33689

Golden 3

€ 30.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 62
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 62 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Golden 3
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 06-12-2016
Website N.v.t.

Leendoel

De ondernemer is werkzaam als reclame uitvoerder. Hij is nu voornemens te gaan starten met het personenvervoer en dan voornamelijk gericht op het vervoeren van artiesten. Voor deze werkzaamheden gaat hij een auto leasen. De financiering die verstrekt wordt door Collin is voor de betaling van zijn eigen inbreng alsmede de BTW. Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. Na 5 maanden wordt er een tussentijdse aflossing gedaan van € 12.000,-, dit is nadat de ondernemer zijn BTW terug heeft ontvangen. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Eigen inbreng/BTW leaseauto € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer R.A. Acosta Santamaria handelend onder de naam Golden 3. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Golden 3 worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 30.000,- op het appartement aan de Schimmelweg 479, 2524XD 's-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en openstaande schuld van € 110.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 147.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Golden 3 is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Golden 3. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 1.000 € –
Vlottende activa € 10.000 € 15.000
Overige vlottende activa € 3.000 € 2.000
Totaal € 14.000 € 17.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 10.000 € 17.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 4.000 € –
Totaal € 14.000 € 17.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 56.000  
Bruto winst € 56.000  
Kosten € 2.000  
Resultaat € 54.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90793 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 14:21
investeerder-69069 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 14:21
investeerder-30870 heeft € 300 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 14:20
investeerder-110712 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 14:17
investeerder-43275 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-11-2019 om 14:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders