48608

Go-Campers

€ 80.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 98
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 98 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Go-Campers
Sector Verhuur
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Opstartkosten
Datum van oprichting 21-03-2022

Leendoel

Go-Campers is opgericht door Carlo Olde Loohuis en Stéphanie Pet. Go-Campers is een nieuw camperverhuurbedrijf gevestigd in Breda. De locatie zal beschikken over een ruime parkeergelegenheid voor de campervloot en voor de klant om de eigen auto te parkeren. Tevens kunnen er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op deze locatie. De ondernemers hebben ervaring binnen de branche, omdat (schoon)ouders al jaren hun eigen camperverhuurbedrijf exploiteren. Voor de opstart is men op zoek naar kapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanbetaling campers € 100.000
Bestelbussen € 34.000
Inventaris € 15.000
Voorraad € 7.000
Werkkapitaal € 54.000
Totaal € 210.000
Eigen inbreng € 30.000
Achtergestelde lening (schoon)vader € 100.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer C.A.M. Olde Loohuis en mevrouw S.E.M. Pet handelend onder de naam Go-Campers. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het woonhuis aan de Magnoliastraat 54, 4814 CR Breda, kadastraal bekend als sectie E nummer 2106 te Breda, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en een openstaande schuld van € 335.619,09 per d.d. 10-01-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 440.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-05-2024.
  • De lening van (schoon)vader ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Go-Campers is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers jaar 1, openingsbalans, alsmede de overwaarde op het onroerend goed waarop een hypotheek wordt verkregen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het netto cashflowoverschot na privéonttrekkingen en aflossing Collin zal naar verwachting € 23.000,- bedragen.

De ondernemers zijn van plan om in het eerste jaar een tiental camperbussen aan te schaffen. Inmiddels hebben ze een drietal camperbussen gevonden die ze wensen aan te schaffen. In de prognose is er rekening gehouden met gedurende het gehele jaar kosten van een tiental camperbussen. De ondernemers zullen daarnaast ook een aantal bestelbussen aanschaffen die ze zelfstandig om zullen bouwen naar campers.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 155.000
Vlottende activa € 55.000
Totaal € 210.000

Passiva

  BNI
Risicodragend vermogen € 130.000
Langlopende schulden € 69.000
Kortlopende schulden € 11.000
Totaal € 210.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 610.000
Bruto winst € 362.000
Kosten € 257.000
Resultaat € 105.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 11:01
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 11:01
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 11:00
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 11:00
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders