41486

Grand Café Lekker Gezellig

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 227
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 227 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Grand Café Lekker Gezellig
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 16-08-2021
Website www.grandcafelekkergezellig.nl

Leendoel

Stanley Slatérus heeft op 26 november jl. Grand Café Lekker Gezellig geopend aan de Oudegracht 50 te Utrecht. Een horecagelegenheid waar mensen in een Grand Café-achtige setting pure gezelligheid kunnen beleven met een lekker drankje en smaakvol hapje op een kwalitatief hoogwaardige wijze gepresenteerd en geserveerd. De onderneming wordt geëxploiteerd door de familie Slatérus. Waarbij de overname volledig uit eigen middelen is gefinancierd, maar door de huidige corona omstandigheden de ondernemer extra werkkapitaal wenst aan te houden gezien de huidige omstandigheden.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 118.000
Inventaris en verbouwing € 182.000
Totaal € 300.000
Eigen inbreng € 200.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer S.J. Slatérus handelend onder de eenmanszaak Grand Café Lekker Gezellig. De hoofdelijke aansprakelijkheid vertegenwoordigd op dit moment een materiële waarde.
  • Door mevrouw M.G. Slatérus – Sins (partner van S.J. Slatérus) wordt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- afgegeven.
    • De vermogenspositie van de heer en mevrouw Slatérus vertegenwoordigd een materiële waarde. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Grand Café Lekker Gezellig worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Grand Café Lekker Gezellig is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognoses van Grand Café Lekker Gezellig. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De coronapandemie heeft er voor toegeleid dat er sinds de opening nauwelijks omzet is gedraaid. Zonder de lockdown had deze financiering naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsgevonden, aangezien de volledige overname tot stand is gekomen uit eigen middelen.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft er bewust voor gekozen om een ruime liquiditeitspositie aan te houden om daarmee eventuele tegenvallers te kunnen opvangen en daarmee ook de onzekere tijden rondom de coronapandemie goed door te komen. Met de begroting voor 2022 is er een rekening gehouden met de huidige lockdown in het eerste kwartaal is er rekening gehouden met een zeer beperkte omzet.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 198.000
Vlottende activa € 11.000
Overige vlottende activa € 108.000
Totaal € 317.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 200.000
Langlopende schulden € 90.000
Kortlopende schulden € 27.000
Totaal € 317.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 334.000  
Bruto winst € 238.000  
Kosten € 202.000  
Resultaat € 36.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-154871 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 14:17
investeerder-273478 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 14:17
investeerder-94791 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 14:17
investeerder-63486 heeft € 300 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 14:16
investeerder-124449 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 14:16

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders