30602

GoodHangout / Powis License

€ 600.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  
Reeds
geïnvesteerd

- %

Verlopen
inschrijftijd

- %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende

Samenvatting

De volledig hypothecair gedekte financiering dient voor de herfinanciering en renovatie van het pand en de opstart van een nieuw horecabedrijf, gelegen in het stadsontwikkelingsgebied Watergraafsmeer. GoodHangout zoekt met haar formules nadrukkelijk verbinding met haar omgeving. De onderneming is gevestigd in het pand op de H.J.E. Wenckebachweg 180 te Amsterdam. De ondernemers zijn tevens eigenaar van MS De Jordaan, die in april van 2015 succesvol zijn gefund door Collin Crowdfund. Tot op heden zijn de betalingsverplichtingen naar de investeerders van Collin Crowdfund inzake die campagne correct  nagekomen.

Samen met top-chef Evert te Pas ontwikkelden Petra Ruijs en Maarten Cuppen een voor Nederland nieuw concept GoodFood by-the-Gram, waarbij de gast zijn menu-keuze naar gewicht afrekent. Zoals Petra opmerkte: “Kom bij ons uw gram maar halen! Wij zijn er klaar voor…”. Middels een eigentijdse techniek en aanpak vindt u er straks ook betaalbare GoodCocktails by-the-dozens waar een eigen ‘signature cocktail’ kan worden samengesteld. Onder het label GoodVibes music of-the-world worden wekelijks wisselende muziek-evenementen gehouden voor verschillende doelgroepen. Muziekstijlen lopen uiteen van Kizumba tot Afrobeat, Hollandse avond en Soul tot American Evergreens.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte en gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 3.333,33 en een slottermijn van € 400.000,-. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Powis License B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is Powis License B.V. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- gevestigd op het recht van erfpacht met het daarop gevestigde onroerend goed aan de H.J.E. Wenckebachweg 180 te Amsterdam. Deze hypothecaire inschrijving is op dit moment volledig materieel. Daarnaast geven Maarten Cuppen en Petra Ruijs een gezamenlijke borgstelling af van € 50.000,-, die momenteel materieel van aard is. De huurpenningen van De Nieuwe Afspraak B.V. (handelsnaam Goodhangout) worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 41.744,- door Hocrea Beheer B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 75.781,- door Amedco B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Powis License B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening van Collin Crowdfund) 36% of lager is. 

Leendoel

De gevraagde financiering zal worden aangewend ter herfinanciering van de bestaande hypothecaire leningen en de bekostiging van de renovatie, herinrichting en opstarten van het nieuwe horecabedrijf. 

Ondernemer

Echtelieden Petra Ruijs (52) en Maarten Cuppen (60) zijn ondernemers pur sang. Eerder ontwikkelde Maarten de bungalow- en recreatieparken ‘De Buitenplaatsen’ en hotels zoals Chateau St. Gerlach, Grand Hotel Karel V en Librije’s Hotel. Hij bedacht eveneens en passant MS De Jordaan. Daarnaast is hij nog zakelijk adviseur van U-Diagnostics, een laboratorium voor Bloedonderzoek in Utrecht. Dit laatste bedrijf is via Collin Crowdfund geholpen met haar financieringsbehoefte. Kernkwaliteiten van Maarten zijn: no-nonsense mentaliteit, sterk analytisch vermogen, goede onderhandelaar, doortastend, innemend en niet bang om, waar nodig en wenselijk, de confrontatie aan te gaan.

Waar Maarten conceptueel én financieel zijn ding doet, bewaakt Petra commercieel en operationeel het fort. Dat doet zij sinds kort samen met haar dochter Boudie (22), partners William Iwuchukwu (40) en Evert te Pas (46) en management-teamleden Saskia Roomeijer (56) en Virgill Ford (29). Hiervoor is zij zestien jaar werkzaam geweest als juridisch secretaresse bij twee advocatenkantoren en ook nog enige tijd als officemanager in een tandartspraktijk.

Petra en Maarten hebben enerzijds de behoefte om wat goed is te koesteren en te consolideren (MS De Jordaan B.V. en PrevDent International B.V.) en staan zij anderzijds open voor vernieuwing en een eigentijdse invulling van wat zij als goed gastheerschap beschouwen. Zo ontstond GoodHangout in een pand wat Maarten in 2008 samen met een in 2014 overleden zakenpartner kocht. In oktober 2017 namen Petra en Maarten de aandelen van Powis License B.V. over. Sindsdien is gewerkt aan een nieuwe invulling van de exploitatie met behoud van wat al goed was, te weten een Afrobeat-Urban club-activiteit. Deze speelt zich voornamelijk gedurende de zaterdagnacht af onder leiding van mede-aandeelhouder in de horeca-exploitatie William Iwuchukwu. GoodHangout met de formules GoodFood by-the-Gram, GoodCocktails by-the-dozens en GoodVibes of-the-world is de uitkomst van deze nieuwe invulling.

De motivatie van Petra en Maarten is deels gericht op het creeëren en instandhouden van bijzondere horeca bedrijven. Echter ligt de focus nu ook op de ontwikkeling op middellange termijn van een meer omvangrijk woon, werk- en uitgaansgelegenheid in een gebied dat bestemd is voor wonen en werken.

Onderneming

Kernprofiel
Goodhangout wordt een gastvrij en toegankelijk horecabedrijf, waarbij de gast straks voor zijn menukeuzes per gram betaalt. De onderneming is gelegen in het stadsontwikkelingsgebied Watergraafsmeer en zoekt met haar formules nadrukkelijk verbinding met haar omgeving. De aan haar verstrekte vergunning maakt het mogelijk om van ’s ochtends 09.00 uur tot ’s nachts 04.00 uur (05.00 uur op vrijdag en zaterdag) open te zijn.

Visie
De onderneming is gevestigd in het pand op de H.J.E. Wenckebachweg 180 te Amsterdam. De heer Cuppen is verantwoordelijk voor het voeren van de directie en de ontwikkeling van het onroerend goed. Mevrouw Ruijs is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. Op de middellange termijn willen de eigenaren ter plekke een omvangrijkere woon, werk en uitgaansgelegenheid ontwikkelen. Met deze financiering wordt zowel de exploitatie van het pand als van het horecabedrijf samengebracht.

Positionering in de markt en concurrentie
De exploitatie zal in de nabije toekomst een behoorlijke verandering doormaken. Vanaf 1 september 2018 zal het object onder de naam GoodHangout als dag-, avond- en nachtzaak open gaan. Gedurende de dag vinden de bezoekers het betere horeca-aanbod met als specialiteiten GoodFood-by-the-Gram (warme en koude gerechten middels buffetpresentatie die de gasten ’op gewicht’ afrekenen), GoodCocktails-by-the-dozens (tientallen cocktails op eigen recept van de gast tegen scherpe prijzen) en GoodVibes-of-the-World (een agenda met wekelijks verschillende muziekevenementen voor diverse doelgroepen tot in de late uurtjes). Deze samenstelling van formules en laagdrempeligheid garandeert dat er spoedig verbinding met de buurt tot stand gebracht kan worden waar nog niet of nauwelijks in horeca voorzien is. De onderneming zal nu onder primaire verantwoordelijkheid van het echtpaar Cuppen worden ontwikkeld en geëxploiteerd.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossen hypothecaire leningen Powis License € 400.000,-
Renovatie, herinrichten en opstarten GoodHangout € 200.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 3.333,- met een slottermijn van € 400.000,-.

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.

Risico

Deze aanvraag van € 600.000,- is hypothecair gedekt op basis van een rapport met een taxatiewaarde van € 825.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Powis Licence B.V. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- gevestigd op het pand aan de H.J.E. Wenckebachweg 180 te Amsterdam, met een vrije verkoopwaarde na verbouwing van € 825.000,- conform een taxatierapport van juli 2018.
  • De heer M.J.M. Cuppen en mevrouw P.J. Ruijs geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De huurpenningen van De Nieuwe Afspraak B.V. (handelsnaam Goodhangout) worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van € 41.744,- door Hocrea Beheer B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van € 75.781,- door Amedco B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Powis License B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Powis License B.V. als Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019 van Powis License B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De rentabiliteit betreft de exploitatie van het onroerend goed van Powis License B.V. Dit betreft de huuropbrengsten van het pand aan de H.J.E. Wenckebachweg 180 in Amsterdam. Volgens de definitieve cijfers 2017 was de omzet € 48.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 19.000,- (score Ruim voldoende). Conform prognose wordt voor 2018 een omzet begroot van € 57.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 25.000,-. Ultimo 2019 wordt een omzet van € 57.000,- verwacht met een genormaliseerde cashflow van € 18.000,-. Met de kennis van de reeds bestaande exploitatie (acht jaar) met een jaarlijkse omzet van ongeveer € 250.000,- en de getaxeerde huurwaarde wordt de prognose realistisch geacht. We beoordelen de Rentabiliteit op een score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2017 is het eigen vermogen van Powis License B.V. volgens de definitieve cijfers € 175.000,- met een solvabiliteit van 23% (score Voldoende). Mede door de achterstelling van een tweetal lening zal het eigen vermogen ultimo 2018 naar verwachting groeien naar € 304.000,- met een solvabiliteit van 33%. Aan het einde van 2019 wordt een eigen vermogen begroot van € 305.000,- met een solvabiliteit van 35%. De ruime overwaarde op het onroerend goed conform het taxatierapport geeft extra comfort. Wij stellen de Collin Credit Score op dit onderdeel behoudend vast op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is ultimo 2017 conform de definitieve cijfers 0,5. Op het moment dat de crowdfund lening wordt verstrekt, wordt een aanzienlijk deel van de kortlopende schulden omgezet in achtergesteld vermogen. Daardoor verbetert de liquiditeit noemenswaardig. Ultimo 2018 resulteert dat naar verwachting in een current ratio van 2,3. Conform prognose groeit de current ratio in 2019 verder door naar 2,6. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- wordt een ’GoodFood-by-the-Gram cheque’ aangeboden à 1 (één) gram per inlegde euro. Zo is bijvoorbeeld een investering van € 2.500,- goed voor een GoodFood-by-the-Gram cheque van 2.500 gram, wat overeenkomt met een diner voor circa vier personen. De waardebon geldt niet voor dranken.

De waardebon/voucher/uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
Door aanspraak te maken op deze beloning kan uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Ondernemer

Maarten Cuppen, Petra Ruijs en William Iwuchukwu

Crowdfund Coach


Fred Bouwman