrekt door Ali. B Beheer B.V. ter hoogte van € 1.850.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Global Event Group B.V., Stagekings B.V., WiSH Events International B.V., Creative Link Investments B.V., E4D Events B.V. en Unbranded Concepts B.V. word verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Tevens geldt een niet-onttrekkingsverklaring op het geconsolideerde niveau van Global Event Group B.V., zolang de geconsolideerde solvabiliteit lager dan 30% is.

Video Pitch

Leendoel

De lening zal gebruikt worden om diverse festivals te kunnen voorfinancieren, waaronder een groot festival in Mexico genaamd Dreamfields. Verder zal de financiering gebruikt worden voor projectkosten voor Stagekings en de uitbreiding van de activiteiten naar de Duitse markt alsmede het ontplooien van ontwikkelingen in Unbranded Concepts.

Ondernemer

Niels van Vijfeijken (32) woont samen met Elke van Leuken en heeft in 2010 na het VWO+ de HBO-opleiding Bachelor of Engineering, Automotive Engineering (werktuigbouwkunde) afgerond. Naast zijn studie is hij in 2007 begonnen met het festival WiSH Outdoor Nederland, wat is uitgegroeid tot een van de grootste festivals van Nederland. Een van de belangrijkste USP’s van WiSH waren de stages. Deze werden allemaal door de organisatie van WiSH (met behulp van vrijwilligers) gemaakt. Eind 2013 heeft Niels het initiatief genomen om het bedrijf Stagekings op te richten. Inmiddels heeft Niels WiSH in 2015 naar Mexico gebracht, in 2016 naar Italië en Dreamfields naar Mexico in 2018. De kernkwaliteiten van Niels zijn stressbestendigheid, humor, inlevingsvermogen, leergierig, creatief, intelligent, snel en leiderschap.

Erwin Boorsma (47) heeft na een aantal universitaire studies (KMA, Bedrijfskunde en Register Beleggingsanalist) in o.a. diverse functies bij de Rabobank gewerkt. Sinds 2004 is hij zelfstandig ondernemer en heeft hij in 2008 samen met zijn compagnon Vitamine & Zo gestart, een leverancier van werkfruit. Deze investering heeft hij in 2016 voor 50% verkocht aan een private equity partij en in 2018 heeft hij zijn resterende belang verkocht aan zijn compagnon. Omzet (2018) € 12 miljoen, EBITDA € 1,7 miljoen, 90 fte personeel. Erwin is getrouwd en zijn echtgenote is ook actief in de festival business als internationale DJ. De sterke punten van Erwin liggen op het vlak van conceptmatig denken, organisatorisch sterk, structuur aanbrengen, netwerker pur sang en een gedegen financiële achtergrond.

Onderneming

Activiteiten
Onder Global Event Group B.V. vallen de hoofdactiviteiten van de drie werkmaatschappijen Stagekings, WiSH Events International en E4D Events. Binnen deze bedrijven worden de volgende activiteiten verricht:

WiSH Events International B.V.
WiSH Events International is in 2016 opgericht en is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse festivals met als focus de buitenlandse markt. Het bedrijf richt zich op de groeimarkten Latijns America & Azië met als voornaamste focus Mexico en in Azië ligt de nadruk op China/Macau. In het verleden was dit bedrijf verantwoordelijk voor de organisatie van WiSH Outdoor Italy. Afgelopen november 2018 heeft het bedrijf de organisatie van Dreamfields Mexico in Guadalajara verzorgd waarbij 50.000 bezoekers werden verwelkomd over twee dagen. 

E4D Events B.V.
E4D Events is het organisatiebureau voor de Nederlandse markt. E4D Events is verantwoordelijk voor onder andere de organisatie van festivals als Dream Village en Daylight met respectievelijk 20.000 en 5.000 bezoekers. Dit jaar komt daar een derde festival bij genaamd “de Vliegende Hollanders”.

Stagekings B.V.
Stagekings is in 2013 opgericht en voortgekomen uit het bekende dancefestival WiSH Outdoor. Momenteel is Stagekings een belangrijke speler binnen de Nederlandse podiumbouw branche. Het bedrijf onderscheidt zich in het schetsen, ontwerpen en realiseren van festival podia voor de Nederlandse en internationale markt. Hierbij waren ze in het verleden verantwoordelijk voor het totale ontwerpen en bouwen van stages voor projecten als: Dominator, Decibel, The Flying Dutch, The Qontinent, WiSH Outdoor en Dreamfields Mexico. Sinds vorig jaar is het bedrijf actief op de hard groeiende Duitse festivalmarkt. Sindsdien heeft Stagekings met succes een aantal prominente festivals in Duitsland (Open Beatz en Electrisize) aan zich weten te binden. 

Hoewel Stagekings altijd een prima gevulde orderportefeuille had is het bedrijf begin 2018 failliet verklaart. Het faillissement is afgewikkeld op enkele kleine vorderingen na, waarover men nu in gesprek is. Onderdeel van het probleem waren opstapelende juridische kosten, het niet mogen bouwen van de podia ondanks gecontracteerde afspraken en uitstelling van grote betalingen aan Stagekings door een buitenlandse partner. Stagekings is in maart 2018 uit de boedel teruggekocht. Vrijwel alle relaties van de failliete B.V. (SK Projects B.V.) zijn inmiddels hersteld. Inmiddels heeft Stagekings veel oude klanten terug, zijn veel potentiële- en nieuwe opdrachtgevers weer aangehaakt en zijn de eerdere juridische conflicten opgelost. Tevens is er veel oud- personeel terug. Last but not least wordt er hard en met succes gewerkt aan uitbreiding van de orderportefeuille in met name groeimarkt Duitsland. 

Stichting FRWRD
FRWRD is een platform waarbij de kennis en vaardigheden van Brainport en ervaring van de dance en festival industrie samenkomen zonder winstoogmerk. Het doel is om meer samenhang tussen dance, onderwijs en technologie te creëren. Dit festival brengt technologische innovaties en de dancewereld bij elkaar. Zo worden studenten van diverse scholen gekoppeld aan cases uit het bedrijfsleven. De partners van FRWRD zijn o.a. Brainport, TU/e, Fontys en Sint Lucas. Op dit moment wordt i.s.m. PSV de mogelijkheid onderzocht om het revolutionaire evenement in de winterstop van 2019/2020 in het Philips stadion te organiseren.

Unbranded Concepts
Unbranded Concepts is een bedrijf waarmee white label evenementenconcepten worden ontwikkeld voor promotors of organisatoren in binnen en buitenland. Met deze white label evenementenconcepten proberen ze de stap tot het organiseren van een festival klein te houden. Ze voorzien in alle kennis die er nodig is om een festival te organiseren. Een logisch gevolg is dat klanten van Unbranded Concepts uiteindelijk een podium afnemen bij Stagekings of een andere dienst of product bij een van de andere bedrijven. 

Onderscheidend vermogen
De kracht van de Global Event Group is dat Stagekings voor alle festivals binnen de groep stages kan schetsen, ontwerpen en bouwen. Als toeleverancier behoudt Stagekings een goede relatie met organisaties die concurreren met andere bedrijven binnen de Global Event Group. 

Bij alle projecten die Stagekings doet ontstaan nauwe samenwerkingen met andere toeleveranciers, welke vervolgens ook worden ingezet voor eigen festival binnen de Global Event Group. 
E4D Events is de grootste speler in de regio Breda. Dream Village is het grootste cross-over dance festival van Breda en omstreken.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorfinancieren festivals o.a. Dreamfields Mexico € 400.000,-
Materiaalkosten voor Stagekings (decorbouw e.d.) € 100.000,-
Ontwikkeling en uitbreiding € 200.000,-
Totaal € 700.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vervolgens een lineaire maandelijkse aflossing in 30 maanden.

De ondernemingen hebben verder geen externe financieringen lopen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor deze aanvraag zijn Global Event Group B.V. , Stagekings B.V., WiSH Events International B.V., Creative Link Investments B.V., E4D Events B.V. en Unbranded Concepts B.V. 
 • Er wordt een zakelijke borgstelling afgegeven door een bevriende zakelijke relatie ter hoogte van € 300.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel en wordt gesecureerd door een verpanding van een investeerdersdepot en -portefeuille bij Collin Crowdfund met een tegenwaarde van op dit moment ruim € 300.000,-. 
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door Niels van Vijfeijken van € 200.000,-. Deze wordt gesecuriseerd door middel van een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- op zijn woonhuis. Door de securisering is de persoonlijke borgstelling momenteel voor circa de helft materieel van aard. Het woonhuis aan de Klavierstraat 56 te Beek en Donk is voorbelast met eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande netto schuld van € 228.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 310.000,- op basis van een recent taxatierapport. 
 • Er wordt een zakelijke borgstelling afgegeven door Ali B. Beheer B.V. ter hoogte van € 100.000,-. Deze borgstelling is momenteel materieel van aard. Deze holding kent een ruime vermogenspositie op basis van de jaarcijfers per ultimo 2017. De Dun & Bradstreet kwalificatie voor Ali B. Beheer B.V. is Laag risico.
 • De lening verstrekt door Ali. B Beheer B.V. ter hoogte van € 1.850.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Global Event Group B.V., Stagekings B.V., WiSH Events International B.V., Creative Link Investments B.V., E4D Events B.V. en Unbranded Concepts B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Global Event Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Global Event Group B.V. is Verhoogd risico, voor Creative Link Investments B.V. Laag risico, voor Stagekings B.V. Verhoogd risico, voor WiSH International Events B.V. Aanzienlijk risico, voor E4D Events Laag risico en voor Unbranded Concepts B.V. is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag zijn de definitieve jaarcijfers van 2017 van WiSH International B.V., Stagekings B.V. en E4D Events B.V. gebruikt. Voor 2018 zijn concept jaarcijfers van WiSH International B.V., Stagekings B.V. en E4D Events B.V. gebruikt. Voor 2019 en 2020 is een geconsolideerde prognose opgesteld door de ondernemers en accountant van WiSH International B.V., Stagekings B.V. en E4D Events B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Het jaar 2018 toont volgens de jaarcijfers van E4D, Stagekings en WiSH Events International een zware periode met een groot netto verlies bij een gerealiseerde omzet van € 2.231.000,-. Dit heeft met name te maken met het hierboven toegelichte faillissement van SK Projects dat nu voortgezet is in Stagekings B.V., zoals eerder beschreven in de pitch. De onderneming is goed uit de strijd gekomen. Stagekings B.V. heeft nu voor 23 verschillende festivals voor ruim € 1.000.000,- aan contracten vast staan om podia te bouwen in 2019. Ook speelden er juridische geschillen bij WiSH IP. Dit heeft de nodige extra kosten met zich meegebracht. Een groot festival te Mexico heeft tevens bijgedragen aan het verlies in 2018. Dit was het eerste festival te Mexico wat veel leergeld heeft betekend. In de loop van 2018 is een nieuwe directeur aandeelhouder toegetreden in de persoon van Erwin Boorsma. Deze heeft een financiële inbreng van ruim € 1.850.000,- gedaan, waarmee de financiële positie van de onderneming weer op orde is gebracht. 

Volgens de prognose van 2019 zal er een omzet worden gerealiseerd van € 6.991.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 883.000,-. Het grote verschil in de jaaromzet zit voornamelijk in Dreamfields Mexico dat verantwoordelijk zal zijn voor een geprognosticeerde omzet van bijna € 4.000.000,-. Het deel van de aanmeldingen via pre-registratie voor de early-bird tickets voor het festival in Mexico dat per aanstaande november zal plaatsvinden geeft ruim voldoende comfort ten opzichte van het verloop van vorig jaar. Volgens de prognose van 2020 zal de omzet verder stijgen naar circa € 8.000.000,- met een verwachte genormaliseerde cashflow van ongeveer € 1.000.000,-. Aangezien de prognoses nog gerealiseerd moeten worden, hebben we de score voor de Rentabiliteit afgewaardeerd naar Voldoende. 

Solvabiliteit
Het geconsolideerde eigen vermogen op het niveau van Global Event Group B.V., Stagekings B.V., E4D Events B.V. en Wish International Events B.V. is negatief, maar doordat er een lening vanuit Ali B. Beheer B.V. aan Global Event Group B.V. en onderliggende B.V.’s van in totaal € 1.850.000,- zal worden achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding, komt de solvabiliteit uit op 26% met een risicodragend vermogen van € 266.000,- bij een balanstotaal van € 1.040.000,- op geconsolideerd niveau per ultimo 2018. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt per ultimo 2018 volgens de concept jaarcijfers uit op 3,3 en volgens prognose 2019 uit op 3,2. De liquiditeiten bestaat voornamelijk uit vorderingen van de ticketverkoop. Na verstrekking van de lening bij Collin en Knab zal de liquiditeit voor 2019 uitkomen op een ruim positief niveau om te voldoen aan de verplichtingen in de loop van het jaar. Na Dreamfields Mexico is er volgens prognose voldoende ruimte in de kasstroom om te voldoen aan alle verplichtingen. Wij beoordelen de liquiditeit naar beneden af vanwege het grote aandeel aan vorderingen tot een score van Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Voldoende

Extra beloning

Uiteraard kunnen bij een aanvraag als deze geen vrijkaarten voor festivals ontbreken. Voor de vrijkaarten geldt dat ze vrij overdraagbaar zijn. Maak vooral ook een vriend, een kind, familie, kennissen of collega’s er blij mee.

 • Onder alle investeerders verloten wij een prijs bestaande uit een vijfdaagse reis naar Mexico voor twee personen inclusief vlucht, hotel en 2 VIP Combi tickets voor Dreamfields Mexico.
 • Bij een investering van € 1.000,- of hoger ontvang je een vrijkaart voor twee personen naar keuze voor Dream Village, Airborne Festival of Dreamfields Mexico.
 • Bij een investering van € 2.500,- of hoger ontvang je een vrijkaart voor een meet & greet en backstage tour voor twee personen naar keuze bij Dream Village, Airborne Festival of Dreamfields Mexico.
 • Bij aanbrengen van nieuwe lead waaruit een verkoop volgt voor een nieuw festival (licentie deal in het buitenland) óf een verkocht concept van Unbranded Concepts óf een opdracht voor Stagekings ontvang je rechtstreeks 100% retour betaling van het geïnvesteerde bedrag tot een maximum van € 5.000,-.

De vrijkaartjes worden digitaal verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde gegevens.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-70001 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
13-03-2019 om 22:04
investeerder-69866 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
13-03-2019 om 20:43
investeerder-59886 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2019 om 17:44
investeerder-21501 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2019 om 16:30
investeerder-40772 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
13-03-2019 om 16:26

Ondernemer
Niels van Vijfeijken
Erwin Boorsma

Crowdfund Coach


Arwin Bandari