46130

Gridon B.V.

€ 30.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 87
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 87 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Gridon B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 10-07-2020
Website www.gridon.nl

Leendoel

Thomas Eikelenboom, David van Dongen en Leanne van Dongen-Grijfrath zijn in 2020 een aanneembedrijf begonnen dat zich specialiseert in de aanbouw, uitbouw en opbouw aan huis. De ondernemers hebben een bedrijfskundige achtergrond, waarmee ze een conceptmatige aanpak en aansturing in de bouw aanbieden met een team van technisch bouwkundigen. Ze verwachten met Gridon B.V. in de komende 3 jaar een omzet van € 3 miljoen te behalen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal voor o.a. nieuwe materialen. 

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Gridon B.V.
  • Sorelle Holding B.V.
  • Tree Growers Group B.V.
 • De heer D.M. van Dongen en mevrouw L.H. van Dongen-Grijfrath geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De heer T.H.J.W. Eikelenboom geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Gridon B.V., Sorelle Holding B.V. en Tree Growers Group B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Gridon B.V., Sorelle Holding B.V. en Tree Growers Group B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Gridon B.V., Sorelle Holding B.V. en Tree Growers Group B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht concept 2022 Gridon B.V.

Activa

  concept 2022
Vaste activa € 3.000
Vlottende activa € 56.000
Overige vlottende activa € 26.000
Totaal € 85.000

Passiva

  concept 2022
Eigen vermogen € 42.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 43.000
Totaal € 85.000

Winst- en verliesrekening concept 2022 Gridon B.V.

Omzet € 829.000
Bruto winst € 162.000
Kosten € 140.000
Belasting € 3.000
Netto winst € 19.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60224 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:05
investeerder-390433 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:05
investeerder-76514 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:05
investeerder-75225 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:04
investeerder-109425 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders