46547

Great Peninsula Services B.V.

€ 700.000  |  9,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 291
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 291 investeerders

Samenvatting

Venkat Vishnumolakala, middels Great Peninsula Services B.V., en Pavan Gummadi, als privé-persoon, hebben een gezamenlijk vastgoedproject. Dit betreft een combinatiepand aan de Amsterdamseweg 159 te Amstelveen. Het pand is reeds in bezit en dient als gevolg van vertraging in het vergunningentraject tijdelijk geherfinancierd te worden met een overbruggingsfinanciering. De verbouwing van het horecagedeelte is inmiddels gereed en van de appartementen is de ruwbouw gereed. De verwachting is om ergens januari 2024 gereed te zijn met de gehele verbouwing. Na afronding van de verbouwing en volledige verhuur kan de financiering naar verwachting regulier worden geherfinancierd.

Venkat heeft een master in Werktuigbouwkunde en Bedrijfskunde. Pavan heeft een Master in Computer Science Engeneering. Beiden kwamen in 2007 naar Nederland en zijn voor dezelfde grootbank gaan werken. Inmiddels is Venkat zijn eigen bedrijf in vastgoed begonnen (verhuur en beheer), een eigen bouwbedrijf voor klanten en voor zijn eigen renovatieprojecten en heeft een eigen vastgoedportefeuille opgebouwd van 23 objecten met WOZ-waarde van € 6.295.000,- en een openstaande schuld van € 4.086.733,-. Pavan is als ZZP’er werkzaam voor grote corporates. Daarnaast heeft Pavan nog een kleine VOF met 2 vrienden voor het importeren van groente en fruit uit India en een bescheiden vastgoedportefeuille die hij grotendeels samen heeft met Venkat. De gezamenlijke loan-to-value (LTV; de verhouding tussen de openstaande schuld en de totale WOZ-waarde) van Venkat en Pavan bedraagt 65%. 

Venkat heeft in augustus 2023 via Collin Crowdfund vastgoed aangekocht. Hij heeft tot op heden altijd tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan. 

Financieringsbehoefte
De totale herfinanciering, inclusief uitbreiding bedraagt € 750.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 700.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn: 
  • Great Peninsula Services B.V.
  • Mantra B.V.
  • Moksha Builders B.V.
  • De heer V.R. Vishnumolakala handelend onder de naam Kala Consulting. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de heer Vishnumolakala hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel is materieel van aard op basis van de overwaarde in de onroerend goed portefeuille.
  • De heer V.P.K. Gummadi. Doordat V.P.K. Gummadi geldnemer is, is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. Deze is materieel van aard op basis van de overwaarde in de onroerend goed portefeuille.
 • Mevrouw S.K. Yatam (echtgenote van V.R. Vishnumolakala) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 700.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- op het onroerend goed aan de Amsterdamseweg 159, 1182 GT te Amstelveen, kadastraal bekend als sectie G nummer 3182 te Amstelveen, verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing van € 800.000,- en een marktwaarde indien het onroerend goed niet is verhuurd van € 900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 juli 2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Amsterdamseweg 159, 1182 GT te Amstelveen, kadastraal bekend als sectie G nummer 3182 te Amstelveen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste drie maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering, het uitkopen van één van de mede eigenaren, en voor de verbouwing van het combinatiepand aan de Amsterdamseweg 159 te Amstelveen.

Ondernemer

Venkat Vishnumolakala (1980) is afgestudeerd in werktuigbouwkunde en heeft een Master in Bedrijfskunde behaald in India. In 2007 verhuisde hij naar Nederland om voor een grootbank te werken via een Indiaas IT-bedrijf. In 2010 maakte hij de overstap naar een Britse bank. In 2015 besloot de bank echter haar activiteiten in Europa te staken en alleen in het Verenigd Koninkrijk voort te zetten. Hij wilde echter niet verhuizen. Inmiddels verdient Venkat zijn geld in het vastgoed.

Pavan Gummadi (1979) is afgestudeerd in Computer Science Engineering (Masters opleiding) in India. In 2007 verhuisde hij naar Nederland om voor dezelfde grootbank als Venkat te gaan werken. Vervolgens heeft hij meerdere opdrachten gedaan bij bekende Nederlandse Corporates. Het merendeel van deze opdrachten heeft hij als ZZP’er uitgevoerd vanuit zijn eenmanszaak Smartrix Consulting. Daarnaast heeft Pavan nog een kleine VOF met 2 vrienden voor het importeren van groente en fruit uit India. In 2009 heeft Pavan een eerste pand aangekocht en heeft sinds 2 jaar tevens samen met Venkat 2 andere panden aangekocht voor de verhuur. 

Onderneming

Venkat is in 2008 begonnen met ondernemen in vastgoed, vanuit zijn eenmanszaak "Kala Consulting". Hij begon geleidelijk aan met aan- en verkoop en verhuur van vastgoed. In 2009 startte hij met het beheer van vastgoed voor zijn klanten. Vanaf 2014 begon hij vastgoed aan te kopen en hielp hij ook anderen met kopen vanuit zijn besloten vennootschap Mantra. Dit bedrijf breidde hij later uit door mensen in dienst te nemen. Momenteel werken er 3 mensen in dit bedrijf. In 2020 startte hij zijn eigen bouwbedrijf, Moksha Builders B.V. Hier doet hij verbouwingen voor zijn klanten, maar ook zijn eigen renovatieprojecten. Vanwege alle veranderende wet- en regelgeving heeft Venkat besloten stapsgewijs zijn BOX-III portefeuille over te hevelen naar zijn holding, Great Peninsula Services B.V. zo ook het pand aan de Amsterdamseweg 159 te Amstelveen.

Pavan zijn voornaamste inkomen haalt hij uit zijn consultancy opdrachten vanuit zijn eenmanszaak Smartrix, hiernaast heeft hij meer als hobby het importeren van speciale groente en fruit uit India. Pavan heeft nog een drietal panden in BOX-III met een gemiddelde LTV van 50%. Twee van deze panden heeft hij met Venkat, waaronder de Amsterdamseweg 159 te Amstelveen. 

Amsterdamseweg 159 te Amstelveen
De Amsterdamseweg 159 te Amsterdam betreft een combinatiepand. Het pand bestaat uit een horecagelegenheid welke inmiddels volledig is verbouwd. Het horeca en de bijbehorende woning heeft inmiddels een vergunning voor splitsing. De bovenwoning wordt omgebouwd tot 2 appartementen voor de verhuur (en later wordt er nog vergunning aangevraagd voor splitsing van de appartementen). De taxatiewaarde na verbouwing in verhuurde staat bedraagt € 800.000,-, de leegwaarde na verbouwing bedraagt € 900.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Financieringsopzet

Herfinanciering Amsterdamseweg 159, Amstelveen: € 620.000,-
Verbouwing en overige kosten: € 130.000,-
Financieringsbehoefte: € 750.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Financiering Collin Crowdfund € 700.000,-

Leenbedrag: € 700.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 12 maanden, aflossingsvrij

Overige financiers:
De gezamenlijke vastgoedportefeuille van de heer V.R. Vishnumolakala en mevrouw S.K. Yatam in privé is grotendeels gefinancierd door Domivest en Nestr. Andere financiers zijn RNHB en Mogelijk. 
De vastgoedportefeuille van de heer V.P.K. Gummadi en mevrouw S. Tsaliki is in privé gefinancierd door Aegon en Mogelijk.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Zowel Great Peninsula Services B.V. en Kala Consulting hebben de kwalificatie Laag risico. Moksha Builders B.V. hebben een gemiddeld risico en Mantra B.V. heeft een verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de aangeleverde taxatierapporten, de vastgoedoverzichten van V.R. Vishnumolakala en V.P.K. Gummadi, Aangifte vennootschapsbelasting 2022, tussentijdse cijfers 2023 en prognose 2023/2024. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
De geprognosticeerde omzet van de geldnemers over 2024 (2023: € 760.000,-) bedraagt € 770.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot na financieringslasten van € 110.000,- (2023: € 243.000,-. Waarbij met inkomsten vanuit het pand Amsterdamseweg 159 nog geen rekening is gehouden. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De totale solvabiliteit van de geldnemers na financiering bedraagt circa 30% op een balanstotaal van € 9.734.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn: 
  • Great Peninsula Services B.V.
  • Mantra B.V.
  • Moksha Builders B.V.
  • De heer V.R. Vishnumolakala handelend onder de naam Kala Consulting. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de heer Vishnumolakala hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel is materieel van aard op basis van de overwaarde in de onroerend goed portefeuille.
  • De heer V.P.K. Gummadi. Doordat V.P.K. Gummadi geldnemer is, is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. Deze is materieel van aard op basis van de overwaarde in de onroerend goed portefeuille.
 • Mevrouw S.K. Yatam (echtgenote van V.R. Vishnumolakala) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 700.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- op het onroerend goed aan de Amsterdamseweg 159, 1182 GT te Amstelveen, kadastraal bekend als sectie G nummer 3182 te Amstelveen, verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing van € 800.000,- en een marktwaarde indien het onroerend goed niet is verhuurd van € 900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 juli 2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Amsterdamseweg 159, 1182 GT te Amstelveen, kadastraal bekend als sectie G nummer 3182 te Amstelveen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste drie maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijvingen, als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer V.R. Vishnumolakala en V.P.K. Gummadi kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend

Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Totaalscore: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-382505 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 10:01
investeerder-391951 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 10:01
investeerder-312362 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 10:01
investeerder-243881 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 10:01
investeerder-397889 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 10:01

Ondernemer

V.R. Vishnumolakala

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur