37903

GMJ Beheer B.V.

€ 25.000  |  8,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 55
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-08-2020 in 1 uur volgeschreven door 55 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam GMJ Beheer B.V.
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Machines
Datum van oprichting 28-09-2015
Website www.globetech-packaging.nl

Leendoel

De heer Van der Laan produceert en verkoopt met zijn onderneming Globe Tech B.V. machines voor het sealen van emmers en bekers voor de food en non-food industrie. Met de financiering van Collin Crowdfund gaat de ondernemer een draaibank aankopen met GMJ Beheer B.V. en gaat die machine vervolgens verhuren aan de werkmaatschappij Globe Tech B.V.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Machine € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn GMJ Beheer B.V., KG Group B.V. en Globe Tech B.V. Door de heer G.B.D.J. van der Laan wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van GMJ Beheer B.V., KG Group B.V. en Globe Tech B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Globe Tech B.V. is Verhoogd risico en de scores voor GMJ Beheer B.V. en KG Group B.V. zijn beide Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van GMJ Beheer B.V., KG Group B.V. en Globe Tech B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer heeft weinig invloed van corona ondervonden. Alleen werden klantbezoeken uitgesteld.

Toelichting jaarcijfers
Er zijn in 2018 grote investeringen gedaan in nieuwe producten die pas in het laatste kwartaal van 2019 hebben geresulteerd in extra omzet. Daardoor heeft de groep in 2018 een verlies geleden. Vervolgens is er in 2019 winst geboekt wat een positieve invloed heeft gehad op het eigen vermogen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 79.000 € 58.000
Vlottende activa € 653.000 € 1.033.000
Overige vlottende activa € 7.000 € 5.000
Totaal € 739.000 € 1.096.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € -156.000 € -36.000
Langlopende schulden € 232.000 € 172.000
Kortlopende schulden € 663.000 € 960.000
Totaal € 739.000 € 1.096.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 1.748.000  
Bruto winst € 983.000  
Kosten € 862.000  
Netto winst € 120.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110966 heeft € 200 geïnvesteerd.
25-08-2020 om 13:05
investeerder-90588 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-08-2020 om 13:04
investeerder-191477 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2020 om 13:04
investeerder-170433 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-08-2020 om 13:04
investeerder-120470 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-08-2020 om 13:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders