40604

GOKIS

€ 90.000  |  8,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 163
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 163 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam GOKI’S
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Opstartkosten
Datum van oprichting 15-01-2021

Leendoel

GOKI’S is een nieuwe horecagelegenheid te Amsterdam, welke geëxploiteerd gaat worden door Errol Carkic. In de ochtenden worden voor het ontbijt onder andere açai bowls en natuurlijke sappen gebruikt. Daarnaast is er tijdens de lunch en het diner ruimte voor sushi en poké bowls. Gedurende de gehele dag zal er een uniek pannenkoekenconcept onder de naam MILKY worden aangeboden. De ondernemer is op zoek naar een aanvullende financiering voor de opstart.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

(Eenmalige) franchise fee € 31.000
Verbouwing en inrichting pand € 73.000
Voorfinanciering BTW € 25.000
Werkkapitaal € 46.000
Onvoorziene kosten € 20.000
Totaal € 195.000
Eigen inbreng € 105.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer E. Carkic handelend onder de naam GOKI’S. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van GOKI’S worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag door mevrouw C.L. Wong (partner) afgegeven. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het appartement en is materieel van aard.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het appartment aan Schalkwijkpad 33, 1107JL te Amsterdam (kadastraal bekend als sectie L, complexaanduiding 8120 en appartementsindex 103 te Weesperkarspel) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 152.000,- en openstaande schuld van € 149.000,- . Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 19 augustus 2021 heeft het appartment een marktwaarde van € 310.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor GOKI’S is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van GOKI’S. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Gedurende de coronacrisis mochten de bezorgrestaurants hun deuren open houden. Hierop heeft de ondernemer voorafgaand aan de opening ingespeeld door ook met virtual branding te gaan werken. Een gezond concept met shakes, juices, acai bowls en een pannenkoekenconcept van MILKY dat overigens al bekend is in Zuid-Europa. De focus zal in deze tijd veelal op de lokale markt zijn, en toerisme is in de stad als Amsterdam altijd mooi meegenomen.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 104.000
Vlottende activa € 45.000
Overige vlottende activa € 46.000
Totaal € 195.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 105.000
Langlopende schulden € 75.000
Kortlopende schulden € 15.000
Totaal € 195.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 355.000  
Bruto winst € 258.000  
Kosten

€ 163.000

 
Resultaat € 95.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose prognose jaar 2

Omzet € 384.000  
Bruto wins € 280.000  
Kosten € 161.000  
Resultaat € 119.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109336 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-09-2021 om 11:01
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-09-2021 om 11:01
investeerder-80282 heeft € 300 geïnvesteerd.
17-09-2021 om 11:01
investeerder-276302 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-09-2021 om 11:01
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-09-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders