42247

Golfpark De Bonte Bij

€ 730.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 495
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 495 investeerders

Samenvatting

Martine Martens is al meer dan 25 jaar actief als ondernemer in de golfwereld. Ze heeft meerdere golfscholen opgericht en is onder andere werkzaam voor de Nederlandse Golf Federatie. Martine heeft de mogelijkheid om golfpark De Leemskuilen te Uden over te nemen, welke dichtbij haar woonhuis is gelegen. Het golfpark telt momenteel 600 kaarthouders, heeft 9 prachtige holes (par 3-baan) met 6 oefenholes en is gelegen in een bosrijke omgeving. Het golfpark zal worden geëxploiteerd onder de naam Golfpark De Bonte Bij.

De transactie bestaat uit de overname van de aandelen, bedrijfsactiva en het onroerend goed. De marktwaarde van het golfpark is recent vastgesteld op € 830.000,-. De Loan to Value (LTV) bedraagt 88% bij de start en 66% bij de slottermijn. Hierbij is geen rekening gehouden met de waardestijging na de beoogde verbouwingen en derde hypotheek op het woonhuis.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 930.000,-. Er wordt voor € 200.000,- aan achtergestelde leningen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 730.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn ter hoogte van € 550.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor De Bonte Bij B.V. is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn De Bonte Bij B.V., De Leemskuilen Uden B.V. en Udense Golf B.V.
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000,- door mevrouw M.H.M. Martens en de heer H.S.M. Tausch (partner). De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel door de overwaarde op het woonhuis en een woning (eigen gebruik) vrij van hypotheek in Frankrijk.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 830.000,- op het golfpark aan de Doelenweg 1, 5406 XK te Uden, kadastraal bekend als sectie R nummers 130 en 693 te Uden (de woning aan de Kantonweg 1 valt niet onder de hypothecaire inschrijving), verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het golfpark kent een marktwaarde van € 830.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 maart 2022.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,-, op het woonhuis aan de Korte Kerkstraat 10, 5461 JM te Veghel, kadastraal bekend als sectie G nummer 1898 te Veghel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving door ING BANK N.V. ter hoogte van gezamenlijk € 393.234,- en een openstaande restschuld ter hoogte van € 345.000,-. De woning kent een verwachte opbrengstwaarde van € 400.000,- op basis van een verkoopbemiddeling in februari 2022, door een lokale taxateur. 
 • De (vijf) leningen van investeerders ter hoogte van gezamenlijk € 200.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste drie jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel worden betaald, nadat de verplichtingen naar de investeerders van Collin Crowdfund zijn voldaan.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Bonte Bij B.V., De Leemskuilen Uden B.V. en Udense Golf B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
   

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de overname van de aandelen en het onroerend goed van het golfpark De Leemskuilen te Uden.

Ondernemer

Martine Martens (1970) is al ruim 25 jaar actief in de golfwereld als zelfstandig onderneemster en werkzaam voor de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Martine heeft meerdere golfscholen opgericht. De meest recente is Anderstein in Maarsbergen. In het verleden heeft zij golfscholen in Vught en Limburg opgericht.

Golf is haar passie en dit wil zij ook overdragen. Martine vanuit haar rol bij het NGF landelijk in contact met diverse golfclubs- en banen, organiseert zij inspirerende workshops en spart zij op hoog niveau over trends en actualisatie van golfclubs. Martine heeft haar sporen verdiend binnen de Nederlandse golfwereld en heeft een groot netwerk binnen deze branche opgebouwd. Martine zal het golfpark De Bonte Bij runnen met haar partner en dochter. Daarnaast zal de huidige golfleraar worden behouden voor de club.
 

Onderneming

De Leemskuilen is een par-3 golfbaan met 9 holes en 6 oefenholes. Daarnaast is er een verlichte driving range beschikbaar met 24 afslagplaatsen, waarvan 12 overdekt zijn. De par-3 golfbaan is een baan met holes variërend van 73 meter tot 168 meter. De baan is sfeervol aangelegd met gevarieerde holes, ontworpen door architect Bruno Steensels. Er zijn diverse hoogteverschillen gecreëerd en er zijn diverse waterpartijen, bunkers en beplantingsstroken aangelegd. Nabij de entree bevindt zich het clubhuis met horecavoorzieningen, kantoorruimte, opslag- en werkplaats en aangebouwd de half open overdekte afslagplaatsen van de driving range. Bij het clubhuis bevindt zich de driving range met een lengte van 225 meter.

De Leemskuilen is gelegen in Uden ingeklemd tussen het natuurgebied de Maashorst en de snelweg A50. De gemeente is momenteel bezig om het natuurgebied in te richten wat de toeloop van fietsers en wandelaars zal vergroten.

Bij De Leemskuilen kunnen golfers zowel contributie als losse greenfees betalen. Deze activiteiten worden aangevuld met onder andere golflessen en clinics. De pro die deze clinics verzorgd is in loondienst van De Leemskuilen. Naast deze werkzaamheden is de pro ook ambassadeur van de golfbaan. Zoals te doen gebruikelijk in de sportwereld, komt er ook omzet uit sponsoring. Verder heeft De Leemskuilen als kernactiviteiten het uitvoeren van de werkzaamheden in het clubgebouw, de golfshop en de horeca (met terras van 250m2). De erfpachtovereenkomst is vastgesteld tot 2038 en zal worden verlengd voor de duur van minimaal 30 jaar, de huidige canon blijft gelijk.

De transactie bestaat uit de overname van de aandelen, bedrijfsactiva en het onroerend goed. De marktwaarde van het golfpark is recent vastgesteld op € 830.000,-. De Loan to Value (LTV) bedraagt 88% bij de start en 66% bij de slottermijn. Hierbij is geen rekening gehouden met de waardestijging na de beoogde verbouwingen en derde hypotheek op het woonhuis.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop golfpark € 750.000,-
Verbouwing € 180.000,-
Totaal € 930.000,-
Achtergestelde leningen € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 730.000,-

Leenbedrag: € 730.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 550.000,-.

Overige financiers
Uit het netwerk van onderneemster worden er een vijftal achtergestelde leningen verstrekt, met een gezamenlijke hoogte van € 200.000,-. De looptijd van de leningen is acht jaar, waarvan de eerste drie jaar van de looptijd er geen aflossingen plaatsvinden. De rente mag wel worden betaald, nadat de rente- en aflosverplichtingen tot dan toe aan de investeerders van Collin Crowdfund zijn voldaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor De Bonte Bij B.V., De Leemskuilen Uden B.V. en De Udense Golf B.V. zijn Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op historische jaarcijfers van het golfpark, (geconsolideerde) prognoses voor 2022 en 2023 en een recent taxatierapport van het golfpark. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De accountant van ondernemer heeft een prognose opgesteld voor de exploitatie van het golfpark op basis van de historische cijfers van de huidige eigenaar. De basisomzet bestaat uit de contributie van het huidige ledenaantal, green fees, lessen en horeca-omzet. Na overname zal er actiever worden ingezet op lessen, sponsoring en de horeca. Voor het eerste volledige jaar verwacht men een omzet ter hoogte van € 591.000,-, met een verwachte genormaliseerde cashflow ter hoogte van € 92.000,- en een netto cashflowoverchot na rente- en aflosverplichtingen van € 72.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit, mede omdat deze deels is gebaseerd op prognoses, als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 23% op een geconsolideerd balanstotaal ter hoogte van € 1.208.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn De Bonte Bij B.V., De Leemskuilen Uden B.V. en Udense Golf B.V.
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000,- door mevrouw M.H.M. Martens en de heer H.S.M. Tausch (partner). De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel door de overwaarde op het woonhuis en een woning (eigen gebruik) vrij van hypotheek in Frankrijk.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 830.000,- op het golfpark aan de Doelenweg 1, 5406 XK te Uden, kadastraal bekend als sectie R nummers 130 en 693 te Uden (de woning aan de Kantonweg 1 valt niet onder de hypothecaire inschrijving), verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het golfpark kent een marktwaarde van € 830.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 maart 2022.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,-, op het woonhuis aan de Korte Kerkstraat 10, 5461 JM te Veghel, kadastraal bekend als sectie G nummer 1898 te Veghel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving door ING BANK N.V. ter hoogte van gezamenlijk € 393.234,- en een openstaande restschuld ter hoogte van € 345.000,-. De woning kent een verwachte opbrengstwaarde van € 400.000,- op basis van een verkoopbemiddeling in februari 2022, door een lokale taxateur. 
 • De (vijf) leningen van investeerders ter hoogte van gezamenlijk € 200.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste drie jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel worden betaald, nadat de verplichtingen naar de investeerders van Collin Crowdfund zijn voldaan.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Bonte Bij B.V., De Leemskuilen Uden B.V. en Udense Golf B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het golfpark, de derde hypothecaire inschrijving op de privéwoning en de gezamenlijke persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-95907 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-06-2022 om 11:41
investeerder-47368 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-06-2022 om 11:40
investeerder-221473 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-06-2022 om 11:40
investeerder-110088 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
08-06-2022 om 11:40
investeerder-46296 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-06-2022 om 11:39

Ondernemer

Martine Martens

Crowdfund Coach


Rick van Griensven