44253

Golden Logistics (2)

€ 200.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 467
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-01-2023 in 1 dag volgeschreven door 467 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Golden Logistics
Sector Transport
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-10-2020

Leendoel

Hakop Karapetjan exploiteert de eenmanszaak Golden Logistics. Golden Logistics is een transportbedrijf dat fruit- en groente vervoerd voor o.a. Lidl. Hakop heeft een bestaande financiering via Collin Crowdfund, die met de nieuwe lening wordt afgelost. De onderneming is het afgelopen jaar gegroeid, waardoor er werkkapitaal benodigd is van € 200.000,-. De groei van Golden Logistics is terug te zien in de cijfers van 2022. De ondernemer heeft de prognose cijfers van 2022 afgelopen jaar overtroffen. Hakop verwacht deze groei door te kunnen zetten middels afspraken met grote opdrachtgevers (o.a. Maersk en VDH) en het uitbreiden van het wagenpark en personeel. Vanaf eind januari 2023 heeft de ondernemer een 10-tal vrachtwagens rijden. De nieuwe financiering via Collin Crowdfund is benodigd als groeikapitaal waarmee hij onder andere nieuwe personeelsleden zal werven en de verdere professionalisering van de onderneming.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 175.000
Herfinanciering € 25.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer H. Karapetjan handelend onder de naam Golden Logistics. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft op dit moment een materiële waarde en bestaat uit de overwaarde op zijn appartement.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- het appartement aan de Braamberg 102, 2905 BK te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 5656, appartementsindex 78 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 275.000,- en openstaande schuld per 23-12-2022 van € 191.572,23. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 390.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16 december 2022. Het appartement is in 2022 verbouwd.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Golden Logistics worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Golden Logistics is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van Golden Logistics. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognose cijfers 2022 zijn afgelopen jaar overtroffen. De verwachte omzet 2022 was € 255.000,- met een resultaat van € 69.000,-. De prognose voor 2023 is gebaseerd op een wagenpark met 10 vrachtwagens en opgesteld aan de hand van historische cijfers. De 10 vrachtwagen worden geleased bij Beequip.

Jaarcijfers

Balans overzicht per 30 november 2022

Activa

  November 2022
Vaste activa € 162.000
Vlottende activa € 56.000
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 219.000

Passiva

  november 2022
Eigen vermogen € 12.000
Langlopende schulden € 208.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 219.000

Winst- en verliesrekening per 30 november 2022

Omzet € 297.000
Bruto winst € 297.000
Kosten € 187.000
Resultaat € 110.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 1.800.000
Bruto winst € 1.800.000
Kosten € 1.463.000
Resultaat € 337.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-307553 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-01-2023 om 22:50
investeerder-363321 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2023 om 22:43
investeerder-219302 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2023 om 22:31
investeerder-12832 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-01-2023 om 22:12
investeerder-6808 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2023 om 20:57

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders