41861

Golden Logistics

€ 30.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 64
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-03-2022 in 1 uur volgeschreven door 64 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Golden Logistics
Sector Transport
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-10-2020

Leendoel

Hakop Karapetjan exploiteert de eenmanszaak Golden Logistics. Golden Logistics is een transportbedrijf dat vooral fruit- en groente vervoerd voor o.a. LIDL. De onderneming is groeiende, waardoor er werkkapitaal benodigd is van € 30.000,-. Deze zal worden aangewend voor het kunnen inhuren van personeel en het leasen van een nieuwe trailer.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer H. Karapetjan handelend onder de naam Golden Logistics. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft op dit moment een materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Golden Logistics worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Golden Logistics is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van Golden Logistics. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Namens ondernemer: “Tot nu toe geen invloed door corona”.

Toelichting jaarcijfers
Het langlopend vreemd vermogen in 2021 betreft een leaseovereenkomst van een vervoersmiddel.

Jaarcijfers

Balans overzicht concept 2021

Activa

  concept 2021
Vaste activa € 87.000
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € —
Totaal € 87.000

Passiva

  concept 2021
Eigen vermogen € 4.000
Langlopende schulden € 71.000
Kortlopende schulden € 13.000
Totaal € 87.000

Winst- en verliesrekening concept 2021

Omzet € 136.000
Bruto winst € 136.000
Kosten € 77.000
Resultaat € 59.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 255.000
Bruto winst € 255.000
Kosten € 186.000
Resultaat € 69.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-248057 heeft € 200 geïnvesteerd.
21-03-2022 om 15:07
investeerder-74332 heeft € 200 geïnvesteerd.
21-03-2022 om 15:07
investeerder-306274 heeft € 200 geïnvesteerd.
21-03-2022 om 15:07
investeerder-141180 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2022 om 15:07
investeerder-108137 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-03-2022 om 15:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders